Infoblok
IP adresa: 3.229.117.191
Dátum: 30. 05. 2024
Čas: 07:45
Meniny má: Ferdinand
Zajtra: Petronela, Petrana
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 3788
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3522
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3617
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3351
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3770
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3400
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3435
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3329
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3128
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3108
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
MHD Bratislava

Električkový tunel v Bratislave

Električkový tunel v Bratislave
  Takmer každý pracovný deň, pokiaľ idem do práce električkou prechádzam cez tunel, ktorý je vyhĺbený pod Hradným vrchom v Bratislave. Už dávnejšie sa objavili názory, že je narušená statika nielen tunela, ale celého Hradného vrchu. Električková trať v tuneli tiež nie je v dobrom stave, pamätám si, keď voľakedy električky chodili cezeň rýchlejšie. 

 


Tunel sa začal budovať ako cestný počas druhej svetovej vojny v roku 1943. Za vojny slúžil ako úkryt pre obyvateľov Bratislavy pred leteckými náletmi. Dokončený bol po ukončení vojny v roku 1947. Tunel dlhý 792,2 metrov spája Staré mesto s nábrežím Dunaja. Profil tunela je v tvare elipsy.
 
Priečny rez tunelom (zdroj: 3)
Priečny rez tunelom
 
Maximálna výška nadložia je asi 63 metrov, minimálna výška je približne 25 metrov. V tuneli bola pôvodne dvojprúdová cestná komunikácia so šírkou 7 metrov, na oboch stranách boli chodníky široké 2 metre. Výška tunelovej rúry v ose tunela bola 6,6 metrov nad niveletou vozovky.

Tunel je vybudovaný pod Bratislavským hradom

Výstavba v západných mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka a nárast tu žijúceho obyvateľstva boli dôvodom pre predĺženie električkovej trate do Dúbravky a výstavby električkovej trate v tuneli, ktorá začala v roku 1981. Na jeseň roku 1983 (presne 1.9.1983) začal tunel slúžiť pre električky a správu nad ním od 1.1.1984 prevzal Dopravný podnik mesta Bratislava. Dnes tunelom chodia pravidelne električky liniek 1, 5 a 9, ale mnohokrát z rôznych dôvodov aj električky iných liniek.

Električka linky 9 vchádza do tunela

Tunel má celkom 82 tunelových pásov vrátane oboch portálov, ktoré sú očíslované na pravej strane tunelovej rúry. Hneď na vstupe do tunela na Skalnej ulici (východný portál) je vidieť na jeho ľavej strane potrubie pomerne s veľkým prierezom. Je to vysokotlakové vodovodné potrubie, ktorým sa pitnou vodou zásobujú niektoré mestské časti Bratislavy. Po pravej strane sa pre zmenu zo zeme vynorí káblový rošt, na ktorom sú pre zmenu uložené elektrické káble.

Pohľad do tunelovej rúry
 
 
Na ľavej strane za vodovodným potrubím možno aj napriek tme zbadať výklenok, resp. vchod do podzemnej chodby. Údajne to je chodba vedúca z Bratislavského hradu k Dunaju, na ktorú sa natrafilo pri budovaní tunela, ale asi bude táto chodba teraz zamurovaná a nepriechodná.
 
Vchod do podzemnej chodby
Vchod do podzemnej chodby

Tunel je postavený v priamke, ale nie vo vodorovnej rovine. Asi 32 metrov dlhý úsek na vstupe zo Skalnej ulice má nepatrné stúpanie 0,25%. Potom tunel začne dosť prudko klesať, 480 metrov má sklon 2,96% a zostávajúca časť má už len mierne klesanie v rozsahu od 0,70 do 2,10%. Celkové prevýšenie medzi vstupnými portálmi dosahuje 18 metrov. Ak pokračujeme ďalej do tunela, na pravej strane v 50. tunelovom páse možno zbadať ďalšiu chodbu. Je to bočná chodba, ktorá je šikmá na os tunela a jej vyústenie je na Palisádach. Pôvodne slúžila chodcom.
 
Bočná chodba na Palisády
Bočná chodba na Palisády
 
Vstup do chodby na Palisádach je v súčasnosti zatvorený a vstupná brána je doslova zavarená. No z opačnej strany, z tunela, je vstup do chodby otvorený, takže v prípade nejakej nehody, napr. požiaru, by sa utekajúci ľudia dostali do pasce.

