Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repaired Z histórie Čiernohronskej železnice
 Infoblok
IP adresa: 3.235.29.190
Dátum: 02. 04. 2020
Čas: 14:22
Meniny má: Zita
Zajtra: Richard
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Železničky

Z histórie Čiernohronskej železnice

Z histórie Čiernohronskej železnice
     Tradične sa dňa 1. mája t.r. otvorí ďalšia sezóna Čiernohronskej železnice a Lesníckeho skanzenu. V tomto roku bude otvorenie v znamení storočnice a pripravený je pestrý program. Premávať na Čiernohronskej železnici bude aj parný rušeň U 34.901, ktorý patrí Kysuckému múzeu a premáva na Historickej lesnej úvraťovej železnici. Tento rušeň bol zapožičaný v januári a  na Čiernohronskej železnici bude premávať do osláv storočnice. Pripomeňme si týmto príspevkom vznik a minulosť tejto lesnej železnice.Z dôvodu narastajúcej spotreby dreva v prvej polovici 19. storočia bolo na Horehroní postavených viacero nových píl. Tradičná forma dopravovania dreva z lesov, splavovanie, však už nepostačovalo pokryť zvýšenú spotrebu. Preto ministerstvo pôdohospodárstva v Budapešti v roku 1898 nariadilo riaditeľstvu štátnych lesov v Banskej Bystrici vypracovať návrh na výstavbu lesnej železnice s ekonomickým zdôvodnením. V roku 1901 bol návrh vypracovaný a začalo sa vymeriavanie trasy novej lesnej železnice z Hronca do Čierneho Balogu s rozchodom 760 mm. S jej výstavbou sa začalo v apríli 1908 a do konca roku bol úsek dlhý 10,7 km hotový. Dňa 8. januára 1909 bola vykonaná policajno-technická pochôdzka.
 
Chvatimech
Chvatimech
 
Chvatimech
 
Chvatimech - most cez Hron na trati ČHŽ
Chvatimech
 
Ešte pred 1. svetovou vojnou v rokoch 1909 až 1910 bol postavený traťový úsek z Hronca do Štiavničky, v rokoch 1911 až 1912 traťový úsek z Chvatimechu do Piesku a v roku 1912 bola predĺžená trať z Čierneho Balogu do Dobroča o 3,5 km.
 
Rok výstavby
Úsek trate
km
1908 - 8.1.1909
Hronec - Čierny Balog
10,7
1909-1910
Hronec - Štiavnička
 
1911-1912
Chvatimech-Piesok
 
1911-1912
Čierny Balog - Dobroč
3,5
1915-1920
Dobroč - pred Boldišku
4
1927
spred Boldišky po Stádlo
2,5
1938
po Starú dolinu
2,2
 
 
 
1916-1927
trať Páleničnô z Dobroče do Čiernej doliny
4,3
1937-1948
prípojná trať v Čiernej doline
 
1936-1938
trať z Čiernej doliny do Veľkého tajchu
3,2
1938
trať až za Dlhý grúň
3,1
1941
trať pod Vepor
1,8
 
 
 
1920-1921
úsek Brôtovo z Dobroče po Skalicu
4,9
1940
odbočka Krížno
2,7
 
 
 
1915
dolina Vydrovo
4,5
1923-1924
do Prostrednej doliny
2,8
1929-1930
v Korytárskom
 
1936-1937
v Podtajchovej
3,1
1946
predĺženie v Podtajchovej
0,7
1941
prípojná trať v Obrubovanskej doline
 
 
 
 
1915-1916
Hronec - Osrblie
 
1916-1922
Osrblianska trať z Hronca na Tri vody
15,5
1944-1945
odbočujúca trať do Prostrednej doliny
1,6
1938-1939
trať Tri vody - Suchá jama
 
 
 
 
1923-1928
trať Kamenistá z Hronca na Sihlu
(+odbočky a koľaje nakládky a stanice)
23,5
6,3
1938
odbočujúca trať z Hrončoka na Kyslú
2,5
1947-1949
Čierny potok na Smrečiny
 
 
 
