Infoblok
IP adresa: 3.229.117.191
Dátum: 30. 05. 2024
Čas: 08:42
Meniny má: Ferdinand
Zajtra: Petronela, Petrana
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 3788
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3522
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3618
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3351
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3770
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3400
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3435
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3329
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3128
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3108
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Technické informácie

Označovanie osobných vozňov (2.) – v súčasnosti platné označenie

Označovanie osobných vozňov (2.) – v súčasnosti platné označenie
   Železničný osobný vozeň je dráhové (koľajové) vozidlo. Tento dopravný prostriedok je určený na prepravu osôb a vecí (batožiny, bicykle apod.) a pre poskytovanie služieb. Existuje viacero druhov osobných vozňov, a podľa účelu ich využitia ich možno rozdeliť napr. na prípojné, ležadlové, lôžkové bufetové, reštauračné, salónne, batožinové a poštové. Existujú aj poschodové osobné vozne. Vzhľadom na počet a množstvo typov osobných vozňov bol vypracovaní systém ich označovania, ktorý umožňuje ich prevádzku na železniciach viacerých štátov.Prípojné vozne sú spravidla ľahkej konštrukcie a určené sú pre vlaky ťahanými motorovými vozňami. Ležadlový vozeň je osobný vozeň, ktorého sedadlá možno upraviť na ležadlá. Lôžkový vozeň má v jednotlivých kupé lôžka. Bufetový vozeň je upravený pre občerstvenie cestujúcich a jedálenský (reštauračný) vozeň má interiér upravený pre podávanie jedál počas cestovania. Batožinový vozeň je určený pre prepravu batožín cestujúcich, spešnín a pre výkon služby vlakvedúceho. Poštový vozeň má interiér upravený pre výkon služby poštových zamestnancov.
 
Niektoré použité skratky:
 
UIC - Medzinárodné združenie železníc so sídlom v Paríži
OSŽD - Organization for Cooperation of Railways
UIC 438-1 - vyhláška UIC určujúca jednotné číselné označovanie osobných vozňov
RIC - Dohovor a výmene a používaní osobných a batožinových vozňov v medzinárodnej doprave (Regolamento Internationale Carroze)
 
Označenie osobných vozňov platné na Slovensku
 
Osobné vozne sú označované evidenčným číslom, vlastníckou značkou a písmenovým údajom veľkým a malým písmenom. Na skrini rušňa sú ďalšie značky a nápisy, ktoré udávajú konštrukčné vlastnosti vozňa, informujú o brzdiacom zariadení, informujú o kontrolách a prehliadkach.
 