Palisády – vyústenie chodby z tunela

V tuneli boli vybudované viaceré bezpečnostné výklenky. Medzi 39. a 38. pásom je na pravej strane vo výklenku umiestnený nejaký pravdepodobne elektrický rozvádzač. Ďalšie bezpečnostné výklenky sú bližšie k západnému portálu, zbadať ich možno medzi číselným označením tunelových pásov 19. a 18. a medzi 8. a 7. Kvôli vodovodnému potrubiu na jednej strane a elektrickým káblom na druhej strane, bezpečnostné výklenky neslúžia svojmu účelu.

Bezpečnostný výklenok medzi 7. a 8. tunelovým pásom
 
Pohľad na osvetlenú tunelovú klenbu
Pohľad na osvetlenú tunelovú klenbu

Vyústenie tunela pri nábreží

Pred východom z tunela je na pravej strane umiestnené signalizačné zariadenie, ktoré riadi premávku električiek, električky teda stoja v tuneli a čakajú na signál. Trasa električiek pred tunelom na západnej strane bola v roku 2002 upravená kvôli židovskému cintorínu, ktorý sa tu nachádza v tesnej blízkosti. Trasa električkovej trate sa tu rozvetvuje na obe strany a vytvára triangel. Okrem električiek do Karlovej Vsi a Dúbravky, cez tunel v mimoriadnych prípadoch premávajú aj električky iných liniek, ktoré pokračujú po nábreží opačným smerom späť do centra mesta.

Električka linky 5 do Dúbravky čaká na signál

Okrem podozrení o narušení statiky, na tunel nepriaznivo pôsobí presakujúca voda, ktorá podmáča podložie električkovej trate a v zime na klenbe tunela vytvára cencúle ohrozujúce bezpečnosť prevádzky. Tunel nevyhovuje ani z bezpečnostného hľadiska. Preto sa dopravný podnik rozhodol tunel a električkovú trať idúcu v tuneli komplexne zrekonštruovať. Niektoré činnosti súvisiace s rekonštrukciou boli už vykonané. Vykonaný bol geologický prieskum a podľa znaleckého posudku je statika tunela v poriadku a vyhovuje normám. Hotové by už mali byť aj projekty rekonštrukcie.

Západný portál pri nábreží Dunaja

Rekonštrukčné práce na tuneli a električkovej trati by mali začať na jeseň tohto roku (september – október). Vysokotlakové vodovodné potrubie by malo byť preložené do podzemného kanála pod úroveň električkovej trate. V tuneli sa dnes údajne kvôli vandalom poškodzujúcim svietidlá nesvieti, preto by v tuneli okrem nového osvetlenia mal byť nainštalovaný aj monitorovací kamerový systém. Prístupná by mala byť aj chodba idúca z tunela na Palisády, ktorá by v prípade nejakej nehody mala slúžiť ako únikový východ. Po rekonštrukcii bude tunel z hľadiska bezpečnosti spĺňať európske kritériá. Odhadované náklady na rekonštrukciu dosahujú výšku 190 miliónov korún.

Električka linky 5 do Dúbravky

V septembri t.r. uplynie 25 rokov od začiatku premávky električiek cez tunel, pri tejto príležitosti dostane tunel nový šat. Rekonštrukcia by mala trvať asi polroka. Počas rekonštrukcie bude vylúčená električková doprava v tuneli a električky z Dúbravky a Karlovej Vsi budú chodiť po obchádzkovej trase po nábreží. Osobne ma to veľmi neteší, pretože to ešte viac predĺži cestovanie električkou z Dúbravky do centra mesta. V súčasnosti je totiž medzi konečnou zastávkou v Dúbravke a tunelom množstvo semaforov, ktoré cestovanie električkou len predlžujú. Dopravný podnik mesta Bratislava by počas rekonštrukčných prác mohol posilniť autobusovú linku 34, autobus tejto linky príde z Dúbravky na Račianske mýto za polovičný čas, ako električka linky 5 po obchádzkovej trase.