 
1908-1949
Celá trať
132,97
 
Výstavba úsekov Čiernohronskej lesnej železnice prebiehala pomerne rýchlym tempom. Za 20 rokov bolo postavených asi 100 km tratí. Za niekoľko desaťročí sa vybudovala jedna z najrozsiahlejších sietí úzkorozchodných tratí. Posledný úsek úzkorozchodnej trate bol postavený z Čierneho potoka na Smrečiny v období rokov 1947 - 1949 a celková dĺžka siete tratí dosiahla 131,98 km. Traťové úseky boli stavané v údoliach s množstvom oblúkov, ktoré mali najmenší polomer 60 m. Sklonové pomery na jednotlivých úsekoch trate boli od nuly až do 70 promile a prevádzka bola z tohto dôvodu dosť náročná. Najnáročnejší úsek bola trať Selecká, kde stúpanie dosahovalo až 71 promile.
 
Valaská
Valaská
 
Hronec - koľajisko - vľavo trať s normálnym rozchodom
Hronec
 
Zložité geografické pomery si vyžiadali výstavbu viacerých stavieb, či už oporných múrov ale aj množstvo priepustov a niekoľko mostov. Najväčší most bol postavený pri Svätom Jáne. Tento pôvodne drevený most bol postavený na sútoku Kamenistého potoka a Čierneho Hrona. Po 2. svetovej vojne bol tento most prestavaný na oceľový.
 
Svätý Ján - oceľový most
Svätý Ján
 
Z odbočujúcich a prípojných tratí sa drevo zvážalo do staníc na hlavných tratiach, a odtiaľ sa vlakmi vozilo ďalej, do miesta spracovania. Tak ako na niektorých iných lesných železniciach, tak aj na Čiernohronskej lesnej železnici sa okrem ťažnej sily rušňov využívala aj gravitačná sila. Prázdne vozne boli rušňom vytlačené do hornej stanice a po naložení drevom boli spúšťané dolu, pričom vozne boli brzdené brzdármi. Každá skupina vozňov musela byť brzdená dostatočným počtom brzdárov tak, aby dokázali súpravu naložených vozňov bezpečne zastaviť pred prekážkou na trati. Tento spôsob bol pomerne nebezpečný, ale zároveň lacný.
 
Od otvorenia prevádzky v roku 1909 až po ukončenie prevádzky sa prepravilo asi 15 miliónov kubických metrov dreva reziva, a ďalšieho materiálu. Priemerná ročná kapacita v čase plnej prevádzky lesnej železnice bola 220 tisíc metrov kubických dreva a reziva. Drevo sa prepravovalo na pílu Štiavnička a na prekládkovú stanicu v Hronci, kde sa drevo prekladalo na vozne ČSD alebo na skládku. Od roku 1949 sa na prekládku začal používať portálový žeriav, ktorý tu bol postavený.
 
Hronec - portálové žeriavy
Hronec
 
V rokoch 1927 až 1962 sa Čiernohronská lesná železnica využívala aj na osobnú dopravu, prepravovali sa prevažne lesní robotníci, ale železnicu využívali aj obyvatelia okolitých dedín a horských osád. Denne sa okrem vlastných zamestnancov prepravilo 200 až 250 ďalších osôb. V lete to bolo aj viac, pretože lesnú železnicu využívali aj turisti a hubári. Po rozšírení autobusovej dopravy bola osobná doprava pre nerentabilnosť a nevyhovujúci stav osobných vozňov zrušená.
 
Mapa ČHŽ (zdroj: 1)
Mapa ČHŽ
 
Pôvodne boli na Čiernohronskej lesnej železnici tri parné rušne radu U 34.901 vyrobené v roku 1909 v Budapešti. Z nich sa zachoval jeden, ktorý bol prevezený na lesnú železnicu vo Vychylovke a patrí Kysuckému múzeu. V roku 1948 dodala ČKD Praha štyri trojnápravové tendrové rušne radu C 760/90d, ktoré na ČSD dostali označenie U 35.901. Najvýkonnejšími rušňami, ktoré tu boli v prevádzke, boli maďarské štvornápravové tendrové rušne označené ako U 46.901. Neskôr boli na železnici v prevádzke okrem parných aj motorové rušne. Boli to dieselhydraulické rušne Rába M024, vyrobené v maďarskom Györi. Pre nákladnú dopravu boli používané oplenové vozne, na ktorých sa prepravovali drevené klady. Týchto tu bolo asi 156. Rezivo a metrové drevo sa dopravovalo na plošinových podvozkových vozňoch. Pre dopravu pilín a kôre zo stromov sa používali zakryté podvozkové vozne. Okrem toho tu boli dva služobné vozne, ktoré slúžili pre potreby vlakvedúcich a vlakových čiat. Pre osobnú dopravu mala Čiernohronská lesná železnica k dispozícii 12 osobných vozňov. Ďalej tu bola drezina, ktorá slúžila traťmajstrovi na inšpekčné cesty po trati. Pre rozvoz uhlia pre parné rušne sa používali špeciálne výsypné vozne. V zime sa na osobitné vozne namontovali pluhy, ktorými sa čistila trať od snehu a zabezpečovala sa jej prechodnosť v zimnom období.
 
