Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

80. výročie trate Handlová – Horná Štubňa

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: Fotoreportáže, Vydané dňa: 20. 12. 2011

Dnes si pripomíname 80. výročie od otvorenia železničnej trate z Handlovej do Hornej Štubne, ktorá je súčasťou trate Prievidza – Horná Štubňa. V cestovnom poriadku má táto trať číselné označenie 145. Oslavy dnešného 80. výročia sa konali už skôr, v nedeľu 2. októbra t.r. Do Handlovej som sa v túto jesennú nedeľu skoro ráno vybral a z osláv som pripravil krátku reportáž.


Stručne z histórie: Výstavba trate z Prievidze do Handlovej začala okolo roku 1911. Hlavným dôvodom boli veľké zásoby uhlia v lokalite mesta Handlová, ktoré bolo potrebné po vyťažení prepraviť. Trať bola otvorená 15. februára 1913. Trať z Handlovej do Hornej Štubne bola budovaná po vzniku 1. ČSR ako súčasť tzv. stredoslovenskej transverzály. Prevádzka na nej začala 20. decembra 1931. Vybudovaním trate z Handlovej do Hornej Štubne sa región Hornej Nitry spojil železnicou s Turcom a Zvolenom a preprava uhlia z Prievidze a Handlovej na sever a východ sa výrazne skrátila. Trať vychádza zo stanice Handlová (446 m n. m.) a končí v prípojnej stanici Horná Štubňa (630 m n. m.), ktorá leží na trati Zvolen – Vrútky (171). Na trati bola vybudovaná výhybňa Pstruhany (iný zdroj uvádza Pstruháre), jedna zastávka Remäta a jedna stanica Sklené pri Handlovej. Prestavané boli i železničné stanice Handlová a Horná Štubňa. Výškový rozdiel medzi Handlovou a Hornou Štubňou je 184 m a najväčšie stúpanie na trati dosahuje 16 ‰. Na prekonanie výškového rozdielu bola trať rozvinutá, jej celková dĺžka je 18,5 km, z toho 4444 m trate je v tuneloch (25 %) a na mostoch a viaduktoch (30 %). Celkom bolo na trati vybudovaných päť tunelov Pstruhársky (380 m), Hájnický (300 m), Pekelský (304 m), najdlhší na trati Bralský tunel (3011,6 m) a tesne pred stanicou Horná Štubňa Štubniansky tunel (610 m). Medzi najväčšie viadukty patria Pstruhársky (136 m), Chotársky (104 m) a Bralský viadukt (98 m), cez ktoré trať prekonáva hlboké rokliny. Za stanicou Sklené pri Handlovej trať 9 m vysokým mostom prekonáva rieku Turiec a pred posledným tunelom mimoúrovňovo križuje dvojkoľajnú trať Zvolen – Vrútky. V roku 2009 pribudol na trati nový most postavený nad novou rýchlostnou komunikáciou. Nový most leží tesne za predzvesťou vchodového návestidla stanice v Hornej Štubni.
 
Handlová
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
  
Na stanicu v Handlovej som prišiel pred deviatou hodinou. Na stanici bolo už niekoľko ľudí a ďalší postupne pribúdali. Podľa pôvodného programu malo o desiatej prebehnúť slávnostné odhalenie pamätného kameňa pri príležitosti 80. výročia otvorenia železničnej trate a nasledovať mali príhovory predstaviteľov mesta a železníc. O 11.30 h mal mať odchod mimoriadny parný vlak na trase Handlová – Horná Štubňa a späť. Čakanie na začiatok oslavy a mimoriadny vlak návštevníkom oslavy spríjemňovalo vystúpenie Spolku dychovej hudby Handlová. Okrem toho bola v budove stanice inštalovaná výstava s popisom trate a historickými fotografiami z dôb jej výstavby. Vystavené tu boli i výtvarné práce žiakov základných a materských škôl v Handlovej na tému železníc. Ďalším lákadlom pre malých aj veľkých bolo modulové koľajisko, ktoré na poschodí predviedol Klub železničných modelárov z Bojníc.
  
Ľudí sa na stanici zišlo veľa
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
Dychovka
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
  
Základný kameň pripomína 80. výročie existencie trate 80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
Mimoriadny parný vlak, ktorý mal prísť z Prievidze mal technické problémy, kvôli ktorým sa jeho príchod posunul. Čakanie na mimoriadny vlak spestril príchod nákladného vlaku, ktorý po príchode na stanici posunoval.
 
Nákladný vlak HBP a.s.
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa 
 
Keď mimoriadny slávnostný vlak konečne prišiel do Handlovej, nasledoval posun a čakalo sa ešte na križovanie osobného vlaku z Hornej Štubne. Po odchode osobného vlaku do Prievidze už nič nebránilo odchodu mimoriadneho vlaku do Hornej Štubne. Na čele mimoriadneho slávnostného vlaku bol parný rušeň 464.001 Ušatá, ktorý majú v starostlivosti členovia Prievidzkého parostrojného spolku.
 
Mimoriadny vlak s rušňami T 444.055 a 464.001
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa 
 
Mimoriadny vlak pripravený na odchod
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
Tesne pred odchodom vlaku nastúpili poslední návštevníci oslavy. Miesta bolo vo vlaku dosť, pretože niektorí najmä s menšími deťmi nevydržali čakať a odišli zo stanice. Cestou sme sledovali z okna okolie a pri prechádzaní tunelmi sme počúvali detské jačanie, z ktorého išli prasknúť ušné bubienky, ale nakoniec sme si zvykli. To jačanie nebolo však zo strachu z tmy, ale od radosti.
 
Bývalá výhybňa Pstruhany
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
Zastávka Remäta
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
Bralský tunel – najdlhší na trati
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
V stanici Sklené pri Handlovej vlak zastavil a prebehla tu spomienková udalosť, položenie kytice kvetov k pomníku siedmich obetí výstavby Bralského tunela. Žiaľ, pôvodnú kovovú tabuľu vandali z pomníka ukradli. Po krátkom kultúrnom programe sa náš vlak opäť pohol.
 
Sklené pri Handlovej
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
Po príchode do stanice Horná Štubňa tiež prebehol krátky slávnostný program. Okrem toho tu parný rušeň obiehal súpravu mimoriadneho vlaku, preto bola príležitosť urobiť pár záberov. Vzhľadom na meškanie sa pôvodný program a pobyt v Hornej Štubni skrátil. Cestou späť vlak už nikde nestál, takže cesta do Handlovej prebehla rýchlo.  
 
Pohľad z vlaku na nový most
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
Ušatá pri obiehaní súpravy
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
Kultúrny program 80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
Návrat do Handlovej
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
Chvíľu som sa ešte zdržal na stanici v Handlovej a keď sa stanica trochu vyprázdnila, prezrel som si ešte raz vystavené historické fotografie z čias výstavby. Na prvej fotografii je parný vlak na Pstruhárskom viadukte, ďalšie dokumentujú ťažkú a namáhavú prácu bez mechanizácie.
 
Historické fotografie z výstavby
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
Nevynechal som ani návštevu modulového koľajiska na prvom poschodí. Na koľajisku prebiehala simulácia reálnej železničnej prevádzky. Zatiaľ čo rušne štátneho prepravcu stáli v depe, rušne súkromných spoločností boli na trati.
 
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
80 rokov trate Handlová - Horná Štubňa
 
Potom som sa rozlúčil s priateľmi a spokojne šiel domov. Či bude pokojná budúcnosť tejto trate, ukáže čas...
 
Fotografie z osláv sú vo fotoalbume. © autor