Infoblok
IP adresa: 3.229.117.191
Dátum: 30. 05. 2024
Čas: 08:31
Meniny má: Ferdinand
Zajtra: Petronela, Petrana
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 3788
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3522
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3618
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3351
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3770
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3400
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3435
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3329
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3128
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3108
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Mosty a tunely: trať 173

Stratenský labyrint (2.) – Stratená – Stratenský tunel

Stratenský labyrint (2.) – Stratená – Stratenský tunel
    Druhú časť putovania stratenským labyrintom začneme v Stratenej. Pri výstavbe trate z Červenej Skaly do Margecian nebola budovaná len železničná trať, ale na viacerých miestach bola vybudovaná nová cesta a upravené koryto rieky Hnilec. Tak tomu bolo aj pri Stratenej, kde sa vedľa seba tiesni rieka, cesta a nová železničná trať. Našej pozornosti by nemal uniknúť aj jeden pekný klenbový priepust, ktorý je na trati pred zastávkou od Dobšinskej Ľadovej Jaskyne. Inak aj Dobšinská Ľadová Jaskyňa patrí zo správneho hľadiska do obce Stratená. K spomínanému priepustu sa dá dostať miestnou cestou vedúcou od hlavnej cesty.
 
Zastávka Stratená    
Stratená
 
Klenbový priepust 
Stratená
 
V Stratenej je železničná zastávka s drevenou čakárňou. Práve tu začneme výpravu k Stratenskému tunelu. K zastávke vedie miestna cesta.
 
Motorový vlak do Margecian odchádza zo Stratenej 
Stratená
 
Pred mostom ponad cestu I/67
Stratená
 
Po krátkej chôdzi prichádzame k mostu, ktorý tesne za obcou Stratená vedie ponad cestu I/67 z Popradu do Rožňavy. Most leží v km 68,371, resp. v stavebnom km 24,1. Aj keď to zo železničnej trate nie je pre stromy vidieť, dolu pod traťou tečie rieka Hnilec, ktorá sa tu o miesto delí s hlavnou cestou. Pri výstavbe železnice bolo potrebné na tomto úseku upraviť koryto rieky Hnilec a postaviť novú cestu.
 
Most ponad cestu I/67 - smer Poprad
Stratená
 
Most ponad cestu I/67 - smer Rožňava
Stratená
 
Most ponad cestu I/67 - pravá klenba a priepust 
Stratená
 
Most má tri otvory, krajné klenuté so svetlosťou po 7 m a stredný premostený oceľovou konštrukciou o rozpätí 18,5 m. Plechová konštrukcia s hornou mostovkou v oblúku s polomerom 280 m v sklone 11,3 promile. Hmotnosť oceľovej konštrukcie je 37,6 t.
 
Upravené koryto Hnilca medzi cestou a železnicou
Stratená
 
Precízne vybudované technické dielo
Stratená
 
Trať na moste ide v oblúku, po jeho prejdení pokračujeme míňajúc železničné značky upravujúce činnosť snehového pluhu. Trať prechádza z ľavého oblúka do pravého a už je vidieť tunel.
 
Stratenský tunel - Červenoskalský portál (P 1) - napravo zárubný múr
Stratenský tunel
 
Stratenský tunel - Červenoskalský portál (P 1) - priepust pred tunelom  
Stratenský tunel
 
Stratenský tunel leží v km 68,00 a je len 105 m dlhý. Tunel leží čiastočne v oblúku s polomerom 300 m a čiastočne v prechodnici. Niveleta klesá 9,4 promile.
 
Stratenský tunel - Margecanský portál (P 2)  
Stratenský tunel
 
Stratenský tunel - Margecanský portál (P 2)  
Stratenský tunel
 
Tunel bol razený v 13 vnútorných pásoch a dvoch portálových pásoch (tieto po 2 m), pričom výlom bol 3700 m3 a objem muriva bol 4400 m3. Náklady na výstavbu tunela boli asi 1,3 mil. Kč.
 
Stratenský tunel - osobný vlak do Červenej Skaly vchádza do tunela 
Stratenský tunel
 
Počas 2. svetovej vojny bol tunel poškodený. Úplne zničená bola tunelová rúra v dĺžke 105 m a tunelový zárez bol zavalený 25000 m3 skál z porušeného nadložia. Pri stratenskom portáli (P1) bola založená nálož dvoch vozňov traskavín a leteckých bômb. Výbuch bol tak silný, že nielenže úplne zničil tunelovú rúru, ale rozrušil aj vysoké nadložie.
 
