Infoblok
IP adresa: 3.229.117.191
Dátum: 30. 05. 2024
Čas: 09:25
Meniny má: Ferdinand
Zajtra: Petronela, Petrana
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 3788
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3522
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3618
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3351
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3770
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3400
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3435
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3332
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3128
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3108
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Mosty a tunely: trať 173

Stratenský labyrint (1.) – Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Stratená

Stratenský labyrint (1.) – Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Stratená
   V úseku medzi stanicami Dobšinská Ľadová Jaskyňa a Mlynky rieka Hnilec vytvára množstvo ostrých zákrut v údolí s vysokými strmými vápencovými skalami. Železničná trať tu prechádza štyrmi v malých vzdialenostiach od seba nachádzajúcimi sa tunelmi, ktorých razenie bolo pomerne jednoduché, pretože všade bol súdržný celkom suchý vápenec. Okrem tunelov je tu aj niekoľko zaujímavých železničných mostov. V prvej časti sa zoznámime s  niektorými objektmi v úseku Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Stratená.Približne dva kilometre za stanicou Dobšinská Ľadová Jaskyňa v smere do Margecian leží v km 71,590 betónový most dlhý 29,20 m. Most má dva otvory a trať na ňom ide v oblúku. Prvý otvor nad riekou Hnilec je klenbový.
 
Jarabský tunel 2. - portál P 1 od Dobšinskej Ľadovej Jaskyne
Jarabský tunel 2.
 
Klenbová časť mostu pred Jarabským tunelom 2. nad Hnilcom
Jarabský tunel 2. - most
 
Druhý hranatý otvor je nad cestou I/67 spájajúcou Poprad a Rožňavu. Na časti mosta s klenbou a podperných múroch je použitý kameň, čo zvyšuje jeho atraktívnosť.  
 
Most pred Jarabským tunelom 2. ponad cestu I/67 a rieku Hnilec
Jarabský tunel 2. - most
 
Jarabský tunel 2. od Dobšinskej Ľadovej Jaskyne
Jarabský tunel 2.
 
 Tesne za mostom začína prvý tunel s pôvodným názvom "Kriváňsky", v súčasnosti nazývaný ako Jarabský 2. Je dlhý 326 m a leží v oblúku o polomere 340 m, niveleta je v sklone 10 promile.
 
Jarabský tunel 2. - portál P 2 od Margecian
Jarabský tunel 2.
 
Rovnako ako všetky ostatné tunely bol razený rakúskou modifikovanou metódou so stropným záberom. Celkom bolo vyhotovených 40 pásov normálne po 8 m a 2 portálové pásy po 3 m dĺžky. Vystačilo sa rovnako s netlakovými typmi 4 a 5, tri pásy (24,14 m tunelovej rúry) sú obmurované typom 6. Nepremokavý betónový kryt má celý tunel (3047 m3). Celkom bolo vylámané 13900 m3 hornín a použité 4431 m3 muriva a betónu. Celkové náklady na tunel boli 3,6 mil. Kč.
 
Jarabský tunel 2. - pohľad von z tunela - smer Margecany
Jarabský tunel 2.
 
Na strane od Margecian bol postavený strážny domček, ktorý tu stojí doteraz.
 
Jarabský tunel 2. - strážny domček
Jarabský tunel 2. - strážny domček
 
Jarabský tunel 2. - odtokový kanál  
Jarabský tunel 2.
 
Druhým je 372,2 m dlhý Jarabský tunel. Zo strany od Červenej Skaly leží na dĺžku 50 m v prechodnici, zostatok tunelu je priamy. V celom tuneli niveleta klesá 11,6 promile.
 
Jarabský tunel - portál P 1 - od Dobšinskej Ľadovej Jaskyne bez rímsy
Jarabský tunel
 
Konzola s izolátormi pre telegrafné vedenie v tuneli
Jarabský tunel
 
Jarabský tunel - portál P 2
Jarabský tunel
 
Jarabský tunel
 
Zátarasy na zachytávanie padajúcich zvetraných skál
Jarabský tunel
 
Jarabský tunel - odtokový kanál odvádza vodu z tunela
Jarabský tunel
 
Razenie bolo vykonané v 46 osemmetrových vnútorných pásoch a 2 portálových pásoch. Nepremokavý betónový kryt hornej klenby bol vyhotovený 2699 m. Obmurovka vykazuje rovnako netlakové typy 4 a 5. Výlom tunela má obsah 14500 m3 a murivo 4400 m3. Náklady boli 3,9 mil. Kč.  
 
Jarabský tunel - MV 812 na osobnom vlaku z Margecian vchádza do tunela
Jarabský tunel
 
Poloha tunelov na mape
Poloha na mape
 
Zaujímavosťou je, že neskôr bol súbežne s týmto železničným tunelom vybudovaný aj cestný tunel, ktorý urýchlil cestovanie a zvýšil bezpečnosť na ceste I/67.
 
