Infoblok
IP adresa: 3.229.117.191
Dátum: 30. 05. 2024
Čas: 08:30
Meniny má: Ferdinand
Zajtra: Petronela, Petrana
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 3788
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3522
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3618
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3351
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3770
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3400
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3435
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3329
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3128
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3108
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Mosty a tunely: trať 141

Železničný most v Hlohovci

Železničný most v Hlohovci
Most nad riekou Váh v Hlohovci leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati Kozárovce – Leopoldov 141 medzi stanicami Hlohovec a Leopoldov. Podľa údajov ŽSR most leží v km 23,896. Súčasný most nie je pôvodný, ale vybudovaný bol po druhej svetovej vojne.


Z histórie: Uhorská severozápadná miestna železnica
 
Rozvoj hospodárstva a súkromného podnikania vyvolal záujem o výstavbu Uhorskej severozápadnej miestnej trate z Nitry cez Trnavu a Kúty ďalej do Čiech. O výstavbu železničnej trate z Nitry do Trnavy mali záujem viacerí. V roku 1870 H. B. Strousberg mal záujem postaviť železnicu v trase Nitra – Lužianky – Leopoldov – Trnava, ale jeho projekt nebol realizovaný. Koncesiu na výstavbu získala spoločnosť Uhorskej severozápadnej miestnej železnice nariadením Uhorského kráľovského ministerstva obchodu (MO) č. 15016/97.III.6. Koncesia na výstavbu tratí Lužianky (Sarluska-Uzbég) – Hlohovec – Leopoldov a Trnava – Jablonica – Kúty – krajinská hranica (Břeclav) povoľovala aj peážnu dopravu na trati MÁV Nitra – Lužianky a trati Považskej železnice Leopoldov – Trnava.
 
Hlohovec - výpravná budova
Hlohovec - trať 141
 
Hlohovec - trať 141 Hlohovec - trať 141
 
Vzhľadom na význam železnice bolo rozhodnuté postaviť úsek Lužianky – Leopoldov ako trať prvej triedy s koľajnicami 34,5 kg/m podľa noriem platných pre železnicu, dovoľujúcu osové zaťaženie 16 t a rýchlosť 60 km/h. Z rovnakých dôvodov bola prestavaná aj trať MÁV Nitra – Lužianky. Toto rozhodnutie sa prejavilo vo vysokých stavebných nákladoch 11,7 mil. korún, ktoré hradil štát. Dodatkom ku koncesii nariadením MO č. 66019/98.X.14 sa Uhorskej severozápadnej miestnej železnici povolila výstavba a prevádzkovanie vedľajšej trate z Jablonice do Brezovej pod Bradlom.
 
Leopoldov - výpravná budova
Leopoldov Leopoldov
 
Na železnici bolo vybudovaných bolo celkovo 13 staníc a 2 zastávky, 32 strážnych stanovíšť a 147 úrovňových priecestí, z ktorých bolo až 50 vybavených závorami. Potrebné bolo vybudovať násypy vysoké až 20,2 m a zárezy hlboké 16,4 m. Postavených bolo 212 mostov a priepustov. Najväčší most cez Váh mal s oceľovou konštrukciou mal dĺžku 280 m. Na trati Trnava – Kúty bol medzi stanicami Jablonica a Smolenice prerazený tunel dlhý 900 m. Oneskorenie pri tejto výstavbe spôsobilo, že trať bola uvádzaná do prevádzky po etapách:
 
Dátum
otvorenia
Úsek trate
Dĺžka
(km)
14.12.1897
  Trnava - Smolenice
21,1
14.12.1897
  Jablonica - Kúty
32,1
18.12.1897
  Lužianky - Hlohovec
23,1
31.3.1898
  Hlohovec - Leopoldov
4,0
11.6.1898
  Smolenice - Jablonica
13,3
6.9.1899
  Jablonica - Brezová/Bradlom
11,7
8.9.1900
  Kúty - krajinská hranica
6,4
 
 Spolu:
111,7
 
Uhorská severozápadná miestna železnica spojila Ponitrie, údolie Váhu a Malé Karpaty so severozápadnou hranicou Uhorska a stala jednou z najvýznamnejších železníc tejto oblasti.
 
Úsek Lužianky – Leopoldov
 
Prvý úsek Uhorskej severozápadnej miestnej železnice vychádzal zo stanice MÁV v Lužiankach (Sarluska-Uzbég). V Leopoldove sa železnica pripájala na Považskú železnicu. Trať v tomto úseku viedla po rovine a cez pahorkatinu. Najväčšou stavbou na tomto úseku bol most ponad rieku Váh. Most bol priehradový so šiestimi otvormi. Jeho konštrukcie so zakriveným horným pásom mali rozpätie 41,04 + 4x51,20 + 41,04 m a celková dĺžka mostu bola 290 m.
 
Hlohovec (a most) na starej pohľadnici
Hlohovec - trať 141
 
Existenciu pôvodného mosta z roku 1898 ukončilo ustupujúce nemecké vojsko, ktoré dňa 30. marca 1945 asi o 16.00 h vyhodilo železničný aj cestný most v Hlohovci. Okrem toho v stanici Hlohovec boli zničené všetky výhybky, čelná a bočná rampa. Železničný most bol úplne zničený. Opory a piliere boli rozbité, niektoré až do základov, takže z nich len hromada kameňov. Železné konštrukcie boli všetky prerazené, každá na 3 kusy. Konštrukcie spadli buď úplne do vody, alebo sa naklonili pod 45 uhlom, pričom sa skrútili tak, že nebolo možné ani uvažovať s ich opravou. Z tohto dôvodu boli postupne rozrezané a odstránené z rieky, ale urýchlené odstránenie poškodených konštrukcií z koryta rieky pri tak veľkej dĺžke mosta nebolo reálne.  
 
