Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info
 Infoblok
IP adresa: 3.87.250.158
Dátum: 27. 01. 2022
Čas: 10:08
Meniny má: Bohuš
Zajtra: Alfonz
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie

Diskusné príspevky

k článku: Kolárovo, stanica, kde sa koľaje v tráve strácajú
zo dňa 25.04.2011, autor článku: Ing. Peter Páteček

Príspevok zo dňa: 25.04.2011 16:56:29     Reagovať
Autor: drjozef  

Titulok: ;)
Ahoj Peter.

Ako vzdy vyborne citanie,mozem len podakovat za ostatnych a popriat viac takychto clankou ;)

Jozo

Príspevok zo dňa: 09.04.2014 15:46:00     Reagovať
Autor: Peter  

Titulok: Vyjadrenie ŽSR
Železničná trať Komárno - Kolárovo

Mám na Vašu spoločnosť otázku ohľadom trate 134 Komárno – Kolárovo. Na rádiu REGINA sa nedávno vyjadril primátor obce Kolárovo, že v ich obci je holandský výrobca (káblové zvitky), ktorý má záujem o uvedenie trate do prevádzkyschopného stavu ako aj veľký mlyn, ktorý má záujem vyvážať svoje produkty a zásoby po železnici. Chcem sa opýtať, či je ŽSR v tejto veci pripravené konať a trať vyčistiť od vyrastajúcej vegetácie a opraviť nezjazdné úseky. A tiež by som Vás chcel požiadať o informáciu, či ste boli zo strany týchto subjektov ako aj samotnej obce kontaktovaní.

Na regionálnej železničnej trati Komárno – Kolárovo bola dňa 2. 2. 2003 zastavená osobná doprava Po zastavení osobnej dopravy bola trať Komárno – Kolárovo využívaná pre nákladnú dopravu a to 1 párom manipulačných vlakov dopravcu ZSSK CARGO. K úplnému zastaveniu prevádzky došlo dňa 22. 12. 2006 z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu trate. Nakoľko doprava na tejto trati bola zrušená, v následných rokoch sa do opráv, resp. rekonštrukcie neinvestovali žiadne finančné prostriedky.
Do súčasného obdobia neboli zo strany samosprávneho kraja, resp. podnikateľských subiektov vznesené žiadne požiadavky na opätovné sprevádzkovanie trate.
V celom úseku trate – 25,8 km sú použité drevené podvaly. Vzhľadom na ich vek ( cca 40-45 rokov) je ich súčasný technický stav nevyhovujúci. Pre opätovné sprevádzkovanie by bolo potrebné vykonať rekonštrukciu trate v podstate celého úseku, vrátane opravy mostov, odvodňovacích priekop a min. opravu železničnej budovy v Kolárove. Náklady na sprevádzkovanie trate by boli neporovnateľne vyššie ako tržby za účtovanie poplatkov za užívanie dopravnej cesty.

Vyjadrenie ŽSR

Príspevok zo dňa: 09.04.2014 15:50:19     Reagovať
Autor: Peter  

Titulok: Otázka:
Z uvedeného teda dedukujem, že doprava nebola zastavená pre nedostatok záťaže, ale pre zlý stav trate, ktorý bol zavinený tým že si ŽSR prestalo udržiavať danú trať v prevádzkyschopnom stave. Neuvažuje preto ŽSR ani s odstupom času túto trať uviesť do prevádzkyschopného stavu, navyše s tým, že by ŽSR malo vyšší príjem za poskytnutie ŽDC ako za 1 pár Mn vlakov ZSSK Cargo, nakoľko v Kolárove je najväčší mlyn v strednej Európe, čo by znamenalo 20-30 vozňové ucelené nákladné vlaky (NEx alebo Pn, 1600 až 2400t) a k tomu cca 10-15 vozňové zásielky z továrne na veľkopanelové bloky (podľa slov primátora Kolárova sa jedná o holandský podnik) + nakládka poľnohospodárskych produktov. Je mi plne jasné, že návratnosť investície do trate by nebola do 7 rokov. Avšak ak na trati bol odjakživa nízky nápravový tlak a nízka traťová rýchlosť aj z toho vyplýva, že ŽSR do tejto trate nikdy neinvestovalo aby boli vymenené staré drevené podvaly a zvýšená traťová rýchlosť, tým pádom aj jej konkurencieschopnosť a trvácnosť. Ale chcem sa opýtať, aký model realizácie by bolo ochotné ŽSR vykonať, príp. s akou spoluúčasťou kraja a podnikateľských subjektov? Vedeli by ste mi poskytnúť približné čísla, že koľko by stál 1km rekonštrukcie trate, oprava 100m mostovej konštrukcie a odvodňovacích priekop + rekonštrukcia budovy žel. stanice v Kolárove, čo by ale bolo možné vykonať formou VPP, čím by sa podstatne znížili náklady, ak by ŽSR bolo naklonené k využitiu uvedeného modelu zaobstarania pracovnej sily.