Veľké písmeno
A
Osobný vozeň 1. triedy
B
Osobný vozeň 2. triedy
AB
Osobný vozeň 1. a 2. triedy
D
Batožinový (služobný) vozeň
Post
Poštový vozeň
Salon
Salónny vozeň
SR
Spoločenský vozeň
AS
Spoločenský vozeň
WG
Spoločenský vozeň
WR
Jedálenský vozeň
AD
Osobný vozeň 1. triedy so služobným oddielom
BD
Osobný vozeň 2. triedy so služobným oddielom
ABD
Osobný vozeň 1. a 2. triedy so služobným oddielom
AR
Vozeň 1. triedy s jedálenským, bufetovým alebo barovým oddielom
BR
Vozeň 2. triedy s jedálenským, bufetovým alebo barovým oddielom
ARD
Vozeň 1. triedy s jedálenským, bufetovým alebo barovým oddielom a služobným oddielom
BRD
Vozeň 2. triedy s jedálenským, bufetovým alebo barovým oddielom a služobným oddielom
BPost
Vozeň 2. triedy s poštovým oddielom
DPost
Služobný vozeň s poštovým oddielom
WLA
Lôžkový vozeň 1. triedy
WLB
Lôžkový vozeň 2. triedy
WLAB
Lôžkový vozeň 1. a 2. triedy
WLAD
Lôžkový vozeň 1. triedy a služobným oddielom
WLBD
Lôžkový vozeň 2. triedy a služobným oddielom
WLABD
Lôžkový vozeň 1. a 2. triedy a služobným oddielom
WSP
Pulmannov (luxusný) vozeň
DD
Otvorený poschodový batožinový vozeň pre prepravu automobilov
MD
Krytý vozeň pre prepravu automobilov
MDD
Krytý poschodový vozeň pre prepravu automobilov
Malé písmeno
a
Dvojnápravový vozeň
b
Vozeň pre prepravu telesne postihnutých osôb
c
Oddiely so sklopnými sedadlami pre ležadlá
d
Vozeň s priestorom pre bicykle
ee
Vozeň s centrálnym zásobovaním energiou z napájacieho vedenia
f
Vozeň so zariadením pre diaľkové ovládanie hnacieho vozidla
g
Vozeň s alternatívnym oddielom pre obsluhu vlaku
h
Vozeň pre telesne postihnuté osoby
j
Nerozpojiteľná jednotka
k
Individuálne vykurovacie teleso
m
Vozeň dlhší ako 24 m
n
Vozeň pre motorovú trakciu bez priebežného kábla elektrického vykurovania
o
Dvojpodlažný vozeň
p
Sedadlový vozeň s uličkou uprostred
r
Vozeň so zvláštnym vybavením
s
Postranná ulička v batožinovom vozni alebo vo vozni s batožinovým oddielom
t
Sedadlový vozeň s uličkou uprostred
u
Úzkorozchodný vozeň
v
Vozeň s priestorom pre bicykle
x
Vozeň ľahkej stavby pre motorové vlaky
z
Vozeň s centrálnym zásobovaním energiou z napájacieho vedenia
 
Príklad umiestnenia vonkajších označení na osobnom vozni
 označenie vozňa
 
Číslo
Názov značky, nápisu, výstražného označenia
1.1
Označenie osobných vozňov
3.1
Označenie podvozkov osobných vozňov
4.
Tranzitné označenia podľa „RIC“
7.
Skrátené označenie tlakových bŕzd na dráhovom vozidle schválených v medzinárodnej doprave
9.
Označenie typu stavača odľahlosti brzdových klátikov
10.
Značka vozidla vybaveného brzdou kategórie Rýchlik
11.
Značka pre vozidlo vybavené kotúčovou brzdou
12.
Značka pre vozidlo vybavené kompozitnými brzdovými klátikmi
13.
Značka pre vozidlo vybavené magnetickou koľajnicovou brzdou
14.
Značka pre vozidlo vybavené elektropneumatickou brzdou
15.
Značka pre vozidlo s elektropneumatickým premostením záchrannej brzdy
16.
Značka ručnej brzdy a jej brzdiacej hmotnosti
17.
Označenie hmotnosti dráhového vozidla
18.
Označenie hmotnosti dráhového vozidla a počtu sedadiel
20.1
Značka pre vzdialenosť otočných čapov
20.2
Značka pre rázvor podvozku
25.
Výstražná značka – pozor nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
26.
Označenie akumulátorovej batérie
27.
Nápisy pre prípojky elektrického vedenia
29.
Označenie plniacich otvorov na vodu do vodojemu vozidla, vykurovaciu kvapalinu a naftu
34.
Označenie poslednej technickej kontroly
35.
Štítok výrobcu s označením celkovej záručnej doby a záručnej technickej prehliadky vozidla
37.
Údaje o vykonaní náteru skrine a použití typu plastického maziva
38.
Prechod dráhového vozidla cez zvážny pahorok
40.
Značky na zdvíhanie vozidla
41.
Označenie miesta na podopretie vozidla pri preprave loďou
43.
Označenie typu nápravového ložiska
44.
Značky vybavenosti rozhlasovým zariadením
46.
Označenie miesta na nálepky na vozni.
48.
Piktogram označujúci vozidlo alebo oddiel vozidla, ktorý je určený pre nefajčiarov alebo pre fajčiarov
50.
Piktogram označujúci dvere vozidla pre nástup s detským kočíkom
53.
Piktogram označujúci dvere vozidla pre nástup s bicyklom
56.
Piktogramy: Reštauračný vozeň, Bistro vozeň, Lôžkový vozeň Ležadlový vozeň, Batožinový vozeň
58.
Označenie vozňovej triedy číslicou
59.
Označenie prvej vozňovej triedy pruhom
61.
Nápis domovskej stanice na osobnom vozni
64.
Označenie miesta a dňa váženia
69.
Nápis elektrického vykurovania a elektrického osvetlenia
 