Skalné bralo Slon
Skalné bralo Slon
 
Po prejdení tunela sa dostaneme do skalnej tiesňavy. Po ľavej strane rieka Hnilec pomaly prechádza do vodnej nádrže, ktorá bola vybudovaná neskôr. Za riekou sa vypína skalné bralo, ktoré podľa svojho vzhľadu dostalo pomenovanie Slon.
 
Fotografie objektov si môžete pozrieť vo fotoalbume. Foto: © autor
 
Zdroj informácií:
 
·          Dr. J. Koněrza: Stavba jednokolejné hlavní dráhy Červená Skala – Margecany,
·          Rekonštrukcia železníc na Slovensku, Vydalo Povereníctvo dopravy a verejných prác v Bratislave 1946,
·          ŽSR.
Fotoalbum k článku: trať 173: Stratenský tunel
Celkom fotografií: 62
Stratenský tunel - osobný vlak do Červenej Skaly vchádza do tunela, 21.6.2007Stratenský tunel - portál P 2 - smer Červená Skala, 21.6.2007Stratenský tunel - portál P 2 - smer Červená Skala, 21.6.2007Stratenský tunel - portál P 2 - smer Červená Skala, 21.6.2007
Stratenský tunel - portál P 2 - smer Červená Skala - km 68,0, 21.6.2007Stratenský tunel - portál P 2 - smer Červená Skala, 21.6.2007Stratenský tunel - vnútro tunela, 21.6.2007Stratenský tunel - tunelový pás 9, 21.6.2007
Stratenský tunel - v polovici tunela - smer Červená Skala, 21.6.2007Stratenský tunel - v polovici tunela - smer Margecany, 21.6.2007Stratenský tunel - tunelový pás 1, 27.4.2009Stratenský tunel - portál P 1 - smer Margecany, 21.6.2007
Stratená - prepust pred tunelom, 21.6.2007Stratenský tunel - portál P 1 - smer Margecany, vpravo zárubný múr, 21.6.2007Stratenský tunel - pred tunelom - smer Margecany, 21.6.2007Stratenský tunel - pred tunelom - smer Margecany, 21.6.2007
Stratenský tunel - pred tunelom - smer Margecany, 21.6.2007Stratená - Hnilec, 21.7.2007Stratená - Hnilec, cestné mosty, priepust a železničný most, 21.6.2007Stratená - upravené koryto Hnilca, 27.4.2009
Stratená - Hnilec a železničný most ponad cestu I/67, 27.4.2009Stratená - Hnilec, 27.4.2009Stratená - priepust a neporiadok pred ním, 27.4.2009Stratená - železničný most ponad cestu I/67 a priepust, 27.4.2009
Stratená - 27.4.2009Stratená - informačná tabuľa NPR, 27.4.2009Stratená - železničný most ponad cestu I/67 - uloženie na pravej strane, 27.4.2009Stratená - železničný most ponad cestu I/67, 27.4.2009
Stratená - železničný most ponad cestu I/67, 27.4.2009Stratená - železničný most ponad cestu I/67 - ložiská, 27.4.2009Stratená - železničný most ponad cestu I/67, 27.4.2009Stratená - železničný most ponad cestu I/67 - pravá strana, 27.4.2009
Stratená - železničný most ponad cestu I/67 - ľavá strana, 27.4.2009Stratená - železničný most ponad cestu I/67, 27.4.2009Stratená - železničný most, 27.4.2009Stratená - železničný most s obnoveným náterom, 27.4.2009
Stratená - cesta I/67, 27.4.2009Stratená - zregulované koryto Hnilca, 27.4.2009Stratená - zregulované koryto Hnilca, 27.4.2009Stratená - most v km 68,371 ponad cestu I/67, 21.6.2007
Stratená - most v km 68,371 ponad cestu I/67 - ľavá strana, 21.6.2007Stratená - most v km 68,371 ponad cestu I/67 - pravá strana, 21.6.2007Stratená - most v km 68,371 ponad cestu I/67, 21.6.2007Stratená - most v km 68,371 ponad cestu I/67, 21.6.2007
Stratená - smer Červená Skala, 21.6.2007Stratená - smer Červená Skala, 21.6.2007Stratená - zastávka, 21.6.2007Stratená - zastávka, 21.6.2007
Stratená - priepust v km 69,00 - na trati v smere do Červenej Skaly, 21.6.2007Stratená - priepust v km 69,00, 21.6.2007Stratená - dlhé nástupište zastávky, 23.7.2005Stratená - osobný vlak do Margecian, 23.7.2005
Stratená - drevená budova zastávky, 23.7.2005Stratená - zastávka, 23.7.2005
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 11. 06. 2009 | 71168x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018