Infoblok
IP adresa: 18.205.26.39
Dátum: 09. 12. 2023
Čas: 16:11
Meniny má: Izabela
Zajtra: RadĂşz
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 2115
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1883
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 2135
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1905
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 2324
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1991
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 2121
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 2113
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1918
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1983
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
T - Ž

Železničná stanica Zlaté Moravce

Železničná stanica Zlaté Moravce
Železničná stanica Zlaté Moravce leží v km 61 na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati Leopoldov – Kozárovce (ŽSR 141). Do stanice je zaústená tiež jednokoľajná neelektrifikovaná trať z Nových Zámkov (ŽSR 151). Stanica je orientovaná v severojužnom smere a výpravná budova leží napravo od koľajiska.


Železničná stanica Zlaté Moravce má osem koľají, z toho sedem dopravných a jednu manipulačnú. Pri štyroch koľajach sú vybudované zvýšené nástupištia s pevnou hranou. Na vchodoch od Šurian a Lužianok sú mechanické vchodové návestidlá. Na severnom zhlaví na vchode od Kozároviec je taktiež mechanické vchodové návestidlo, ďalej mechanické zriaďovacie návestidlo na vlečkovej koľaji do miestnej tehelne a na odchode je mechanické odchodové návestidlo pre skupinu dopravných koľají. Na severnom aj južnom zhlaví sú obojstranné koľajové spojky. Koľajisko severného zhlavia pretína cestná komunikácia a železničné priecestie je chránené mechanickými závorami. Na južnej strane koľajiska stanice je vybudované menšie depo s rotundou pre tri rušne, pred ktorou je menšia točňa.
 
Výpravná budova z koľajiska
Zlaté Moravce
 
Výpravná budova z ulice
Zlaté Moravce
 
Odstavený prívesný vozeň
Zlaté Moravce
 
Z histórie tratí v okolí Zlatých Moraviec
 
Železničná stanica v Zlatých Moravciach bola vybudovaná pri výstavbe „miestnej železnice v údolí Žitavy“. Koncesia pre výstavbu a prevádzkovanie trate s normálnym rozchodom v údolí Žitavy medzi Šuranmi a Zlatými Moravcami udelená nariadením ministerstva obchodu č. 20091 z 28. apríla 1893 koncesionárom Štefanovi Keglevichovi, firme Soenderop a spol. a Michalovi Pollacsekovi. Dodatočná koncesia pre výstavbu a prevádzkovanie trate Zlaté Moravce – Topoľčianky bola udelená uvedeným koncesionárom nariadením ministerstva obchodu č. 36724 zo 16. mája 1895 ako dodatok koncesie z roku 1893.
 
Na 46 km dlhej trati zo Šurian do Topoľčianok bolo vybudovaných sedem staníc a dve zastávky. Postavených bolo tiež sedem výpravných budov, 14 skladov, jedna remíza rušňov a 14 strážnych stanovíšť. Na trati bolo postavených 87 mostov, z toho tri najväčšie mosty s rozpätiami 15,4 a 50 m mali drevenú konštrukciu. Kvôli výstavbe miestnej železnice došlo k rozšíreniu stanice v Šuranoch. Stavebné náklady dosiahli výšku 3,234 mil. korún. Prevádzka na trati Šurany – Zlaté Moravce sa začala 7. septembra 1894 a na trati Zlaté Moravce – Topoľčianky 21. septembra 1895.
 
Osobný vlak do Úľan nad Žitavou
Zlaté Moravce
 
Obojstranná koľajová spojka
Zlaté Moravce
 
Točňa pred rotundou
Zlaté Moravce
 
Odstavené rušne
Zlaté Moravce
 
MR 751.205-6 posunuje
Zlaté Moravce
  
O pár rokov neskôr bola vybudovaná miestna železnica zo Zlatý Moraviec do Kozároviec. Trať do Topoľčianok odbočuje z trate do Kozároviec. Pri výstavbe bola zastávka Kozárovce ležiaca na miestnej železnici Levice – Hronská Dúbrava prestavaná na prípojnú stanicu. Koncesia na výstavbu a prevádzku tejto železnice bola udelená nariadením ministerstva obchodu č. 19980 z 22. marca 1912 továrnikovi Albertovi Petöovi zo Zlatých Moraviec a Ing. Vojtechovi Gersterovi z Budapešti.
 
Na 19,1 km dlhej trati boli vybudované tri stanice a jedna zastávka. Stavebné náklady boli vo výške 1,642 mil. korún. Prevádzka na trati bola zahájená 14. decembra 1912.
  