Číselné označenie železničných osobných vozňov podľa UIC - upravuje vyhláška UIC 438-2. Každý osobný vozeň má jedinečné 12 miestne číslo. Usporiadanie a význam jednotlivých číslic 12 miestneho čísla na osobnom vozni: 
                                                                                      
Výmenný režim vozňa
Vlastnícka značka
Prevádzkové znaky
Poradové číslo radu vozňa
Kontrolná číslica
00
00
     00-00           000       -      0
 
Výmenný režim vozňa - udáva spôsobilosť použitia vozňa pre vnútroštátnu alebo medzinárodnú prepravu:
 
Číslica na 1. a 2. mieste: železničné.info
50
Osobný vozeň pre vnútroštátnu prepravu
51
Osobný vozeň s pevným rozchodom (RIC)
52
Osobný vozeň s meniteľným rozchodom (RIC)
61
Osobný vozeň pre vlaky vyššej kvality s pevným rozchodom
62
Osobný vozeň pre vlaky vyššej kvality s meniteľným rozchodom
63
Vozeň pre prepravu automobilov patriaci medzi osobné vozne – určený pre vlaky osobnej dopravy
71
Osobný ležadlový alebo lôžkový vozeň s pevným rozchodom
72
Osobný ležadlový alebo lôžkový vozeň s meniteľným rozchodom
73
Osobný vozeň pre vlaky vyššej kvality tlakovzdušný
9_
Hnacie vozidlá vrátane prípojných vozňov motorových jednotiek
 
Vlastnícka správa - číslice na 3. a 4. mieste označujú kód štátu, v ktorom je vozeň zaregistrovaný:
 
Číslice na 3. a 4. mieste označujú kódy štátov: železničné.info
10 – FIN
Fínsko
20 – RUS
Rusko
21 – BLR
Bielorusko
22 – UA
Ukrajina
23 – MD
Moldavsko
24 – LT
Litva
25 – LV
Lotyšsko
26 – EST
Estónsko
27 – KZ
Kazachstan
28 – GE
Gruzínsko
30 – PRK
Severná Kórea
31 – MGL
Mongolsko
33 – RC
Čína
40 – C
Kuba
41 – AL
Albánsko
42 – J
Japonsko
44 – BIH
Bosna a Hercegovina (Republika Srbska)
50 – BIH
Bosna a Hercegovina
51 – PL
Poľsko
52 – BG
Bulharsko
53 – RO
Rumunsko
54 – CZ
Česko
55 – H
Maďarsko
56 – SK
Slovensko
57 – AZE
Azerbajdžan
58 – ARM
Arménsko
59 – KS
Kirgizsko
60 – IRL
Írsko
61 – ROK
Južná Kórea
65 – MK
Macedónsko
70 – GB
Veľká Británia
71 – E
Španielsko
72 – YU
Srbsko
73 – GR
Grécko
74 – S
Švédsko
75 – TR
Turecko
76 – N
Nórsko
78 – HR
Chorvátsko
79 – SLO
Slovinsko
80 – D
Nemecko
81 – A
Rakúsko
82 – L
Luxembursko
83 – I
Taliansko
84 – NL
Holandsko
85 – CH
Švajčiarsko
86 – DK
Dánsko
87 – F
Francúzsko
88 – B
Belgicko
90 – ET
Egypt
91 – TN
Tunisko
92 – DZ
Alžírsko
93 – MA
Maroko
94 – P
Portugalsko
 
Prevádzkové znaky - číslice na 5. až 8. mieste vyjadrujú prevádzkové a technické charakteristiky vozňa.
 