Príspevok zo dňa: 09.04.2014 15:54:42     Reagovať
Autor: Peter  

Titulok: Odpoveď ŽSR:
ŽSR je samozrejme otvorené takejto iniciatíve. Treba si však uvedomiť, že sa tu bavíme o peniazoch daňového poplatníka, ktorý by v konečnom dôsledku zaplatil rekonštrukciu železničnej trate. Aby bolo jasné prečo je trať v stave v akom je, dovolíme si poopraviť Vašu dedukciu, ktorá je nesprávna. Doprava na železničnej trati bola zastavená z dôvodu nezáujmu dopravcov, nie kvôli technickému stavu. Pokiaľ by sme mali objednávku na vykonávanie dopravy na dráhe, tak by k pozastaveniu dopravy nikdy nedošlo. Bohužiaľ tento stav (nezáujem dopravcov) je v súčasnej dobe nezmenený.
Pre jednoduchosť Vám zasielame teoretickú cenu za použitie infraštruktúry pre nákladný vlak na danej trati, podľa Vami zadaných parametrov. To znamená 5 x týždenne 2 páry vlakov. V jednom smere naložený, v druhom prázdny.
Jeden ložený vlak: 2000t:
Komárno - Kolárovo 4. kategória trate = 25,811 km.
Spoplatnené zastavenie v dopravných bodoch - nákladné: Body kategórie B: 1; Body kategórie D: 1;
Celková úhrada za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a traťového prístupu k servisným zariadeniam: bez DPH: 98,40 EUR; s DPH: 118,08 EUR.
Priemerná úhrada za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a traťového prístupu k servisným zariadeniam vztiahnutá na 1 vlakový kilometer: bez DPH: 3,81 EUR/vlkm; s DPH: 4,57 EUR/vlkm
Jeden prázdny vlak: 700t:
Kolárovo - Komárno - 4. kategória trate = 25,811 km.
Spoplatnené zastavenie v dopravných bodoch - nákladné: Body kategórie B: 1; ; Body kategórie D: 1;
Celková úhrada za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a traťového prístupu k servisným zariadeniam: bez DPH: 62,70 EUR; s DPH: 75,23 EUR.
Priemerná úhrada za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a traťového prístupu k servisným zariadeniam vztiahnutá na 1 vlakový kilometer: bez DPH: 2,43 EUR/vlkm; s DPH: 2,91 EUR/vlkm

Príspevok zo dňa: 09.04.2014 15:56:04     Reagovať
Autor: Peter  

Titulok: Pokračovanie:
Výpočet bol vykonaný v súlade s Výnosom ÚRŽD č.3/2010 a jeho zmeny č.7/2012, ktoré určujú spôsob úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre.
Pokiaľ máte vážny záujem o obnovenie dopravy na trati Komárno – Kolárovo, ŽSR Vašu iniciatívu víta, ale zároveň potrebuje záruky o tom, že vynaložené prostriedky budú náležite využité.
Približné náklady na základnú rekonštrukciu trate pre nákladnú dopravu odhadujeme cca 800000 EUR na jeden bežný kilometer. Na celú železničnú trať je to cca 20 mil EUR. Samozrejme predpokladáme, že vlaky pôjdu ďalej ako do Komárna a poplatok za ŽI bude väčší.
Pre obnovu trate je teda nutné deklarovať zmluvou Váš záujem. Predpokladám, že nie ste certifikovaný dopravca.
Ostáva teda jediná možnosť ako sa zaviazať k preprave Vami deklarovaných vlakov. Zákon o dráhach 513/2009 Z.Z., §43 pozná inštitút tzv. Rámcovej dohody.
Samozrejme táto dohoda sa kreuje podľa momentálnych požiadaviek objednávateľa.
Určite chápete, že takéto opatrenia zo strany ŽSR sú nutné. Hospodárime totižto s verejnými prostriedkami a sme zodpovední za ich efektívne využitie. Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí oživiť železničnú trať Komárno – Kolárovo.

 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018