Odstavené MÚV-ky traťového úseku
Zlaté Moravce
 
Obojstranná koľajová spojka na severnom zhlaví
Zlaté Moravce
 
Priecestie chránené mechanickými závorami
Zlaté Moravce
 
Mechanické návestidlá (odchodové a zriaďovacie)
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
 
Smer Topoľčianky, resp. Kozárovce
Zlaté Moravce
  
Po vzniku 1. ČSR bola zahájená výstavba viacerých železničných tratí. Medzi nimi aj trať Zlaté Moravce – Zbehy (súčasná stanica Lužianky). Trať bola projektovaná pre minimálny polomer oblúkov 300 m a najväčšie stúpanie 14 ‰. Trať vedie na rozhraní južného Slovenska a pohoria Tríbeč územím s vysokou hladinou spodnej vody a veľmi náchylným na zosuv, čo sa odrazilo na rozsahu zemných prác. Charakter trate si vyžiadal vybudovať až 85 mostných objektov, z toho sedem väčších mostov. Umelé stavby spotrebovali 67 tisíc m3 kameňa a 53,9 tisíc m3 betónovej zmesi. Výstavbu vykonávali firmy Müller a Kapsa, Konstruktiva, Bratři Špačkové, Lanna a Bratislavské stavebné podniky Schwarz a spol. Pri výstavbe prišlo o život päť robotníkov. Komplikácie spôsobili záplavy na rieke Nitra v roku 1937. Prevádzka na trati bola zahájená 15. mája 1938.
 
Železničná trať z Leopoldova, cez Lužianky a Zlaté Moravce do Kozároviec sa po Viedenskej arbitráži, kedy Slovensko stratilo značnú časť územia aj so železničnými traťami, stala strategickou, pretože spájala hlavné mesto so stredným Slovenskom.  
 
Cestovný poriadok z roku 1948
CP
 
Cestovný poriadok z roku 1964
CP
  
Cez Zlaté Moravce dlhé roky premával rýchlik z Bratislavy do Plešivca, po vybudovaní trate z Rožňavy do Turne nad Bodvou, chodil rýchlik až do Košíc. Známy bol pod názvom Tekov, ktorý dostal vlak neskôr. Osobná doprava zo Zlatých Moraviec do Topoľčianok bola zastavená ešte v roku 1979. Vo februári 2003 bola zastavená osobná doprava na trati 141 z Lužianok do Kozároviec a na trati 151 z Úľan nad Žitavou do Zlatých Moraviec, na tejto trati bola v júni 2003 doprava obnovená.
 
Viac fotografií stanice je vo fotoalbume. Okrem vlastných poznámok bola použitá literatúra:
  1. KUBÁČEK Jiří, Ing., CSc., a kol: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, 1999
Fotoalbum k článku: žst. Zlaté Moravce
Celkom fotografií: 32
Zlaté Moravce - mechanické vchodové návestidlo od Kozároviec a mechanické zriaďovacie návestidlo vlečky, 12.10.2005Zlaté Moravce - vchod do stanice od Kozároviec, 12.10.2005Zlaté Moravce - mechanické zriaďovacie návestidlo na vlečkovej koľaji, 12.10.2005Zlaté Moravce - 12.10.2005
Zlaté Moravce - skupinové odchodové mechanické návestidlo - smer Kozárovce, 12.10.2005Zlaté Moravce - severné zhlavie, 12.10.2005Zlaté Moravce - mechanické závory na priecestí, 12.10.2005Zlaté Moravce - 12.10.2005
Zlaté Moravce - 12.10.2005Zlaté Moravce - MÚV, 12.10.2005Zlaté Moravce - traťový úsek, 12.10.2005Zlaté Moravce - výpravná budova, 12.10.2005
Zlaté Moravce - 12.10.2005Zlaté Moravce - 12.10.2005Zlaté Moravce - 12.10.2005Zlaté Moravce - 12.10.2005
Zlaté Moravce - 12.10.2005Zlaté Moravce - 12.10.2005Zlaté Moravce - 12.10.2005Zlaté Moravce - 12.10.2005
Zlaté Moravce - točňa, 12.10.2005Zlaté Moravce - obojstranná koľajová spojka, 12.10.2005Zlaté Moravce - 12.10.2005Zlaté Moravce - vchod do stanice z juhu, 12.10.2005
Mapa lokality
          

Známka: 1,73 | Hodnotili: 22
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 04. 02. 2013 | 33479x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018