Číslice na 5., 6. a 7. mieste spoločne charakterizujú stavbu vozňa, vyjadrenú označením vedľajšieho radu vozňa malými písmenami.
 
Číslica na 5. mieste určuje sériu vozňa: železničné.info
0
- privátny vozeň alebo vozeň pre vnútroštátnu prevádzku
1 - 9
Je určené pre vozne, ktoré vlastnia železničné správy:
1
- vozeň so sedadlami 1. triedy (A)
2
- vozeň so sedadlami 2. triedy (B)
3
- vozeň so sedadlami 1. a 2. triedy (AB)
4
- ležadlový vozeň 1. alebo 1. a 2. triedy (Ac, AcBc)
5
- ležadlový vozeň 2. triedy (Bc)
6
- lôžkový vozeň 1. alebo 1. a 2. triedy WLA, WLAB)
7
- lôžkový vozeň 1. , 1. a 2. triedy alebo 2. triedy
(WLA, WLAB, WLB)
8
- osobný vozeň zvláštnej stavby
9
- batožinový alebo zvláštny vozeň
 
Číslica na 6. mieste v závislosti od číslice na 5. mieste označuje:
 
a) pri osobných, lôžkových a ležadlových vozňoch počet oddielov jednotlivých tried skutočných alebo fiktívnych (A, B, AB),
b) počet náprav (ak je nižší ako 4),
c) typ vozňa zvláštnej stavby (poštový, služobný, batožinový, vozeň na prepravu osobných automobilov).
 
Číslica na 6. mieste označuje v závislosti na 5. číslici tieto údaje:
Číslo
Rad
Typ vozňa
Charakteristika vozňa
10-19
A
Vozeň 1. triedy
x0 - 10 kupé alebo 20-21 radov
x1 - 11 kupé alebo 22-23 radov
x2 - 12 kupé alebo 24-25 radov
20-29
B
Vozeň 2. triedy
x3 - 3 nápravy
x4 - 2 nápravy
x6 - poschodový vozeň
30-39
AB
Vozeň 1. a 2. triedy
x7 - 7 kupé alebo 14-15 radov
x8 - 8 kupé alebo 16-17 radov
x9 - 9 kupé alebo 18-19 radov
40-49
Ac, AcBc
Ležadlový vozeň 1., 
1. a 2. triedy
x0 - 10 kupé
x1 - 11 kupé
x2 - 12 kupé
50-59
Bc
Ležadlový vozeň 2. triedy
43 - 8 kupé
53 - 10 ½ kupé
63 - 9 kupé
60-69
WLA
Lôžkový vozeň
73 - 10 kupé
44 - 9 kupé
54 - 11 ½ kupé
64 - 10 kupé
70-79
WLAB
Lôžkový vozeň TEN
74 - 11 kupé
x7 - 7 kupé
x8 - 8 kupé
x9 - 9 kupé
Príklady dvojčísla zloženého z 5. a 6. číslice a ich význam:
10
- vozeň 1. triedy (A) s 10 oddielmi
19
- vozeň 1. triedy (A) s 9 oddielmi
20
- vozeň 2. triedy (B) s 10 oddielmi
22
- vozeň 2. triedy (B) s 12 oddielmi
23
- trojnápravový vozeň (B) 2. triedy
24
- dvojnápravový vozeň (B) 2. triedy
26
- poschodový vozeň (B) 2. triedy
41
- ležadlový vozeň (Bc) s 11 oddielmi
82
- vozeň 2. triedy s batožinovým o dielom (BD)
83
- 2 alebo 3 osí vozeň 2. triedy s batožinovým o dielom (BD)
84
- vozeň 1. triedy s bufetom
85
- vozeň 2. triedy s bufetom
88
- jedálenský (reštauračný) vozeň (WR)
89
- spoločenský alebo salónny vozeň (WG, WGS)
90
- poštový vozeň
92
- batožinový vozeň
93
- 2 alebo 3 osí batožinový vozeň
95
- služobný vozeň (radu Dsa)
99
- služobný vozeň
železničné.info
 
Číslica na 7. mieste udáva najvyššiu rýchlosť vozňa.
 
