Odbočka Spišská Belá – Spišská Belá horné nádražie

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: Trate 180-188, Vydané dňa: 27. 02. 2010

Na našich železničných tratiach možno nájsť množstvo zaujímavých miest. Pre mňa osobne je takým zaujímavým miestom aj obyčajná odbočka trate niekde v poli. Takáto odbočka vznikla kedysi dávno aj na trati 185 z Popradu-Tatier do Plavča. Na tejto trati sú odbočky dve, jedna je v Studenom Potoku, ale v tomto článku si priblížime druhú, a to trať Spišská Belá odbočka - Spišská Belá horné nádražie. 


Stručne z histórie trate
 
Mesto Kežmarok už v roku 1881 získalo koncesiu na výstavbu železnice Poprad – Kežmarok – Spišská Belá, ale nevyužilo ju. Ďalšiu koncesiu na výstavbu trate z Popradu do Kežmarku získala spoločnosť Siemens – Halske, ktorá chcela postaviť elektrifikovanú trať. Pre rôzne dôvody sa však ani tento projekt nerealizoval. Až neskôr bola v priebehu 7 mesiacov postavená 13,2 km dlhá trať z Popradu do Kežmarku, na ktorej začala prevádzka 18. decembra 1889. Železničná trať z Kežmarku do Spišskej Belej dlhá 8,1 km bola postavená o tri roky neskôr a prevádzka na nej začala 6. júna 1892.
 
Železničná stanica Kežmarok
Železničná stanica Kežmarok
 
Železničná stanica Kežmarok
 
Krátko po otvorení trate z Kežmarku do Spišskej Belej získali Vendelín Faykiss a dr. Karol Csáky koncesiu na výstavbu trate zo Spišskej Belej do Podolínca. Uvažovalo sa o predĺžení železnice až k zemskej hranici, resp. o napojení trate z Popradu na trať Prešov – Orlov. Trať zo Spišskej Belej do Podolínca sa však nerealizovala ako pokračovanie zo stanice Spišská Belá horné nádražie, ale pokračovala z trate pod mestom. Práve tu vznikla odbočka Spišská Belá. Na 11,2 km dlhej trati do Podolínca prevádzka začala 10. decembra 1893.
 
Odbočka Spišská Belá - krycie návestidlo
Spišská Belá odbočka
 
Odbočka Spišská Belá - km 19,2
Spišská Belá odbočka
 
Odbočka Spišská Belá - smer Kežmarok
Spišská Belá odbočka
 
Odbočka Spišská Belá - výkoľajka
(odvratná koľaj tu nebola vybudovaná)
Spišská Belá odbočka
 
Trať má stúpanie (zárez)
Spišská Belá odbočka
 
Pohľad na zastávku Spišská Belá
Spišská Belá odbočka
 
V diaľke mesto Spišská Belá
Spišská Belá odbočka
 
Končiare slovenských velhôr
Spišská Belá odbočka
 
Mesto Spišská Belá
Spišská Belá odbočka
 
Náčrtok z CP
Spišská Belá odbočka
 
CP z roku 1948
Spišská Belá - CP
 
Na trati do Podolínca bola postavená ďalšia zastávka Spišská Belá. Aj po vybudovaní trate do Podolínca premávali osobné vlaky z Kežmarku do Spišskej Belej horné nádražie. Osobné vlaky tu premávali podľa cestovného poriadku ešte aj v roku 1951. No v cestovnom poriadku ČSD 1964/1965 sa už vlaky do stanice Spišská Belá horné nádražie neuvádzajú. Takže osobná doprava tu bola zrušená v období rokov 1951 až 1964. Ani dnes do Spišskej Belej horné nádražie osobné vlaky nechodia. Aj z tohto dôvodu tu na stanici nenájdeme žiadne nástupiská, pravdepodobne boli znesené. Stanica má tri koľaje. Pravdepodobne boli predtým dve dopravné a jedna manipulačná. V súčasnosti je odbočka viac menej považovaná za vlečku, na ktorej sa občas objaví aj vlečkový vlak. Samotná stanica Spišská Belá horné nádražie má dnes štatút nákladiska. Pred stanicou je priecestie s frekventovanou hlavnou cestou I/67. Do stanice sú zaústené vlečky tunajších podnikov. Spišská Belá bola známa aj tabakovým priemyslom, do roku 2004 sa tu vyrábali cigarety. V stanici pri manipulačnej koľaji č. 3 stojí nakladacia rampa, ale budova skladiska tu už nie je. O meste Spišská Belá a jeho histórii sú uvedené podrobné informácie na stránke mesta.
 
Spišská Belá horné nádražie (nákladisko)
Spišská Belá horné nádražie
 
Spišská Belá horné nádražie
 
Spišská Belá horné nádražie
 
Zastávka Spišská Belá ležiaca na trati z Popradu do Podolínca a Plavča je od centra mesta vzdialenejšia. Zastávka je zároveň výhybňou (bez odchodových návestidiel).
 
Spišská Belá, výhybňa a zastávka
Spišská Belá zastávka
 
Drevená budova skladiska
Spišská Belá zastávka
 
Spišská Belá zastávka
 
Odbočka v Spišskej Belej a stanica horné nádražie je veľmi vhodným námetom pre stavbu menšieho domáceho koľajiska.
 
Literárne pramene: