Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Zo železničných staníc multifunkčné centrá

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: Infraštruktúra, Zdroj: ZSR, Vydané dňa: 11. 08. 2009

     Železnice Slovenskej republiky minulý týždeň odštartovali projekt „Moderná stanica“. Cieľom projektu je revitalizácia železničných objektov vo vybraných železničných staniciach. Obnova by mala prebiehať v spolupráci so súkromnými podnikateľskými subjektmi. ŽSR vybrali viaceré stanice, ktoré svojou polohou a počtom cestujúcich môžu byť zaujímavé pre investorov. Zo staníc by sa mali stať moderné multifunkčné centrá. ŽSR zahájili výberové konanie partnerov pre obnovu prvých štyroch železničných staníc: Bratislava-Nové Mesto, Trenčín, Žilina a Prievidza.


Cieľom projektu „Moderná stanica“ je zvýšiť kultúru cestovania a bezpečnosť cestujúcej verejnosti v železničných staniciach a dosiahnuť v oblasti poskytovaných služieb štandard, ktorý je v iných vyspelých krajinách Európy. Pri príprave projektu ŽSR intenzívne rokovali aj s miestnou samosprávou, aby obnovené železničné stanice boli prínosom aj pre obyvateľov miest.
 
Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto
 
Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto vznikla v rámci prestavby bratislavského železničného uzla. Výstavba stanice bola dokončená v roku 1964. Bratislava je najdôležitejší a najväčší železničný uzol na Slovensku, ktorý leží na križovatke IV. (Drážďany – Praha – Bratislava – Budapešť – Arad) a V. koridoru (Benátky – Ľublana – Budapešť – Bratislava – Užhorod). Kapacitne bola stanica postavená na priemernú frekvenciu 13608 cestujúcich za 24 hodín. Pre cestujúcich sú k dispozícii 3 nástupišťa s 5 hranami. Od nástupíšť vedie jeden spoločný 6 m široký podchod do vybavovacej haly s vysokým stropom. V budúcnosti sa uvažuje s výstavbou novej trate na bratislavské letisko. Do stanice sú zaústené trate 120 zo Žiliny a 130 zo Štúrova, stanica leží na trati 132 Bratislava hl.st. – Rusovce – Rajka MÁV a je odbočnou pre trať 131 do Komárna. Stanica je situovaná rovnobežne s Tomášikovou ulicou. Spojenie do centra mesta a priľahlých častí je MHD, zastávku tu majú viaceré autobusové linky a konečnú zastávku tu majú električky.
 
 
Žst. Bratislava-Nové Mesto
Žst. Bratislava Nové Mesto Žst. Bratislava Nové Mesto
 
Žst. Bratislava Nové Mesto  Žst. Bratislava Nové Mesto
 
Železničná stanica Trenčín
 
Železničná stanica Trenčín leží na hlavnej trati 120 Bratislava – Žilina, ktorá je súčasťou V. koridoru. Zo stanice vychádza lokálna trať 143 do Chynorian. Výpravná budova pochádza z roku 1943. Pred výpravnou budovou, v predstaničnom priestore, sa nachádza autobusová stanica diaľkovej, prímestskej a mestskej dopravy.
 
Žst. Trenčín
Žst. Trenčín Žst. Trenčín
 
Žst. Trenčín Žst. Trenčín
 
Železničná stanica Žilina
 
Železničná stanica Žilina je dôležitý železničný uzol. Leží na hlavnej trati Bratislavy do Košíc (120+180), ktorá je súčasťou V. koridoru. Zo stanice vychádza trať 127 do Čadce, ktorá je súčasťou VI. koridoru (Žilina – Katovice – Varšava – Gdaňsk), a lokálna trať 126 do Rajca. Zo stanice Žilina sú denne vypravované medzinárodné vlaky do Českej republiky (Bohumín, Praha) a Poľska. V blízkosti železničnej stanice sa nachádza zastávka MHD a autobusová stanica diaľkovej a prímestskej dopravy.
 
Žst. Žilina
Žst. Žilina Žst. Žilina
 
Žst. Žilina Žst. Žilina
 
Železničná stanica Prievidza
 
Železničná stanica Prievidza patrí medzi menšie stanice, ktorá leží na nadregionálnej trati 140 z Nových Zámkov. Zo stanice vychádza lokálna trať 144 do Nitrianskeho Pravna a lokálna trať 145 do Hornej Štubne, ktorá leží na trati Zvolen – Vrútky.
 
Žst. Prievidza
Žst. Prievidza  Žst. Prievidza
 
Žst. Prievidza  Žst. Prievidza
 
Investori by v rámci projektu „Moderná stanica“ mali investovať do obnovy a modernizácie staníc, čím by od ŽSR ako protihodnotu za preinvestované prostriedky získali právo dlhodobého užívania komerčných priestorov. Výsledky záujmu investorov by mali byť známe do konca tohto roku. V prípade záujmu investorov, by tento postup mohol byť uplatnený pri obnove ďalších staníc ŽSR.
 
Info: ŽSR a verejné zdroje
 
Foto: autor