Infoblok
IP adresa: 18.205.26.39
Dátum: 09. 12. 2023
Čas: 14:57
Meniny má: Izabela
Zajtra: RadĂşz
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 2115
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1883
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 2135
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1905
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 2324
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1991
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 2121
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 2113
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1918
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1983
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Nedostavané trate

Putovanie po Gemerských spojkách V.: Revúca - tunel pod Dielikom

Putovanie po Gemerských spojkách V.: Revúca - tunel pod Dielikom
 Záujemcom o históriu našich železníc zrejme neušlo, že na stránkach magazínu Železničné.info chýba ešte jeden diel o výstavbe tratí známych ako Gemerské spojky. Je čas napraviť to. V nasledujúcom pokračovaní prejdeme úsek nedostavanej trate zo železničnej stanice Revúca, ležiacej na trati 165 Plešivec – Muráň, až k tunelu pod Dielikom a priblížime si niektoré zaujímavé objekty. Na úvod niekoľko faktov. Projekty a výstavbu zabezpečovala Stavebná správa Slovenských železníc v Brezne. Pochôdzka na trati z Revúcej do Tisovca bola 28.4.1941. Stavba železničnej trate Revúca – Tisovec bola rozdelená na tri stavebné úseky: 
  • prvý úsek bol od km 0 po km 7,633;
  • druhý úsek bol od km 7,633 po km 15,900;
  • tretí úsek od km 15,900 po km 19,872.
Železničná stanica Revúca 
Revúca
 
Na trati boli plánované dve stanice v Revúcej a Tisovci, jedna zastávka Revúca kúpele v km 2,07 a jedna výhybňa v km 8,48 Muránska Lehota. Trať bola projektovaná na rýchlosť 80 km/h s minimálnymi polomermi oblúkov 350 m. Naše putovanie začneme v stanici Revúca ležiacej (km 31,931) na trati Plešivec – Muráň (165). Koľajisko stanice bolo v súvislosti s výstavbou novej trate prestavané a postavený bol nový sklad s rampou. Zároveň bol postavený cestný nadjazd s dvoma otvormi (km 0,400), jeden otvor je nad traťou 165 do Muráňa a druhý nad nedostavanou traťou do Tisovca.
 
Cestný nadjazd (km 0,400)
jeden otvor pre trať do Tisovca a druhý do Muráňa
Revúca   Revúca
 
Po krátkej chôdzi prechádzame prvým menším mostom (km 0,510), trať prechádza oblúkom (R=400 m) a prichádzame k ďalšiemu železo-betónovému mostu s tromi otvormi 2x14+30 m (km 0,675) s nad riekou Muráň.
 
Železobetónový most (km 0,675) nad riekou Muráň leží v oblúku
(vpravo sa vlieva potok Vzdychava do riečky Muráň)
Revúca   Revúca
 
Pokračujeme násypom nedostavanej trate prichádzame k ľavému oblúku, tu sú na trati ďalšie dva menšie mosty. Pokračujeme ďalej a prichádzame k miestu plánovanej zastávky Revúca kúpele (km 2,070). Hneď za ňou je železničný oceľový most dlhý 11,5 m (km 2,125). Trať za mostom pokračuje stále v priamom smere a blížime sa k lesu. Trať má od nášho východzieho bodu zo stanice Revúca stúpanie od 15,4 do 17,0 ‰.
 
      Železničný most (km 1,277)            Oceľový most dlhý 11,5 m (km 2,125)
Revúca   Revúca kúpele
  
 Tu mala byť zastávka Revúca kúpele (smer žst. Revúca)
Gemerské spojky
 
Pokračujeme po telese trate, ktorá ide úpätím pohoria. Prechádzame ľavým (R=350 m) a v zápätí pravým oblúkom (R=500 m). Niektoré úseky trate slúžia ako lesná cesta.
 
Klenutý most (km 3,350)                         Trať ide podhorím a stúpa
Gemerské spojky  Gemerské spojky
Rúrový priepust                            Vysoký zárubný múr
Gemerské spojky  Gemerské spojky
 
Blížime sa k miestu, kde po ľavej strane je vysoký zárubný múr a hneď za ním je ďalší nedokončený oceľový most (km 3,250) dlhý 42 m. Po prejdení údolia pokračujeme priamym smerom po násype trate, v ktorom je klenutý most (km 3,350) so svetlosťou 3,0 m. Trať vedie lesným porastom a stále stúpa. Nasleduje ľavý oblúk, (R=350 m), a po prejdení krátkeho priameho úseku opäť ľavý oblúk (R=500 m), krátky priamy úsek a opäť ľavý oblúk (R=350 m), ktorý vzápätí strieda oblúk pravý (R=500 m).
 