Šanské - vláčik do Čierneho Balogu
Šanské
 
V roku 1944 po vypuknutí SNP partizáni vyhodili železničný most cez Hron, aby tak zatarasili cestu z Hronca do Čierneho Balogu. Lesnú železnicu počas povstania využívali na dopravu zbraní, munície a zásob partizánom v okolitých lesoch. Na sklonku 2. svetovej vojny Nemci zničili dva parné rušne, vypálili výhrevňu, sklad pohonných látok a zničili všetky výhybky v stanici Hronec. Ostatné rušne sa podarilo zachrániť. Krátko po vojne bola prevádzka na lesnej železnici obnovená a začala plniť svoju pôvodnú úlohu.
 
Čierny Balog
Čierny Balog
 
Čierny Balog
 
V roku 1949 sa zrušila odbočná trať do Obrubovanskej v doline Vydrovo. Tak sa začala likvidácia Čiernohronskej lesnej železnice. Definitívne sa o jej zrušení rozhodlo v roku 1964. Bolo to najmä z dôvodu výstavbu kvalitnejších lesných ciest a rozvoja automobilovej dopravy. Ďalším dôvodom bol zastaraný rušňový a vozňový park. Navyše, lesnej železnici postupne ubúdali jednotlivé traťové úseky a s tým aj množstvo prepraveného dreva a reziva, čím sa znižovali výnosy a zvyšovali náklady na prevádzku. Ešte v roku 1964 sa zrušila trať Mrcha potok – Tri vody a v roku 1969 traťový úsek Suchá jama – Tomášová. V sedemdesiatych rokoch zostalo v prevádzke len asi 30 km Čiernohronskej lesnej železnice. V prevádzke zostal jeden parný rušeň, ktorý chodil na tratiach z Čierneho Balogu do Vydrova a z Dobroče do Brôtova (Brobova) a na Páleničnô, ďalší rušeň chodil z Čierneho Balogu cez Hronec na pílu v Štiavničke. Motorový rušeň Rába chodil z Hronca do Kamenistej doliny. V roku 1982 však došlo k zrušeniu aj týchto traťových úsekov a Čiernohronská lesná železnica prestala po 73 rokoch fungovať ako hospodárska jednotka.
 
Čierny Balog - parný rušeň ČKD (5) na vlaku do Vydrova
Čierny Balog
 
Z množstva lesných železníc, ktoré boli na Slovensku, Čiernohronská lesná železnica patrila medzi najdlhšie a najvýznamnejšie. Tento železničný dopravný systém sa zžil s okolitým prostredím, stal sa súčasťou nádhernej prírody a charakteristickým prvkom pre región Čierneho Hrona.
 
Čierny Balog - orientačná mapa ČHŽ
Čierny Balog
 
Dôležitou udalosťou bola v roku 1983 snaha záujemcov o železnice zachrániť aspoň časť z pôvodnej Čiernohronskej lesnej železnice. Vďaka tomu sa podarilo zachovať trať z Hronca do Čierneho Balogu a Vydrova v dĺžke 17,6 km a tiež časť rušňového a vozňového parku, a niekoľko ďalších železničných objektov. Vo Vydrove bol zároveň vytvorený aj lesnícky skanzen. Tak sa podarilo aj pre ďalšie generácie zachovať túto zaujímavú technickú pamiatku, atrakciu, ktorá sem každoročne priláka množstvo návštevníkov.
 
