Infoblok
IP adresa: 3.229.117.191
Dátum: 30. 05. 2024
Čas: 08:18
Meniny má: Ferdinand
Zajtra: Petronela, Petrana
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 3788
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3522
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3618
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3351
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3770
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3400
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3435
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3329
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3128
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3108
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Nedostavané trate

Putovanie po Gemerských spojkách IV.: Tisovec - tunel pod Dielikom

Putovanie po Gemerských spojkách IV.: Tisovec - tunel pod Dielikom
    V predchádzajúcich častiach sme putovali po nedobudovaných Gemerských spojkách v úseku od Slavošoviec do Magnezitoviec, kde sme naše putovanie ukončili. V tejto časti nášho putovania sa pozrieme do Tisovca, kde taktiež prebiehala výstavba železničnej trate. Okrem novej, žiaľ nedostavanej, železničnej trate do Revúcej sa tu vybudoval tunel, ktorým sa odstránila úvrať od Pohronskej Polhory. Dnes sa pozrieme na úsek idúci zo železničnej stanice v Tisovci po tunel pod Dielikom.


Naše putovanie začneme na železničnej stanici v Tisovci. V súvislosti s výstavbou Gemerských spojok sa v Tisovci okrem tunelu pod Dielikom vybudoval ďalší tunel (označovaný ako tunel č. 2) na trati 43 (súčasná 174) popod kopec zvaný Kášterec. O tomto tuneli som tu už uviedol krátku reportáž. Okrem tohto tunela sa tiež zrekonštruovalo zapojenie železnične trate od Jesenského v dĺžke asi dva kilometre.

Výpravná budova v Tisovci

Vydáme sa južným smerom a prechádzame koľajovým zhlavím. Zvláštnosťou stanice v Tisovci je, že traťová koľaj ide odbočkou na oboch zhlaviach. Od južného zhlavia ide po ľavej strane súbežne s traťovou koľajou aj vlečková koľaj. Koľaj do Jesenského na výhybke číslo 1 odbočuje, koľaj priamo pokračuje do zrušeného depa. Naša trasa povedie povedľa vlečkovej koľaje, ktorá ide do tunajšej vápenky a stáča sa viac doľava.

Vľavo vlečková koľaj, rovno výhybka č. 1, trať 174 do Jesenského ide odbočkou
a rovno sa ide do zrušeného depa

Po prejdení ľavého oblúka sa ocitneme na telese budovanej trate. Po ľavej strane míňame vlečku tunajšej vápenky a pokračujeme po násype so stúpaním. Spätný pohľad na mestečko Tisovec ležiace v údolí Rimavy. Vidieť úsek trate 174 do Jesenského a most ponad cestu II/531.

Násyp nedostavanej trate, vľavo koľajisko vlečky vápenky


Pohľad na mesto Tisovec z trate do Revúcej

Po niekoľkominútovej svižnej chôdzi po vysokom a strmom násype, v ktorom bude určite nejaký priepust (ale kto by sa štveral naspäť hore), a sme na druhej strane údolia. Tu sa teleso trate trochu stráca a pokračujeme po lesnej ceste. Po krátkej chôdzi sme na mieste, pod ktorým pramení známa tisovská (tisovecká) Šťavica. Tu sú vybudované oporné múry mosta ponad poľnú cestu. V týchto miestach požadovalo mesto Tisovec vybudovať na novej trati zastávku, ale nakoniec pre krátku vzdialenosť bola táto požiadavka zamietnutá.

Oporné múry mosta pri Šťavici

Pokračujme v našom putovaní ďalej lesnou cestou a po krátkej chvíli križujeme hlavnú cestu z Tisovca do Muráňa II/531. Po prejdení cesty pokračujeme v stúpaní. Žiaľ v súčasnosti je tu skládka komunálneho odpadu a v lete tu je cítiť nepríjemný zápach. Smetisko sa však dá obísť po ľavej strane a po obídení natrafíme opäť akoby na lesnú cestu.

Tu malo byť križovanie železničnej trate s hlavnou cestou do Muráňa

Pokračujúc ďalej po lesnej ceste začujeme žblnkot a minieme križujúci potok. Tu už aj po lesnej ceste tečie voda, ktorá, ako neskôr zistíme, vyteká zo smerovej štôlne. Po krátkej chôdzi zbadáme po ľavej strane zárubný múr. Celý je obrastený zeleným machom a v zime sa na ňom vytvárajú aj ľadové cencúle.