Oporné múry 42 m dlhého nedokončeného oceľového mosta
Gemerské spojky  Gemerské spojky
Ďalší klenbový priepust a menší zárubný múr
Gemerské spojky  Gemerské spojky
Násyp trate a časť nedokončeného cestného nadjazdu
Gemerské spojky  Gemerské spojky
 
Po prejdení necelých 2 km prichádzame k ďalšiemu nedokončenému oceľovému mostu (km 5,045), ktorý má dĺžku 60 m. Po pravej strane je pomedzi stromy vidieť v údolí obec Muránsku Dlhú Lúku.
 
Vľavo: trasu trate križuje poľná cesta pred mostom
Vpravo: oporný múr nedokončeného mosta (km 5,045) na revúckej strane
Gemerské spojky  Gemerské spojky
 
Oporný múr nedokončeného mosta (km 5,045) na tisovskej strane
Gemerské spojky
 
Po prejdení údolia pokračujeme po trase trate. Približne o jeden kilometer ďalej je ďalší veľký nedokončený oceľový most (km 6,050), ktorý má dve polia s dĺžkou 14+38 m.
 
Vľavo: oporný múr mosta (km 6,050) 
Vpravo: po vysokom násype pokračuje trať ďalej do Tisovca
Gemerské spojky  Gemerské spojky
 
Prostredný pilier mosta (km 6,050)
Gemerské spojky
 
Zemné teleso trate a viaceré mosty v druhom stavebnom úseku od km 7,633 neboli postavené, ich výstavba vôbec nezačala. V tomto úseku bola plánovaná aj výhybňa Muránska Lehota. Pred výhybňou mal byť postavený most s tromi poľami (39+45+39 m). Presunieme sa až pod sedlo Dielik, kde sa nachádzajú ďalšie stavby železnice. V km 12,150 je pekný klenbový železničný most so svetlou šírkou 5,0 m. Kúsok ďalej plánovanú trasu trate križuje štátna cesta II/531 (km 12,375). Od výhybne Muránska Lehota mala trať stúpanie od 15,3 do 17,0 ‰.
 
Vľavo: klenbový železničný most (km 12,150)
Vpravo: teleso trate smerom k ceste II/531 a k tunelu pod Dielikom
Gemerské spojky  Gemerské spojky
 
Po prejdení štátnej cesty pokračujeme po vyšliapanom chodníku, ktorý sa stáča doľava, a o chvíľu prichádzame k tunelu. Pred portálom sú po oboch stranách dlhé zárubné múry. Priestor je tu zarastený a značne vlhký. Tunel je postavený v priamom smere. V dĺžke 704,91 m má stúpanie 5 ‰, v km 13,295 dosahuje vrcholový bod trate 503,736 m n. m. Od vrcholového bodu má trať v tuneli dĺžke 1271,91 m klesanie 14,4 ‰. Tunel má na vstupe od revúckej strany namontovanú mrežovanú bránu. Keďže je tunel nepriechodný, našli si v ňom svoj domov počas zimných mesiacov netopiere.
 
