Infoblok
IP adresa: 34.239.176.54
Dátum: 25. 06. 2024
Čas: 00:53
Meniny má: Tadeáš
Zajtra: Adriána
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 4024
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3726
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3791
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3516
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3930
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3576
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3584
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3491
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3265
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3227
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
MHD Bratislava

Starý most v Bratislave (most Červenej armády, Štefánikov most, most Františka Jozefa I.)

Starý most v Bratislave (most Červenej armády, Štefánikov most, most Františka Jozefa I.)
Starý most v Bratislave. Zrejme ho poznajú mnohí a mnohí tiež vedia, že to bol prvý železničný most v Bratislave. Dnes už po ňom vlaky nepremávajú, no stále častejšie sa tento most spomína s vybudovaním rýchlodráhy pre električky do mestskej časti Petržalky. Tento most má svoju veľmi zaujímavú históriu, ktorú možno nie všetci poznajú. Pripomeňme si ju týmto krátkym článkom.


V súvislosti s výstavbou novej trate pre električky by sa mal Starý most rekonštruovať. Rekonštruovať by sa mal aj z dôvodu, že nevyhovuje potrebám lodnej dopravy, ktorá je na rieke Dunaj intenzívna. Sú dokonca tiež názory, že most by sa mal postaviť úplne nový, pretože lodnej doprave nevyhovuje nielen jeho výška nad hladinou Dunaja, ale tiež umiestnenie jeho nosných pilierov. Mesto Bratislava uvažuje iba s jeho rekonštrukciou s tým, že most sa nadvihne viac nad hladinu rieky Dunaj.

Starý most, pohľad z nábrežia

Pozrime sa spoločne na bohatú históriu tohto mosta. Jeho existencia siaha do konca 19. storočia. Predtým existovali v Bratislave (vtedy ešte Prešporku) rôzne mosty. Boli to mosty väčšinou pontónové, postavené napr. na loďkách. Až koncom 19. storočia vláda rozhodla o vybudovaní pevného železného mosta v Bratislave. Výstavbu stabilného mostu umožnilo aj to, že brehy Dunaja boli v tom období už spevnené a tok rieky bol regulovaný. Významným impulzom pre vládne rozhodnutie bolo aj rozširovanie železničnej siete v Uhorsku. Vláda odsúhlasila financie na výstavbu železného mosta, ktorý mal slúžiť cestnej aj železničnej doprave. Mimoriadnu zásluhu na výstavbe nového mosta má vtedajší minister obchodu a dopravy Gábor Baross. Projektovú dokumentáciu vypracoval inžinier Francis de Salaz Carthry. Stavebné práce započali v apríli roku 1889 výstavbou pilierov. Výstavba trvala necelé dva roky a už 30. decembra 1890 cisár František Jozef I. slávnostne odovzdal most verejnosti. Mestské zastupiteľstvo a iní zástupcovia požiadali cisára a kráľa o povolenie pomenovať most jeho menom a bronzové tabule boli s jeho menom uvedené na nájazde na most na jeho oboch stranách. Oceľový priehradový most bol dlhý 460 metrov, mal sedem polí, z ktorých najväčšie stredné malo 92 metrov. K nemu sa pripájali dve polia dlhé 72 metrov a jedno pole dlhé 32 metrov. Most bol postavený dostatočne vysoko, aj pri zvýšenej hladine Dunaja umožňoval plavbu lodiam. Podľa historických prameňov výstavba mostu stála 1780 tisíc zlatých.

Starý most, pohľad z nábrežia

V roku 1891 sa most rozšíril o prístavbu železnej konštrukcie, na ktorej boli koľajnice bratislavsko-trnavskej a bratislavsko-šopronskej železničnej trate. Most tak mal tri časti. Jedna časť slúžila pre peších. Komunikácia pre peších viedla po pevných drevených doskách. Cestná časť bola vydláždená drevenými kockami a tretia časť slúžila železničnej doprave. Železničná doprava cez most započala 9. novembra 1891, keď bola predĺžená železničná trať zo stanice Bratislava-Nové Mesto cez nový most do Petržalky a Rusoviec (Oroszvár).Vznikli nové železničné stanice v Petržalke (Engerau, Ligetfalu) a v Rusovciach (Rusovce sa stali súčasťou Československa až v roku 1947. Dňa 18. decembra 1897 začala prevádzka na novom železničnom prepojení z Petržalky do Viedne cez Kittsee a Parndorf.