Okrem osobných poznámok autora boli použité verejné a tieto zdroje:
 1. Rudolf Kukučík, Pavol Kukučík: Železničné a cestné tunely, ŽSR 2002
 2. Ing. Milan Kráľ, Doc. Ing. Dušan Habarda, CSc.: 100 rokov MHD v Bratislave, pre DP mesta Bratislavy vydal Perfect, a.s., 1995
 3. Ing. Alojz Drozd, Ing. Eugen Chladný, Ing. Ladislav Paulíny, Ing. Ivan Poliaček, CSc., Ing. Vladimír Vébr, doc. Ing. Jozef Zvara, CSc.: Stavebníctvo na Slovensku 1945 – 1985 Dopravné stavby, ALFA Bratislava 1989

Fotografie električkového tunela v Bratislave si môžete pozrieť vo fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteček

Fotoalbum k článku: MHD: Električkový tunel v Bratislave
Celkom fotografií: 59
Rozlúčka s tunelom - Nám. SNP, 10.5.2009Rozlúčka s tunelom - pri SND, 10.5.2009Rozlúčka s tunelom - 10.5.2009Rozlúčka s tunelom - 10.5.2009
Rozlúčka s tunelom - tunel - dunajský portál, 10.5.2009Rozlúčka s tunelom - električka #215 Tatra ČKD T 2, 10.5.2009Rozlúčka s tunelom - osvetlenie tunela, 10.5.2009Rozlúčka s tunelom - električka #38 DPMB, 10.5.2009
Rozlúčka s tunelom - električka #38 DPMB, 10.5.2009Rozlúčka s tunelom - električka #38 DPMB, 10.5.2009Rozlúčka s tunelom - električka #215 Tatra ČKD T 2, 10.5.2009Rozlúčka s tunelom - Kapucínska, 10.5.2009
Rozlúčka s tunelom - Kapucínska, 10.5.2009Tunel - 10.5.2009Tunel - 10.5.2009Tunel - bezpečnostný výklenok, 10.5.2009
Tunel - 10.5.2009Tunel - 10.5.2009Tunel - 10.5.2009Tunel - bezpečnostný výklenok, 10.5.2009
Tunel - 10.5.2009Tunel - bočná chodba na Palisády, 10.5.2009Tunel - bočná chodba na Palisády, 10.5.2009Tunel - 10.5.2009
Tunel - vchod do podzemnej chodby, 10.5.2009Tunel - osvetlená klenba tunela, 10.5.2009Električkový tunel - 10.5.2009Tunel - Palisády - vchod do bočnej chodby k tunelu, 17.5.2008
Tunel - Palisády - vchod do bočnej chodby k tunelu, 17.5.2008Tunel - pohľad do tunelovej rúry zo Skalnej ulice, vľavo potrubie, vpravo elektrické káble, 17.5.2008Tunel - východný portál na Skalnej ulici, 17.5.2008Tunel - na Skalnej ulici pod hradom, 17.5.2008
Tunel - východný portál, 17.5.2008Tunel - pohľad na východný portál tunela, 17.5.2008Tunel - Skalná ulica v Bratislave, 17.5.2008Tunel - západný portál na nábreží Dunaja, 8.5.2008
Tunel - západný portál, 8.5.2008Tunel - vchod do tunela na nábreží Dunaja, 8.5.2008Tunel - električková trať sa vetví na dva smery, 8.5.2008Tunel - priestor pred tunelom, 8.5.2008
Tunel - električka vchádza do tunela, 8.5.2008Tunel - západný portál, v diaľke je vidieť východ, 8.5.2008Tunel - východ z tunela na nábreží, 8.5.2008Tunel - vľavo vodovodné potrubie, vpravo elektrické káble, 8.5.2008
Tunel - západná strana - detailný pohľad, 8.5.2008Tunel - Dunajský portál, 8.5.2008Tunel - schodisko vedie na Hradný vrch, 8.5.2008Tunel - električka vchádza do tunela, 8.5.2008
Tunel - električka linky 5 do Dúbravky, 8.5.2008Tunel - električka čaká na signál, 8.5.2008Tunel - západný portál, 8.5.2008
          

Známka: 0,03 | Hodnotili: 33
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 22. 07. 2008 | 25829x prečítané | Späť
Príspevkov: 4 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018