Tunel pod Dielikom - revúcky portál a vysoké zárubné múry
Gemerské spojky
 
 Tunel pod Dielikom - na vchode je mrežovaná brána
Gemerské spojky
 
 Pohľad do tunelovej rúry - asi 2 km dlhý tunel je nepriechodný
Gemerské spojky
 
A to je koniec našeho spoločného putovania po Gemerských spojkách. Dobrou správou je, že aj keď sme v našom putovaní prešli takmer celé obe trate, Lubeník – Slavošovce a Revúca – Tisovec, informácie o gemerských nedostavaných tratiach sa budú na stránkach magazínu stále objavovať. Už blízkom období vyjde ďalší ucelený článok o nedostavanej železničnej trati Revúca – Tisovec.
Fotoalbum k článku: trať 165b: Gemerské spojky - Revúca
Celkom fotografií: 135
GS: Revúca - tunel Dielik - železničný betónový most v km 0,675 leží v oblúku a má tri polia 2x14+30 m,GS: Revúca - tunel Dielik - most nad riekou Muráň, do ktorej sa vlieva potok VzdychavaGS: Revúca - tunel Dielik - most nad riekou Muráň, spätný pohľad - smer žst. Revúca, GS: Revúca - tunel Dielik - trať ide ľavým oblúkom,
GS: Revúca - tunel Dielik - železničný betónový most nad miestnou komunikáciou, GS: Revúca - tunel Dielik - násyp trate - spätný pohľad - smer žst. Revúca, GS: Revúca - tunel Dielik - pohľad na mesto Revúca z násypu trate,  GS: Revúca - tunel Dielik - trať - spätný pohľad smer žst. Revúca,
GS: Revúca - tunel Dielik - násyp trate, GS: Revúca - tunel Dielik - násyp trate pretína poľná cesta, GS: Revúca - tunel Dielik - teleso trate využívajú traktory a motocyklisti, GS: Revúca - tunel Dielik - násyp trate a spätný pohľad na mesto Revúca,
GS: Revúca - tunel Dielik - násyp - spätný pohľad smer žst. RevúcaGS: Revúca - tunel Dielik - Revúca kúpele, násyp pred mostom, tu mala byť zastávka, GS: Revúca - tunel Dielik - Revúca kúpele, most v km 2,125 dlhý 11,5 m,GS: Revúca - tunel Dielik -
GS: Revúca - tunel Dielik - Revúca kúpele, most v km 2,125 dlhý 11,5 m,GS: Revúca - tunel Dielik - Revúca kúpele, most v km 2,125 dlhý 11,5 m,GS: Revúca - tunel Dielik - Revúca kúpele, most v km 2,125 dlhý 11,5 m,GS: Revúca - tunel Dielik - násyp trate za mostom,
GS: Revúca - tunel Dielik - trať sa priblížila k lesu, GS: Revúca - tunel Dielik - malý zárubný múr naľavo, GS: Revúca - tunel Dielik - malý zárubný múr, GS: Revúca - tunel Dielik - zberná šachta a priepust,
GS: Revúca - tunel Dielik - klenbový most - pravá strana, GS: Revúca - tunel Dielik - klenbový most - ľavá strana,GS: Revúca - tunel Dielik - trať ide priamym smerom, GS: Revúca - tunel Dielik - trať vchádza do lesa,
GS: Revúca - tunel Dielik - teleso trate - smer Tisovec,GS: Revúca - tunel Dielik - rúrový priepust, GS: Revúca - tunel Dielik - zberná šachta a priepust, GS: Revúca - tunel Dielik - teleso trate,
GS: Revúca - tunel Dielik - veľký zárubný múr naľavo,GS: Revúca - tunel Dielik - veľký zárubný múr naľavo,GS: Revúca - tunel Dielik - veľký zárubný múr naľavo, GS: Revúca - tunel Dielik - veľký zárubný múr - spätný pohľad,
GS: Revúca - tunel Dielik - oporný múr oceľového mosta v km 3,250 - revúcka strana,GS: Revúca - tunel Dielik - oporný múr oceľového mosta v km 3,250 - revúcka strana,GS: Revúca - tunel Dielik - oporný múr oceľového mosta v km 3,250 - revúcka strana,GS: Revúca - tunel Dielik - oporný múr oceľového mosta v km 3,250
GS: Revúca - tunel Dielik - oporný múr oceľového mosta v km 3,250 - tisovská stranaGS: Revúca - tunel Dielik - priepust - ľavá strana,GS: Revúca - tunel Dielik - klenbový priepust, GS: Revúca - tunel Dielik - menší zárubný múr,
GS: Revúca - tunel Dielik - násyp, GS: Revúca - tunel Dielik - zberná šachta a priepust, GS: Revúca - tunel Dielik - násyp trate, GS: Revúca - tunel Dielik - trať vychádza z lesa,
GS: Revúca - tunel Dielik - trať mimo les je riadne zarastená, GS: Revúca - tunel Dielik - ľavá časť cestného nadjazdu nadtraťou, GS: Revúca - tunel Dielik - pravá časť prvého cestného nadjazdu, GS: Revúca - tunel Dielik - teleso trate - smer Revúca,