Stratenský cestný tunel
Stratenský cestný tunel
 
Fotografie tunelov si môžete pozrieť vo fotoalbumoch: Jarabský tunel 2. a Jarabský tunel
 
Zdroj informácií:
 
Fotoalbum k článku: trať 173: Jarabský tunel II.
Celkom fotografií: 57
Jarabský tunel II. - pohľad do tunelovej rúry, 27.4.2009Jarabský tunel II. - tunelový pás č. 40, 27.4.2009Jarabský tunel II. - vchod do tunela, 27.4.2009Jarabský tunel II. - odtokový kanál, 27.4.2009
Jarabský tunel II. - dvojitá rímsa nad portálom, 27.4.2009Jarabský tunel II. - ľavý zárubný múr pred tunelom, 27.4.2009Jarabský tunel II. - nad tunelom, 27.4.2009Jarabský tunel II. - portál P 2 - smer Dobšinská Ľadová Jaskyňa, 27.4.2009
Jarabský tunel II. - trať prechádza oblúkom aj cez tunel, značky pre prácu snehového pluhu, 27.4.2009Jarabský tunel II. - hektometrovník pred tunelom, 27.4.2009Jarabský tunel II. - kanál odvádza vodu z tunela, 27.4.2009Jarabský tunel II. - portál P 2 - smer Dobšinská Ľadová Jaskyňa, 27.4.2009
Jarabský tunel II. - zárez pred tunelom, 27.4.2009Jarabský tunel II. - portál P 2 - smer Dobšinská Ľadová Jaskyňa, 21.6.2007Jarabský tunel II. - odtokový kanál, 27.4.2009Jarabský tunel II. - portál P 2 - smer Dobšinská Ľadová Jaskyňa, 21.6.2007
Jarabský tunel II. - portál P 2, odtokový kanál napravo, 21.6.2007Jarabský tunel II. - portál P 2 - smer Dobšinská Ľadová Jaskyňa, 21.6.2007Jarabský tunel II. - portál P 2 - smer Dobšinská Ľadová Jaskyňa, 21.6.2007Jarabský tunel II. - cesta I/67, 27.4.2009
Jarabský tunel II. - Stratenský labyrint, 27.4.2009Jarabský tunel II. - v tuneli, 27.4.2009Jarabský tunel II. - smer Dobšinská Ľadová Jaskyňa, 27.4.2009Jarabský tunel II. - v tuneli, 27.4.2009
Jarabský tunel II. - hektometrovník v tuneli, 27.4.2009Jarabský tunel II. - pohľad do tunelovej rúry, 27.4.2009Jarabský tunel II. - prvý tunelový pás, 27.4.2009Jarabský tunel II. - portál P 1, 21.6.2009
Jarabský tunel II. - portál P 1, - na rímse drevené zátarasy, 27.4.2009Jarabský tunel II. - tunel - portál P 1, 27.4.2009Jarabský tunel II. - tunel prechádza krížom výbežkom, ktorý cesta obchádza, 27.4.2009Jarabský tunel II. - most a tunel od Dobšinskej Ľadovej Jaskyne, 27.4.2009
Jarabský tunel II. - most a tunel, 27.4.2009Jarabský tunel II. - portál P 1, 27.4.2009Jarabský tunel II. - za mostom - smer Dobšinská Ľadová Jaskyňa (predzvesť), 27.4.2009Jarabský tunel II. - most - smer Dobšinská Ľadová Jaskyňa, 27.4.2009
Jarabský tunel II. - časť mostu nad Hnilcom, 21.6.2007Jarabský tunel II. - štvorkombinácia - železnica, cesta, rieka a tunel, 27.4.2009Jarabský tunel II. - nádherná klenba nad Hnilcom, 27.4.2009Jarabský tunel II. - klenbová časť mostu nad riekou Hnilec, 27.4.2009
Jarabský tunel II. - most pred tunelom, 21.6.2007Jarabský tunel II. - most pred tunelom - smer Dobšinská Ľadová Jaskyňa, 21.6.2007Jarabský tunel II. - oporný múr mosta z kameňa, 27.4.2009Jarabský tunel II. - tunel schovaný napravo, 27.4.2009
Jarabský tunel II. - časť mostu nad cestou I/67, 27.4.2009Jarabský tunel II. - odtokový kanál odvádza dažďovú vodu 27.4.2009Jarabský tunel II. - nádherná klenba nad riekou Hnilec, 27.4.2009Jarabský tunel II. - oporný múr z kameňa, 27.4.2009
Jarabský tunel II. - most pred tunelom - vľavo rieka Hnilec a vpravo cesta I/67 smer Rožňava, 27.4.2009
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 29. 05. 2009 | 62597x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018