Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Trať Kvetoslavov – Šamorín by dnes oslávila 95 rokov

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: Zrušené trate, Vydané dňa: 23. 12. 2010

Dnes, 23. decembra 2010, si pripomíname 95. výročie uvedenia do prevádzky železničnej trate z Kvetoslavova do Šamorína. Táto naša pravdepodobne najkratšia železničná trať už neexistuje. Jej dĺžka bola necelých 5 km, podľa hkm stanica v Šamoríne ležala v polohe 4,620. Trať mala začiatok v stanici Kvetoslavov, ktorej predchádzajúci názov bol Úzor, resp. Úzsor, Úsor (ďalej len „Kvetoslavov“). Táto stanica leží na bývalej Miestnej železnici Bratislava – Komárno, dnes trati 131. S tým, čo zo zrušenej trate bolo možné vidieť v roku 2010 sa môžete oboznámiť v krátkej spomienkovej fotoreportáži.


Železničná stanica Kvetoslavov sa stala odbočnou pre trať do Šamorína v roku 1915. Pri tejto príležitosti bola stanica rozšírená a vybudované tu boli studne pre čerpanie vody do parných rušňov. Potrebné si je uvedomiť, že v roku 1914 vypukla 1. svetová vojna, teda trať bola otvorená počas nej. Historické pramene hovoria o tom, že na jej výstavbe sa podieľali aj vojenskí zajatci. Krátka trať viedla nenáročným terénom s minimálnym spádom a malým počtom oblúkov, takže s jej výstavbou z tohto hľadiska neboli väčšie problémy. Trať leží severojužnom smere.
 
Kvetoslavov – vlak NEx vchádza do stanice
 Kvetoslavov
 
Koncesiu pre výstavbu železničnej trate zo stanice Kvetoslavov do stanice Šamorín vydalo MO výnosom 31948 z roku 1915, pričom koncesionárom bola obec Šamorín. Celkové náklady na výstavbu dosiahli 530 tisíc korún. Trať mala v cestovných poriadkoch číselno-písmenové označenie napr. 31c, alebo 37c. 
 
Osobný vlak odchádza zo stanice Kvetoslavov 
Kvetoslavov
 
stanica Kvetoslavov
Kvetoslavov 
  
Osobná doprava bola na trati zastavená dňa 27. mája 1979. Neskôr, v roku 2001, bola trať úplne zrušená v rámci "Projektu transformácie a reštrukturalizácie Železníc SR" z roku 2000.
 
Kvetoslavov – koniec trate do Šamorína
Kvetoslavov
 
Kvetoslavov – opačný pohľad na trať zo Šamorína
Kvetoslavov
 
Kvetoslavov – stanovište závorára bolo zrušené a nahradené automatickým PZZ
Kvetoslavov
 
Ešte aj v roku 2010 sa nájdu pozostatky tejto zrušenej železničnej trate, jednak v Kvetoslavove, jednak v Šamoríne. V Šamoríne dokonca stojí aj bývalá výpravná budova, žiaľ, či našťastie, je upravená na obytný domček, ktorý je obývaný. Pravdepodobne aj vďaka tomu prežila táto železničná historická budova zrušenie trate.
 
Kvetoslavov – priecestie na miestnej ceste
Kvetoslavov
 
trať Kvetoslavov – Šamorín
Kvetoslavov
 
Kvetoslavov
 
Zaujímavý článok o tejto zaniknutej trati napísal p. Tomáš Gerčák. K článku "Po stopách zrušenej trate Kvetoslavov – Šamorín" je pripojených aj viacero fotografií a máp.
 
Šamorín - severné zhlavie
Šamorín
 
Šamorín – južný pohľad na staničné koľaje
Šamorín
 
Šamorín – koľaje v burine - smer sever
Šamorín
  
Železničná trať nebola postavená samoúčelne, ale slúžila predovšetkým priemyslu v Šamoríne. Zo stanice viedlo viacero vlečkových koľají do tunajších priemyselných a poľnohospodárskych podnikov. Okrem toho tu chodilo aj dosť osobných vlakov, čo potvrdzujú cestovné poriadky z viacerých rokov.
 
Šamorín – bývalá výpravná budova
Šamorín  Šamorín
 
Šamorín - miesta po vlečkových koľajach
Šamorín
 
Šamorín - miesto po vlečkovej trati
Šamorín
 
Šamorín - vlečková koľaj, popri nej záhradky
Šamorín
 
Šamorín - staničné koľaje
Šamorín
 
Rozvoj automobilovej dopravy znamenal aj pre túto krátku trať definitívny koniec. Nevýhodou bolo tiež, že do stanice v Kvetoslavove bola trať zaústená do západného zhlavia, čím do Bratislavy vytvárala úvrať. Veľa sa hovorí o satelitných mestách v okolí Bratislavy, a ešte viac o problémoch v doprave, teda najmä automobilovej. Železničná stanica v Šamoríne ležala v blízkosti centra, takže pri použití vhodných motorových jednotiek by dnes ani úvrať v Kvetoslavove nebol neprekonateľný problém. Zatiaľ čo zvyšky tejto železničnej trate chátrajú, hľadajú sa financie na vybudovanie rýchlostnej komunikácie a napojenia na autami preplnené ulice Bratislavy.
 
Cestovné poriadky z viacerých rokov
Cestovný poriadok
Cestovný poriadok
Cestovný poriadok
0298_cp1964_37cb520
Cestovný poriadok
 
Škoda, že na stránkach mesta Šamorín som o tejto trati nenašiel ani zmienku. Záujemcom okrem uvedených prameňov odporúčam literatúru:  
  1. KUBÁČEK Jiří, Ing., CSc., a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, 1999;
  2. HALFAR Richard, Ing. a kol.: Miestna trať Bratislava – Komárno, Albatros klub pri RD Bratislava hlavné, 2004.