Infoblok
IP adresa: 3.239.91.5
Dátum: 21. 04. 2024
Čas: 23:47
Meniny má: ErvĂ­n
Zajtra: SlavomĂ­r
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 3378
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3117
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3233
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 2984
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3415
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3040
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3090
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3015
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 2800
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 2812
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Trate 160-169

Trať Tornanádaska MÁV – Turňa nad Bodvou ŽSR

Trať Tornanádaska MÁV – Turňa nad Bodvou ŽSR
V septembri 2011 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejnilo materiál „Program revitalizácie železničných spoločností“. V tomto materiáli sa okrem iného navrhlo finančné prostriedky usporiť racionálnou redukciou železničnej siete, teda zrušením niektorých železničných tratí, medzi ktorými bola uvedená aj trať Tornanádaska - Turňa nad Bodvou. Táto trať zatiaľ ešte existuje a minule som sa na túto nevyužívanú a zabudnutú trať zašiel pozrieť.Železničná trať z Tornanádasky MÁV je zaústená do západného zhlavia stanice Turňa nad Bodvou. Obec Turňa nad Bodvou je známa cementárňou, ale i torzom turnianskeho hradu, ktorý sa vypína nad obcou. Prvá železničná trať do Turne nad Bodvou bola vybudovaná z Košíc, konkrétne zo stanice Barca, ležiacej na trati Miškovec (maď. Miskolc) – Košice. Trať vedie cez Moldavu nad Bodvou, z ktorej bola vybudovaná odbočka do Medzeva a z nej ďalšia odbočka Počkaj – Baňa Lucia. Prevádzka na trati z Košíc do Turne nad Bodvou bola zahájená 12. októbra 1890, na odbočkách dňa 1. augusta 1894. O pár rokov neskôr, dňa 23. augusta 1986, bola zahájená prevádzka na približne 57,5 km dlhej „Miestnej železnici v údolí Bodvy“, ktorá bola vybudovaná z odbočujúcej stanice Sajóecseg ležiacej na trati MÁV Miskolc – Bánréve.
 
Po vzniku 1. ČSR trať z Tornanádasky (MÁV) do Turne nad Bodvou preťala štátna hranica. V najstaršom výberovom cestovnom poriadku z roku 1924, ktorý mám k dispozícii, nie je o premávke na tejto trati žiadna zmienka. Pravdepodobne osobná doprava na tejto trati v tom čase už nefungovala.
 
Po 2. svetovej vojne bola vybudovaná železničná trať z Rožňavy do Turne nad Bodvou, na ktorej bola prevádzka zahájená 23. januára 1955. Najväčšou stavbou na tejto trati bol Jablonovský tunel. Železničná stanica Turňa nad Bodvou sa po zahájení dopravy na trati (Zvolen –) Plešivec – Košice stala odbočnou pre trať do Tornanádasky.
 
Železničná trať Turňa nad Bodvou (ŽSR) – Tornanádaska (MÁV) dlhá asi 8 km vedie nenáročným prevažne rovinatým terénom. Podľa hektometrovníka, ktorý som objavil tesne pred štátnou hranicou, je trať na slovenskom území dlhá cca 3,2 km. Tesne pred štátnou hranicou je bývalá zastávka Hídvégardó (MÁV), z ktorej je vybudovaná odbočka, resp. vlečka do lomu v katastri slovenskej obce Hosťovce. Vlečková koľaj tu ešte stále existuje. Pred pár rokmi tu stála aj menšia budova zastávky, ale tá v súčasnosti už neexistuje. Stanica MÁV Tornanádaska je poslednou na trati, kam pravidelne premávajú osobné vlaky, ale trať je na maďarskej strane udržiavaná a zjazdná až po štátnu hranicu.
 
Mapka lokality
Turňa nad Bodvou - Tornanádaska MÁV
  
V ostrom kontraste s maďarským úsekom je trať na slovenskom území. Drevené podvaly sú na viacerých miestach úplne prehnité. Skoro na celom úseku trate chýbajú železné podložky, skrutky a spojky. To, čo sa dalo rozobrať a odniesť do zberných surovín, je rozkradnuté. Trať je nezjazdná, na viacerých miestach husto zarastená stromami a náletovými drevinami. Za stanicou Turňa nad Bodvou v smere k štátnej hranici je na trati menší betónový mostík (priepust) nad Hájnickým potokom. Približne v strede slovenského úseku je ďalší železný most nad potokom Turňa. Svoj výlet a aj túto reportáž som rozdelil na tri časti. V prvej sa pozrieme na trať z Tornanádasky po štátnu hranicu. V druhej časti budem pokračovať od štátnej hranice po železný most nad potokom Turňa. Tretia časť dokumentuje úsek trate opačným smerom zo stanice Turňa nad Bodvou po železničný most nad potokom Turňa.
 