Číslica na 7. mieste označuje najvyššiu rýchlosť vozňa:
0 až 2
- rýchlosť nižšia ako 120 km/hod
3 až 6
- rýchlosť 121 až 140 km/hod
7 a 8
- rýchlosť 141 až 160 km/hod
9
- rýchlosť 161 km/hod až 200 km/hod
 
Číslica na 8. mieste v závislosti na 7. číslici určuje vykurovací systém, ktorým je vozeň vybavený (parné kúrenie, elektrické vykurovanie podľa druhu napätia):
 
Číslica na 8. mieste v závislosti na 7. číslici určuje vykurovací systém:
Príklady použitia zloženia dvojčísla z 7. a 8. číslice:
10
- vozeň s najvyššou rýchlosťou 120 km/hod s parným a elektrickým vykurovacím zariadením na všetky napätia podľa RIC (rad Aa, Ba)
12
- vozeň pre rýchlosť 120 km/hod s parným a elektrickým vykurovacím zariadením (vozeň radu Bai)
20
- vozeň pre rýchlosť 120 km/hod s vlastným vykurovacím zariadením bez priebežného parného a elektrického vykurovacieho vedenia
40
- vozeň pre rýchlosť 140 km/hod s parným a elektrickým vykurovacím zariadením na všetky napätia podľa RIC
 
Číslice na 9. až 11. mieste označujú poradové číslo v uvedenom rade vozňa.
 
Číslica na 12. mieste je kontrolná číslica. 
 
Označenie vozňa
Označenie vozňa
 
 Vozeň SK – ZSSK Bmpeer 61 56 20 70 202 -2
Znak:
Popis:
B
- osobný vozeň 2. triedy
m
- vozeň dlhší ako 24 m
p
- sedadlový vozeň s uličkou uprostred
ee
- vozeň s centrálnym zásobovaním energiou z napájacieho vedenia
r
- vozeň so zvláštnym vybavením
61
- osobný vozeň pre vlaky vyššej kvality s pevným rozchodom
56
- štát, v ktorom je vozeň registrovaný - Slovensko
20
- vozeň 2. triedy s 10 oddielmi
7
- rýchlosť 141 až 160 km/hod
70
- elektrické vykurovanie podľa druhu napätia
202
- poradové číslo vozňa v sérii
2
- kontrolná číslica vypočítaná z čísla 61 56 20 70 202 podľa vzťahu:
 
(6*2)+1+(5*2)+6+(2*2)+0+(7*2)+0+(2*2)+0+(2*2) =
(12)+1+(10)+6+(4)+0+(14)+0+(4)+0 +(4)=
(1+2)+1+(1+0)+6+(4)+0+(1+4)+0+(4)+0+(4)=
(3)+1+(1)+6+(4)+0+(5)+0+(4)+0+(4)= 28
 
Do najbližšej vyššej desiatky (30) chýba 2, teda kontrolná číslica je 2.
 
Označenie vozňa
 
Použité zdroje:
 
  1. Ing. Staniclav Jindra, Ing. Miloš Frolík: Osobní vozy ČSD 1965 – 1976, 1. vydanie, Nadas Praha 1977
  2. Ing. Jan Mrkvička, CSc., Ing. Josef Baslar: Kolejová vozidla, Nadas Praha 1987
  3. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Ing. Dušan Lichner, CSc., Ing. Peter Blaho: Základy železničnej dopravnej prevádzky, ŽU v Žiline 2008
  4. Ž 1 – Pravidlá železničnej prevádzky, ŽSR 2005
  5. TNŽ 28 0080 (Technická norma železníc), ŽSR 2008
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 13. 01. 2009 | 60116x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018