Zárubný múr vľavo potvrdzuje, že sa blížime k cieľu nášho putovania


Na konci múru je vstup do smerovej štôlne. Odplavená zemina odkryla drevené brvná výstuže. Zo štôlne vyteká potôčik, ktorý nám robil spoločnosť pri našom putovaní. Povedľa ústia smerovej štôlne je stĺpik s tabuľou so štátnym znakom, ktorá informuje, že ide o štátom chránený objekt.

Prejdeme ešte pár metrov popri múre a sme pri otvore do smerovej štôlne


Odplavená zemina odkryla drevené brvná výstuže

Aby sme sa dostali k tunelu pod Dielikom, pokračujeme ďalej východným smerom predierajúc sa húštinou. Po pár minútach prichádzame k jame, v ktorej leží portál tunelu. Ak obídeme jamu zozadu zistíme, že tesne za portálom tunela došlo k zrúteniu klenby tunela. Svedčí o tom jama s lievikovitým tvarom. Príčiny zrútenia nie sú známe. Či išlo o zlý úmysel nevedno. (Pozn.: k tunelu sa dá dostať aj z hlavnej cesty do Muráňa.)

Tisovský (tisovecký) portál tunela pod Dielikom leží zaplavený v stavebnej jame


Lievik, ktorý zostal po zrútení tunelovej klenby pár metrov za portálom

Projekty a výstavbu zabezpečovala Stavebná správa Slovenských železníc v Brezne. Pochôdzka na trati z Revúcej do Tisovca bola 28.4.1941. V súvislosti so stavbou trate Revúca –Tisovec bola pri pochôdzke kladená požiadavka aj na výstavbu novej trate Tisovec – Halny, keďže ozubená trať bola pre svoje parametre málo výkonná. Aj pre túto novú trať Tisovec – Halny boli pripravované projekty, ale k samotnej realizácii nedošlo. Stavba železničnej trate Revúca – Tisovec bola rozdelená na tri stavebné časti:
 • prvý úsek bol od km 0 po km 7,633;
 • druhý úsek bol od km 7,633 po km 15,900;
 • tretí úsek od km 15,900 po km 19,872.
Najväčšou stavbou na uvedenej trati bol 2003 metrov dlhý tunel pod Dielikom, ktorý bol budovaný v rámci druhého stavebného úseku. V rámci tretieho úseku v Tisovci bol vybudovaný 770 metrov dlhý tunel pod Káštercom (označovaný ako tunel č. 2) a vykonaná bola rekonštrukcia trate z Jesenského v dĺžke 2 kilometre. Styčný bod druhého a tretieho úseku bol v Tisovci pri Šťavici, kde bolo 10.11.1940 slávnostné zahájenie stavby. Na trati boli plánované dve stanice (existujúce) v Revúcej a Tisovci, jedna zastávka Revúca kúpele v km 2,07 a jedna výhybňa v km 8,48 Muránska Lehota.

Tunel, ktorý je pravdepodobne odsúdený na zánik

Výstavba trate Revúca – Tisovec išla pomaly. Príčinou bol aj požiar na stavebnom dvore, ktorý zničil viaceré stavebné stroje a zariadenia. Ďalším dôvodom boli vojenské udalosti a vypuknutie Slovenského národného povstania v roku 1944, v dôsledku čoho sa stavebné práce zastavili úplne a pokračovalo sa v nich až po ukončení druhej svetovej vojny. Aj napriek tomu, že niektoré stavby boli takmer hotové alebo pred dokončením, boli práce v roku 1949 bez náležitého vysvetlenia zastavené. Úplne dokončeným bol nový úsek trate 174 v Tisovci s tunelom popod Kášterec, cez ktorý začala prevádzka 3.2.1949.

Nemý svedok histórie našich železníc ukrýva ešte nejedno tajomstvo

V poslednej časti nášho putovania sa vrátime do Muránskej doliny a priblížime si úsek z Revúcej až po tunel pod Dielikom z opačnej strany.

Fotografie z nedostavanej trate do Revúcej v Tisovci si môžete pozrieť fotoalbume.