GS: Revúca - tunel Dielik - zárez, GS: Revúca - tunel Dielik - násyp trate,GS: Revúca - tunel Dielik - tadiaľto mala ísť železničná trať, GS: Revúca - tunel Dielik - zberná šachta,
GS: Revúca - tunel Dielik - klenbový priepust skrytý pod konármi, GS: Revúca - tunel Dielik - časť cestného nadjazdu nad traťou, GS: Revúca - tunel Dielik - priepust a zberná šachta naľavo, GS: Revúca - tunel Dielik - teleso trate, smer Tisovec,
GS: Revúca - tunel Dielik - teleso trate, využívajú štátne lesy,GS: Revúca - tunel Dielik - zberná šachta naľavo,GS: Revúca - tunel Dielik - zberná šachta naľavo, GS: Revúca - tunel Dielik - chodník na telese trate,
GS: Revúca - tunel Dielik - teleso trate križuje lesná cesta, GS: Revúca - tunel Dielik - teleso trate, GS: Revúca - tunel Dielik - oporný múr mosta v km 5,045 na tisovskej strane,GS: Revúca - tunel Dielik - oporný múr mosta v km 5,045 na revúckej strane a rovno za kríkom aj na tisovskej strane,
GS: Revúca - tunel Dielik - oporný múr mosta v km 5,045 na revúckej strane,GS: Revúca - tunel Dielik - po výjdení z húštiny - spätný pohľad, smer Revúca,GS: Revúca - tunel Dielik - chodník na telese trate,GS: Revúca - tunel Dielik - teleso trate križuje poľná cesta, smer Tisovec,
GS: Revúca - tunel Dielik - teleso trate križuje poľná cesta, smer Revúca,GS: Revúca - tunel Dielik - teleso trate,GS: Revúca - tunel Dielik - teleso trate,GS: Revúca - tunel Dielik - oporný múr mosta v km 6,050
GS: Revúca - tunel Dielik - oporný múr mosta v km 6,050,GS: Revúca - tunel Dielik - oporný múr mosta v km 6,050GS: Revúca - tunel Dielik - prostredný pilier mosta v km 6,050GS: Revúca - tunel Dielik - oporný múr mosta v km 6,050
GS: Revúca - tunel Dielik - oporný múr mosta v km 6,050GS: Revúca - tunel Dielik - oporný múr mosta km 6,050,  - GS: Revúca - tunel Dielik - niekedy sa treba predierať húštinou,
GS: Revúca - tunel Dielik - násyp, Dielik - klenbový železničný most (km 12,150) so svetlou šírkou 5 m,Dielik - klenbový železničný most (km 12,150) so svetlou šírkou 5 m,Dielik - klenbový železničný most (km 12,150) so svetlou šírkou 5 m,
Dielik - železničný most (km 12,150) so svetlou šírkou 5,0 m, tunel Dielik - teleso trate využívajú štátne lesy, smer Tisovectunel Dielik - trať pokračuje za cestou smerom do Revúcej,tunel Dielik - cesta k tunelu,
tunel Dielik - cesta k tunelu, tunel Dielik - tunel Dielik - križovanie trate s cestou II/531,tunel Dielik - križovanie trate s cestou II/531,
tunel Dielik - križovanie trate s cestou II/531,tunel Dielik - pred tunelom - smer Revúca,tunel Dielik - tunel Dielik -
tunel Dielik - tunel Dielik - tunel Dielik - tunel Dielik -
tunel Dielik - tunel Dielik - na jar hodne prší, aj preto je tunel je mokrý, tunel Dielik - teče vodička, tunel Dielik - čierno čierna tma, ktorá býva v tuneli,
tunel Dielik - vytekajúca voda, tunel Dielik - zárubný múr, tunel Dielik - zárubný múr, tunel Dielik - pohľad von z tunela,
tunel Dielik - pohľad von z tunela,tunel Dielik - aj vnútro tunela je mokré, tunel Dielik - mrežová brána na vchode do tunela, tunel Dielik - smer Revúca
tunel Dielik - ľavý zárubný múr, tunel Dielik - miesto pred tunelom je mokré, tunel Dielik - vytekajúca voda z tunela vytvára malý potôčik, tunel Dielik - tunel je chráneným areálom, 8.5.2007
tunel Dielik - Revúcky portál, 8.5.2007tunel Dielik - Revúcky portál, 8.5.2007tunel Dielik - Revúcky portál, 8.5.2007tunel Dielik - k tunelu ide chodník, 8.5.2007
tunel Dielik - smer Revúca, 8.5.2007tunel Dielik - zárubné múry obrastené machom, 8.5.2007tunel Dielik - 8.5.2007
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 07. 12. 2009 | 22701x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018