Úsek Tornanádaska MÁV – štátna hranica MR/SR
 
Tornanádaska MÁV - osobný vlak
Turňa nad Bodvou - Tornanádaska MÁVTurňa nad Bodvou - Tornanádaska MÁV
 
Nefunkčné návestidlo od Turne nad Bodvou Turňa nad Bodvou - Tornanádaska MÁV
 
Chránené železničné priecestie s blikajúcim bielym svtelom
Turňa nad Bodvou - Tornanádaska MÁV
 
Poľná skratka do obce Hídvérgardó
Turňa nad Bodvou - Tornanádaska MÁV
 
Vlečka do lomu
Tornanádaska MÁV - Turňa nad BodvouTornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Zastávka Hídvégardó s odbočkou do lomu
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Priepusť
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Smer Tornanádaska MÁV
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
  
Úsek štátna hranica MR/SR – most nad potokom Turňa
 
Smer Turňa nad Bodvou
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Trasa trate je označená kríkmi
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Hektometrovník s údajom km 3,2
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Zarastená trať
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
km 3,0
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Návestidlo zhrdzavené z oboch strán
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
km 2,8
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Zhnité podvaly, chýbajúce skrutky, podložky
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Pohľad na vlak na trati 160
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Koľajnice voľne ležia na zhnitých podvaloch
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
km 2,5 Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
km 2,4
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Bližšie k mostu nad potokom Turňa ide trať na zvýšenom násype
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Koľaj strácajúca sa v húštine
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
  
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Križovanie s poľnou cestou
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Pohľad do húštiny jedným aj druhým smerom
Tornanádaska MÁV - Turňa nad BodvouTurňa nad Boodvou - Tornanádaska MÁV
 
Strácajúci sa železný most nad potokom Turňa
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
  
Úsek Turňa nad Bodvou – most nad potokom Turňa
 
Stredná časť výpravnej budovy stanice Turňa nad Bodvou
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Bočný pohľad
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Súbeh koľají
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Návestidlá umiestnené na lávke
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Ako tak priechodný úsek trate
Tornanádaska MÁV - Turňa nad BodvouTornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
  
Trať do Tornanádasky klesá Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Smer Turňa nad Bodvou
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Betónový mostík nad Hájnickým potokom
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Pohľad jedným aj druhým smerom
Tornanádaska MÁV - Turňa nad BodvouTornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
  
Nepriechodný úsek trate skrytý v kríkoch
Tornanádaska MÁV - Turňa nad BodvouTornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
  
Železný most nad potokom Turňa
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
 
Postupne bude celý most rozkradnutý
Tornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
  
O budúcnosti železničnej trate na slovenskom území je pravdepodobne rozhodnuté. K jej fyzickej likvidácii doteraz nedošlo zrejme len kvôli chýbajúcim finančným prostriedkom potrebných na likvidačné práce. Kedysi na tejto trati fungovala aspoň nákladná peážna doprava, pričom rušeň tlačil súpravu vozňov z Turne nad Bodvou na vlečku lomu v Hosťovciach. Dnes sa vápenec dopravuje výlučne nákladnými autami. V priebehu krátkeho času, ktorý som strávil pochôdzkou po tejto zabudnutej trati, prešlo po ceste k lomu a opačným smerom množstvo nákladných áut s ťažkotonážnymi návesmi.
 
Dnes vápenec z lomu vozia nákladné autá
Tornanádaska MÁV - Turňa nad BodvouTornanádaska MÁV - Turňa nad Bodvou
  
Viac fotografií zo železničnej trate Tornanádaska (MÁV) – Turňa nad Bodvou je vo fotoalbume. Foto: © autor
Fotoalbum k článku: trať 160b: Turňa nad Bodvou - Tornanádaska MÁV
Celkom fotografií: 156
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 9.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013 - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013
Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska - Turňa n. Bodvou - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013
Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013
Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013
Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013
Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013
Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013
Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013Tornanádaska MÁV - 8.5.2013
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 12. 05. 2013 | 78479x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018