Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info
 Infoblok
IP adresa: 3.87.250.158
Dátum: 27. 01. 2022
Čas: 10:21
Meniny má: Bohuš
Zajtra: Alfonz
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie

Diskusné príspevky

k článku: Rekonštrukcia prijímacej budovy v Košiciach pokročila
zo dňa 26.10.2014, autor článku: Ing. Peter Páteček

Príspevok zo dňa: 26.10.2014 15:57:33     Reagovať
Autor: Peter  

Titulok: Vyjadrenie ŽSR 1.
V akom štádiu sú v súčasnosti práce na rekonštrukcii stanice v Košiciach? Čo sa v tejto etape urobí?

V súčasnosti sú ukončené práce v interiéri (stavebné úpravy sa budú realizovať už len v jednotlivých prevádzkach - v oddelených priestoroch za stavebnými zábranami), pripravuje sa kolaudácia 1.NP, 2.NP aj 3.NP, vrátane spoločných priestorov (schodiská, chodby, výťah, eskalátory). Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na 2.etapu sa začne jej realizácia, ktorá bude spočívať vo výstavbe prístavby a nadstavby prijímacej haly (smerom ku zastávkam MHD).

Čo z realizovaných opráv si vyžiadalo/vyžiada najviac nákladov a koľko?

Nakoľko revitalizácia je investícia cudzieho investora, ktorý stavbu zároveň realizuje, nie ŽSR, nemáme informáciu, ktorá časť stavby si vyžiadala najviac nákladov, a koľko konkrétne to bolo.

Došlo počas rekonštrukcie k nečakaným problémom, prípadne k zvýšeniu nákladov alebo predĺženiu prác?

V doterajšej výstavbe sa nevyskytli žiadne neštandardné problémy. K navýšeniu nákladov došlo v dôsledku legislatívnych požiadaviek požiarnej ochrany, na základe ceny za realizáciu oceľových konštrukcií - ktoré boli realizované za plnej prevádzky, doplnenia ďalšieho eskalátora pre cestujúcich - navýšenie nákladov je v štádiu zmluvného riešenia. K predĺženiu prác došlo z dôvodu odkladu plánovaného začatia prác v roku 2011 kvôli MS v ľadovom hokeji, ktoré sa konali v KE a BA.

Čím sa skvalitní kvalita cestovania, čo môžu cestujúci očakávať? Bude viac nástupíšť, bude rýchlejší presun cestujúcich?

Bezproblémový prístup ku všetkým základným službám priamo v budove železničnej stanice. Revitalizácia sa týka len budovy železničnej stanice, nie nástupíšť - rekonštrukcia nástupíšť je predmetom inej stavby, ktorá je v projekčnom riešení. K rýchlejšiemu presunu cestujúcich v rámci budovy železničnej stanice prispejú eskalátory aj výťah.

Príspevok zo dňa: 26.10.2014 16:00:31     Reagovať
Autor: Peter  

Titulok: pokr. Vyjadrenie ŽSR 1.
V rámci riešenia problémov košickej železničnej stanice (ŽST) bolo v roku 2013 zrealizované, resp. zrekonštruované nástupište č. 1 aj z dôvodu zatekania pri hranici nástupišťa a budovy ŽST. V rámci investičného plánu na obdobia 2014 – 2017 ŽSR uvažujú pre rok 2015 s procesom verejného obstarávania a so zahájením projektovej prípravy rekonštrukcie nástupíšť 2 a 3. Predmetom tejto projektovej dokumentácie by malo byť vypracovanie návrhu rekonštrukcie nástupíšť na štandardy, ako aj odstránenie nenormových stavov, napr. v oblasti elektrotechniky a riešenie prístupu na tieto nástupištia pre imobilných. Predpoklad realizácie závisí od samotného spracovania projektovej dokumentácie.

Kedy by mali byť práce na revitalizácii stanice ukončené?

V rámci 1.etapy sa plánuje kolaudácia priestorov, a ich postupné uvádzanie do prevádzky a sprístupňovanie cestujúcim, s najväčšou pravdepodobnosťou ešte v r. 2014. 2.etapa sa plánuje ukončiť do konca 2.polroka 2015.

Príspevok zo dňa: 26.10.2014 16:01:41     Reagovať
Autor: Peter  

Titulok: pokr. Vyjadrenie ŽSR 1.
Máme podnet od diváka na vozíku, že sa s invalidným vozíkom nezmestí do výťahu, evidujete tento problém? Plánujete upraviť rozmery výťahov na stanici?

Problematike imobilných cestujúcich sa venujeme dlhodobo. Tento typ informácií už zaznel aj na zhromaždení, ktoré sa dňa 28.03.2014 konalo na železničnej stanici v Košiciach za účastí médií. Na tomto stretnutí bola imobilným cestujúcim detailne vysvetlená trasa určená pre imobilného cestujúceho, ktorý má aj v súčasnosti možnosť dostať sa bezbariérovo na všetky nástupištia. Na internetovej stránke Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. je zverejnená informácia ohľadom prepravy imobilného cestujúceho vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Revitalizácia železničnej stanice Košice je realizované plne v súlade s vyhláškou č. 532/2002 o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, v súlade s právoplatnými stavebnými povoleniami. Je vypracované investičné zadanie na rekonštrukciu nástupíšť č. 1, 2, 3, v rámci ktorých sa zriadi nový výťah na nástupište č. 2, s prioritou využitia pre imobilných cestujúcich.

Príspevok zo dňa: 26.10.2014 16:03:03     Reagovať
Autor: Peter  

Titulok: Vyjadrenie ŽSR 2.
Prosím Vás o informáciu o umeleckých dielach, ktoré boli súčasťou interiérovej a exteriérovej výzdoby. Zaujíma ma ich celkový počet, mená autorov a to, kde sa v súčasnosti nachádzajú, keďže na stanici prebieha rekonštrukcia. Podľa informácií spoločnosti Achiles, po obnove bude na budove umiestnené dielo, ktoré je aj dnes na priečelí. Prosím o spresnenie jeho názvu a meno autora. Aké plány má ŽSR ako majiteľ budovy s ostatnými dielami zo stanice? Ste v kontakte s autormi, resp. dedičmi autorských práv? Uvažujete prípadne o ich odovzdaní mestu Košice, alebo Krajskému pamiatkovému úradu?

Ide o diela uvedené na obrázku, ktoré boli v IV/2012 firmou Achiles zdemontované a odovzdané ŽSR. Zatiaľ nebolo rokovanie na úrovni ŽSR s autormi, resp. dedičmi o dielach. Diela boli odovzdané spolu ako súčasť budovy a boli inštalované v roku 1973. V súčasnosti sú uložené v priestoroch ŽST Košice a o ich ďalšom osude zatiaľ nie je rozhodnuté. Budeme iniciovať jednanie s Krajským pamiatkovým ústavom ako s nimi naložiť. Po revitalizácií ich nie je možné umiestniť na pôvodné miesto (vzniklo medziposchodie).

Diela: autor Filo – mikrofotografia a Čunderlík - relief/kompozícia.

Na priečelí vstupnej haly je „betónový relief“ od Klimčáka. Tento ostáva aj po ukončení revitalizácie. Pred vstupom na stanicu je umiestnená plastika od ak. soch. Bartusza, ale je umiestnená na pozemku, ktorý nepatrí ŽSR.

 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018