Zničený most
Hlohovec - trať 141
  
Oprava vojnovými udalosťami poškodených tratí na západnom Slovensku bola veľmi dôležitá aj kvôli obnoveniu zásobovania Bratislavy uhlím a potravinami. Pre dovoz uhlia bolo potrebné urýchlene obnoviť spojenie s Handlovou. Trať medzi Leopoldovom a Hlohovcom bolo potrebné čím skôr uviesť do prevádzky, preto bolo rozhodnuté o výstavbe samostatného premostenia mimo osi trate zo železných nosičov na drevených zabarených bárkach. Výstavbu provizória realizovala firma Lozovský a Štefanec z Bratislavy. Pre jeho výstavbu bolo potrebné vyrúbať 1557 stromov. Zabarených bolo celkom 449 pilot.
 
Provizórny most
Hlohovec - trať 141
  
Celé provizórium malo 18 polí o dĺžkach 9,13 + 3x10,5 + 4x15 + 20 + 2x25 + 8,80 + 5x21. Na jeho výstavbu sa spotrebovalo 2200 m3 dreva, 1000 kg železa a 800 kg klincov. S prácami sa začalo 10. apríla 1945 a provizórium bolo hotové v určenom termíne dňa 25. augusta 1945. Zaťažkávaciu skúšku dňa 26. augusta 1945 vykonal parný rušeň 524.1130 z Leopoldova a prvý vlak (motorový vozeň M 130.326) prešiel cez most o 14.20 h aj s povereníkom dopravy Ing. Kornelom Filom. Následne sa začala pravidelná železničná doprava. Okrem uvedenej firmy sa do výstavby provizória zapojili aj ženijné jednotky Československej armády, ktoré pracovali na oprave a výstavbe viacerých železničných mostov.
 
Most - smer Leopoldov
Hlohovec - trať 141
 
Oceľové konštrukcie mosta
Hlohovec - trať 141
 
Nájazdová plošina pre chodcov a cyklistov
Hlohovec - trať 141
 
Výstavba nového železničného mosta nad riekou Váh v Hlohovci bola zadaná firme Hornonitrianska stavebná spoločnosť v Prievidzi. Generálny návrh mosta vypracovala Stavebná správa ČSD v Prahe. Opory mosta boli postavené na starých základoch, firma ich dokončila 22. augusta 1947. Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie mosta bola zadaná Stredoslovenským železiarňam, n. p., Podbrezová.
 
Priehradový most so šiestimi poľami s dĺžkami 41,04 + 4x51,20 + 41,04 m. Celková dĺžka mosta je 294,08 m. Hmotnosť mosta je 980 t. Montáž mosta začala 7. júla 1947 a ukončená bola 26. januára 1948. Most otváral povereník dopravy Kazimír Bezek (povereník v rokoch 1946 - 1949).
 
Pohľad zospodu
Hlohovec - trať 141
 
 
Uloženie konštrukcie na ložiskách
Hlohovec - trať 141 Hlohovec - trať 141
  
Časť mosta nad terénom
Hlohovec - trať 141
 
Časť mosta nad riekou Váh
Hlohovec - trať 141
 
Pilier v koryte rieky po prúde
Hlohovec - trať 141
 
Detail
Hlohovec - trať 141
 
Z opačnej strany je ochranný val piliera narušený
Hlohovec - trať 141
 
Na jednej (južnej) strane mosta je lávka pre peších a cyklistov
Hlohovec - trať 141
 
Na pravom brehu
Hlohovec - trať 141
 
Smer Hlohovec
Hlohovec - trať 141
 
Nákladný vlak prechádza cez most
Hlohovec - trať 141
 
Pamätná tabuľa na VB v Hlohovci osadená pri 100. výročí
Hlohovec - trať 141
 
Železničný most nad riekou Váh v Hlohovci slúži železničnej doprave dodnes. Do akej miery sa ho dotkne pripravovaná elektrifikácia trate Leopoldov – Nitra ukáže čas.
 
Fotografie železničného mosta v Hlohovci nad riekou Váh sú vo fotoalbume. Foto: © autor.
 
Spracované podľa literárnych zdrojov:
 
  1. DROZD Alojz, CHLADNÝ Eugen, PAULÍNY Ladislav, POLIAČEK Ivan, VÉBR Vladimír, ZVARA Jozef: Stavebníctvo na Slovensku 1945 – 1985 Dopravné stavby, ALFA Bratislava 1989,
  2. KUBÁČEK Jiří, Ing., a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, Bratislava, 1999,
  3. ŠKOLNÍK Marián: 100 rokov trate Lužianky – Hlohovec – Leopoldov, ŽSR, Mesto Hlohovec, Klub priateľov železníc Trnavy a okolia, Hlohovec, 1997
  4. Rekonštrukcia železníc na Slovensku, Vydalo Povereníctvo dopravy a verejných prác v Bratislave.
 
Fotoalbum k článku: trať 141: železničný most v Hlohovci
Celkom fotografií: 38
most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011
most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011
most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011
most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011
most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011
most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011
most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011
most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011most nad Váhom - Hlohovec, 9.7.2011
Mapa lokality
          

Známka: 0,05 | Hodnotili: 19
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 27. 05. 2012 | 31860x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018