Na trati do Vydrova
Vydrovo
 
Vydrovo
Vydrovo
 
Dňa 1. mája t.r. sa otvorí ďalšia sezóna Čiernohronskej železnice a Lesníckeho skanzenu. V tomto roku bude otvorenie v znamení storočnice a pripravený je pestrý program. Premávať na Čiernohronskej železnici bude aj parný rušeň U 34.901, ktorý patrí Kysuckému múzeu a premáva na Historickej lesnej úvraťovej železnici. Tento rušeň bol zapožičaný v januári a  na Čiernohronskej železnici bude premávať do osláv storočnice. O pripravovaných akciách na tento rok sa dozviete na stránke Čiernohronskej železnice.
 
Spracované podľa literatúry:
 
1. Ing. Dušan Lichner, CSc.: Úzkokoľajky na Slovensku, EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2001
 
Chvatimech
 
Fotografie z Čiernohronskej železnice si môžete pozrieť vo fotoalbume. © Ing. Peter Páteček
Fotoalbum k článku: trať 900: Čiernohronská železnica
Celkom fotografií: 161
100 rokov ČHŽ - U 45.903 Čierny Balog, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - U 45.903 Čierny Balog, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - TU 45.001 Čierny Balog, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - U 34.901 Čierny Balog, 1.5.2009
100 rokov ČHŽ - U 34.901 Čierny Balog, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - U 34.901 Čierny Balog, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - U 34.901 Čierny Balog, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - Čierny Balog, 1.5.2009
100 rokov ČHŽ - Čierny Balog, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - M 21.004 Čierny Balog, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - Čierny Balog, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - TU 48.001 Čierny Balog, 1.5.2009
100 rokov ČHŽ - Čierny Balog, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - Čierny Balog, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - TU 24.901 Lienka, Čierny Balog, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - Čierny Balog, 1.5.2009
100 rokov ČHŽ - Čierny Balog, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - U 45.903, Hronec, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - U 45.903 + 422.0108, Hronec, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - U 34.901 odchádza s vlakom do Čierneho Balogu, Hronec, 1.5.2009
100 rokov ČHŽ - U 45.903 + 422.0108, Hronec, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - U 45.903 + 422.0108 + U 34.901, Hronec, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - U 34.901, Hronec, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - TU 45.001, Hronec, 1.5.2009
100 rokov ČHŽ - U 45.903, Hronec, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - U 45.903, Hronec, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - 422.0108 Malý býček na parnom vlaku zo Zvolena, Chvatimech, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - 422.0108 Malý býček na parnom vlaku zo Zvolena, Chvatimech, 1.5.2009
100 rokov ČHŽ - 422.0108 Malý býček na parnom vlaku zo Zvolena, Chvatimech, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - U 34.901 Chvatimech, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - TU 45.001 Chvatimech, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - U 34.901 a TU 45.001 Chvatimech, 1.5.2009
100 rokov ČHŽ - U 34.901 a TU 45.001 Chvatimech, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - U 34.901 Chvatimech, 1.5.2009100 rokov ČHŽ - U 34.901 a TU 45.001 Chvatimech, 1.5.2009Vydrovo - 27.8.2006
Vydrovo - 27.8.2006Vydrovo - 27.8.2006Vydrovo - 27.8.2006Vydrovo - 27.8.2006
Vydrovo - 27.8.2006Vydrovo - 27.8.2006Vydrovo - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006
Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006
Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006
Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006
Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006
Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006
Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006Čierny Balog - 27.8.2006
Čierny Balog - 8.6.2008Čierny Balog - 8.6.2008Čierny Balog - 8.6.2008Čierny Balog - 8.6.2008
Čierny Balog - 8.6.2008Čierny Balog - 8.6.2008ČHŽ - 8.6.2008ČHŽ - 8.6.2008
ČHŽ - 8.6.2008ČHŽ - 8.6.2008ČHŽ - 8.6.2008ČHŽ - 27.8.2006
ČHŽ - 27.8.2006 Šanské - 27.8.2006 Šanské - 8.6.2008Šanské - 27.8.2006
ČHŽ - na trati medzi Svätým Jánom a Šánskym, 27.8.2006 Svätý Ján - oceľový most postavený po 2. svetovej vojne na trati na Sihlu, 27.8.2006 Svätý Ján - oceľový most postavený po 2. svetovej vojne na trati na Sihlu, 27.8.2006 Hronec - 27.8.2006