Foto: © Ing. Peter Páteček

Pramene:
 1. KUBÁČEK Jiří, Ing., a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, 1999,
 2. LACKO Richrad, Mgr.:  100 rokov železničnej trate Podbrezová – Tisovec, 1996,
 3. osobné poznámky autora.
Fotoalbum k článku: trať 165b: Gemerské spojky - Tisovec
Celkom fotografií: 61
trať 165b: Revúca - Tisovec - územno technická štúdia - dostavba tratetrať 165b: Revúca - Tisovec - územno technická štúdia - dostavba tratetrať 165b: Revúca - Tisovec - územno technická štúdia - dostavba tratetrať 165b: Revúca - Tisovec - územno technická štúdia - dostavba trate
trať 165b: Revúca - Tisovec - územno technická štúdia - dostavba tratetrať 165b: Revúca - Tisovec - územno technická štúdia - dostavba trateGemerské spojky - Tisovec - nedostavaná trať, 9.5.2007Gemerské spojky - Tisovec - nedokončený most na trati, 9.5.2007
Gemerské spojky - Tisovec - nedokončený most na trati, 9.5.2007Gemerské spojky - Tisovec - teleso nedostavanej trate, 9.5.2007Gemerské spojky - Tisovec - teleso nedostavanej trate, 9.5.2007Gemerské spojky - Tisovec - teleso nedostavanej trate vedie po vysokom násype, 9.5.2007
Gemerské spojky - Tisovec - teleso nedostavanej trate v stúpaní, 9.5.2007Gemerské spojky - Tisovec - vpravo od vlečky teleso nedostavanej trate, 9.5.2007Gemerské spojky - Tisovec - koľajisko vlečky vápenky, 9.5.2007Gemerské spojky - Tisovec - Koľaj vlečky do vápenky vedie v smere trate do Revúcej, 9.5.2007
Gemerské spojky - Tisovec - Vľavo koľaj vlečky vápenky, trať 174 pokračuje odbočkou, koľaj v priamom smere vedie do depa, 9.5.2007Tunel pod Dielikom - 21.12.2007Tunel pod Dielikom - 21.12.2007Tunel pod Dielikom - 21.12.2007
Tunel pod Dielikom - 21.12.2007Tunel pod Dielikom - 21.12.2007Tunel pod Dielikom - 21.12.2007Tunel pod Dielikom - 21.12.2007
Tunel pod Dielikom - 21.12.2007Tunel pod Dielikom - 21.12.2007Tunel pod Dielikom - 21.12.2007Tunel pod Dielikom - 21.12.2007
Tunel pod Dielikom - 21.12.2007Tunel pod Dielikom - 21.12.2007Tunel pod Dielikom - 21.12.2007Tunel pod Dielikom - 21.12.2007
Tunel pod Dielikom - 21.12.2007Tunel pod Dielikom - Tisovec - 9.5.2007Tunel pod Dielikom - Tisovec - 9.5.2007Tunel pod Dielikom - Tisovec - 9.5.2007
Tunel pod Dielikom - Tisovec - 9.5.2007Tunel pod Dielikom - Tisovec - 9.5.2007Tunel pod Dielikom - Tisovec - 9.5.2007Tunel pod Dielikom - Tisovec - pohľad do štôlne, 9.5.2007
Tunel pod Dielikom - Tisovec - 9.5.2007Tunel pod Dielikom - Tisovec - 9.5.2007Tunel pod Dielikom - Tisovec - 9.5.2007Tunel pod Dielikom - Tisovec - 9.5.2007
Tunel pod Dielikom - Tisovec - 9.5.2007Tunel pod Dielikom - Tisovec - smerová štôlňa, 9.5.2007Gemerské spojky - Tisovec - tadiaľto mali chodiť vlaky, 9.5.2007Gemerské spojky - Tisovec - múr pokračuje až k smerovej štôlni, 9.5.2007
Gemerské spojky - Tisovec - po ľavej strane zárezný múr, 9.5.2007Gemerské spojky - Tisovec - teleso trate využívané dnes ako lesná cesta, 9.5.2007Gemerské spojky - Tisovec - priepusť nad miestnym potokom, 9.5.2007Gemerské spojky - Tisovec - trať pokračuje, len treba obísť smetisko, 9.5.2007
Gemerské spojky - Tisovec - križovanie s cestou, 9.5.2007
          

Známka: 0,01 | Hodnotili: 84
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 09. 05. 2008 | 32178x prečítané | Späť
Príspevkov: 1 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018