Hronec - 27.8.2006Hronec - 27.8.2006Hronec - 27.8.2006Hronec - 27.8.2006
Hronec - 27.8.2006Hronec - 27.8.2006Hronec - 27.8.2006Hronec - Hronec zlieváreň, 27.8.2006
Hronec - Hronec zlieváreň, 29.4.2008Chvatimech - osobný vlak z Brezna do Banskej Bystrice prechádza cez most na trati 172 nad traťou ČHZ a Čiernym Hronom, 29.4.2008Chvatimech - oceľový most na trati ČHZ, vpravo sa Čierny Hron vlieva do Hrona, 29.4.2008Chvatimech - 29.4.2008
Chvatimech - 29.4.2008Chvatimech - mimoúrovňové križovanie železničných tratí pri sútoku Čierneho Hrona a Hrona, 29.4.2008Chvatimech - koniec trate, predtým trať pokračovala na pílu Štiavnička, 29.4.2008Chvatimech - 29.4.2008
Chvatimech - 29.4.2008Chvatimech - 29.4.2008Chvatimech - 29.4.2008Chvatimech - smer Hronec, dva mosty a križovanie lesnej železnice s traťou 172, 29.4.2008
Chvatimech - stanica, 29.4.2008Valaská - motorový vlak z Hronca do Čierneho Balogu, 23.4.2006Valaská - 23.4.2006Chvatimech - 23.4.2006
Chvatimech - 23.4.2006Chvatimech - pútač, 23.4.2006Čiernohronská železnica 2008 - žst. Hronec, 422.0108 Malý býček, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - žst. Hronec, 422.0108 Malý býček, 1.5.2008
Čiernohronská železnica 2008 - žst. Hronec, 422.0108 Malý býček, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - žst. Hronec, 422.0108 Malý býček na mimoriadnom vlaku Čiernohronská železnica 2008 - žst. Hronec, motorový rušeň 754.069-3 na požiarnom vlaku, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - žst. Hronec, 422.0108 Malý býček, 1.5.2008
Čiernohronská železnica 2008 - žst. Hronec, 422.0108 Malý býček, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - žst. Hronec, 422.0108 Malý býček, 1.5.2008Čiernohronská železnica - 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - žst. Hronec, 422.0108 Malý býček, 1.5.2008
Čiernohronská železnica 2008 - žst. Hronec, motorový rušeň 754.069-3 na požiarnom vlaku, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - Motorový vozeň M 21.004 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - Čierny Balog, Lienka TU 24.901 na postrku vláčika do Vydrova, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - Čierny Balog, 1.5.2008
Čiernohronská železnica 2008 - Čierny Balog, motorový rušeň TU 24.901 posunuje, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - Čierny Balog, motorový rušeň TU 24.901, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - Čierny Balog, motorový vozeň M 21.004, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - Čierny Balog, motorový vozeň M 21.004, 1.5.2008
Čiernohronská železnica 2008 - Čierny Balog, TU 45.001 posunuje, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - Čierny Balog, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - Čierny Balog, TU 45.001 posunuje, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - Čierny Balog, TU 45.001 posunuje, 1.5.2008
Čiernohronská železnica 2008 - Čierny Balog, TU 21.901 Lienka posunuje, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - Vydrovo, stánky s rozličným tovarom, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - konečná zastávka Skanzen Vydrovo, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - Vydrovo, TU 45.001, 1.5.2008
Čiernohronská železnica 2008 - Vydrovo, drezina a TU 45.001, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - Vodná píla, skanzen Vydrovo, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - skanzen Vydrovo, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - Vodná píla, skanzen Vydrovo, 1.5.2008
Čiernohronská železnica 2008 - Vydrovo, vyparádený povoz, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - TU 45.001 na čele motorového vláčika vo Vydrove, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - lesný skanzen Vydrovo, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - ministerka pôdohospodárstva SR otvorila sezónu v Lesnom skanzene vo Vydrove, 1.5.2008
Čiernohronská železnica 2008 - prívesný vozeň na konci súpravy vo Vydrove, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - TU 24.901 Lienka vo Vydrove, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - Vydrovo, atrakcia pre deti, 1.5.2008Čiernohronská železnica 2008 - motorový vláčik prichádza do Vydrova, 1.5.2008
ČHŽ 2008 - motorový vláčik priváža do Vydrova hostí a sadenice stromov poznania, 1.5.2008
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 19. 03. 2009 | 15978x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018