Pohľad na železničnú trať – smer Petržalka

Zaujímavým projektom zo začiatku 20. storočia bola tzv. viedenská električka. Išlo o Elektrickú lokálnu železnicu Bratislava – Krajinská hranica (Pozsony Országhatárszeli Helyiérdeku Villamos Vasút - „POHÉV“), ktorá tvorila súčasť Pressburger bahn (Lokalbahn Wien – Pressburg/Pozsony „LWP“). Časť tejto trate viedla od zemskej hranice cez Kopčiansku a Viedenskú cestu na dunajský most (Starý most) a na druhej strane mosta koľajovou slučkou v uliciach mesta, Vajanského nábrežím, Námestím Ľudovíta Štúra, Jesenského a Štúrovou ulicou späť na most. Pôvodne mala prevádzka „viedenskej električky“ využívať peážnu dopravu na rakúskych štátnych železniciach v Rakúsku a na uhorskom území na moste Františka Jozefa cez Dunaj v Bratislave. Zatiaľ čo Rakúske štátne dráhy požiadavke na peážnu dopravu vyhoveli, Kráľovské uhorské štátne železnice požiadavke nevyhoveli. Z tohto dôvodu bolo potrebné pre trať využiť cestnú časť mostu. Zatiaľ čo bola táto trať z Viedne do Bratislavy jednokoľajná a križovanie vlakov bolo vo výhybniach, cez most museli byť z bezpečnostných dôvodov dve koľaje. Svetlá šírka cestnej časti mosta bola 6450 milimetrov. Na tejto šírke boli umiestnené dve koľaje s rozchodom 1435 milimetrov symetricky od stredu mosta, osová vzdialenosť koľají bola 3150 milimetrov. Na mostovke bola povolená nápravová hmotnosť 6,5 tony. Rýchlosť vlakov cez most Františka Jozefa bola stanovená na 8 kilometrov za hodinu. Trať bola slávnostne otvorená 1. februára 1914 a pravidelná doprava započala dňa 5. februára 1914. Cez most v tom období teda viedli spolu tri koľaje s normálnym rozchodom.

Starý most – Petržalka (autor fotografie neznámy)
na cestnej časti mostu dve koľaje el. lokálnej železnice Viedeň – Bratislava
vľavo časť pre peších a vpravo časť mostu so železničnou traťou

V roku 1933 odkúpila BEÚS (Bratislavská elektrická účastinná spoločnosť) väčšinu účastín a rozhodla prestavať trať s normálnym rozchodom po štátnu (predtým krajinskú) hranicu na trať úzkorozchodnú s rozchodom 1000 milimetrov a začleniť ju tak do mestskej koľajovej dopravy. Z tohto dôvodu bolo potrebné zrekonštruovať aj trať idúcu na Štefánikovom moste cez Dunaj. Tu rekonštrukcia prebiehala koncom roku 1935 a ukončená bola v januári 1936. Z dôvodu mníchovskej dohody bola Petržalka odstúpená Nemecku. Dňa 10. októbra 1938 Petržalku obsadili Nemci a doprava na tejto trati bola zastavená a nahradená autobusovou dopravou. Na vstupe na most bola hraničná kontrola. Na konci vojny ustupujúca nemecká armáda 3. apríla 1945 poškodila most. Vyhodila most do vzduchu. Piliere pri ľavom brehu nemali poškodené základy, ale stredný pilier na pravej strane mal poškodený aj základ. Nový železný most postavila Červená armáda a nemeckí vojnoví zajatci. Rekonštrukcia mostu začala v auguste 1945 a most bol dokončený v januári 1946. Pomenovaný bol ako Most Červenej armády a do prevádzky bol uvedený 3. februára 1946.

Starý most - Petržalka

Dňa 17. decembra 1983 bol do prevádzky uvedený úsek železničnej trate medzi stanicami Bratislava ÚNS a Bratislava-Petržalka cez nový diaľnično-železničný most. Z tohto dôvodu bola železničná doprava cez Starý most definitívne ukončená. Posledná rekonštrukcia mostu bola v roku 1985.

Železničná trať - smer Staré mesto
nitovaná nádhera, koľko nitov bolo potrebných

Ako bolo na začiatku uvedené, pripravuje sa rekonštrukcia Starého mostu. Rekonštrukcia súvisí s výstavbou trate pre električky do Petržalky, ale tiež z dôvodu zlepšiť plavebné podmienky na Dunaji. Starý most nemá potrebnú minimálnu výšku 9,1 metra nad Dunajom. Uvažuje sa o postupnom rozobratí mostu, jeho nadvihnutí a opätovnom položení na nadstavané piliere. Objavili sa však názory, že zdvihnutie mostu môže spôsobiť problém pre vybudovanie trate pre električky a tiež názory, ktoré navrhujú Starý most rozobrať a postaviť most úplne nový. Váš názor na tento problém môžete vyjadriť aj v ankete.

Starý most zospodu – vpravo železničná časť mostu
náhľad fotografie zo stránky Slovenského vodohospodárskeho podniku
(klikni na fotku)

Fotografie Starého mosta nad Dunajom v Bratislave si môžete pozrieť vo fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteček

Pramene:
 
  • Ing. Milan Král, Doc. Ing. Dušan Habarda, CSs.: Elektrická lokálna železnica Bratislava – Viedeň, Uniapress, 1992;
  • Ing. Valentín Filo: Železnica v Bratislave, Horizonty dopravy č. 4, rok 1999, Výskumný ústav dopravný Žilina;
  • Katarína Lukyová: Najstaršie bratislavské mosty, Historická revue, číslo 7/8, ročník XVI., str. 20 a 21.
Fotoalbum k článku: MHD: Starý most v Bratislave
Celkom fotografií: 74
Starý most v Bratislave - 16.1.2011Starý most v Bratislave - 16.1.2011Starý most v Bratislave - 16.1.2011Starý most v Bratislave - 16.1.2011
Starý most v Bratislave - 16.1.2011Starý most v Bratislave - 16.1.2011Starý most v Bratislave - 16.1.2011Starý most v Bratislave - 16.1.2011
Starý most v Bratislave - 16.1.2011Starý most v Bratislave - 16.1.2011Starý most v Bratislave - 16.1.2011Starý most v Bratislave - 16.1.2011
Starý most v Bratislave - 16.1.2011Starý most v Bratislave - 16.1.2011Starý most v Bratislave - 16.1.2011Starý most v Bratislave - 16.1.2011
Starý most v Bratislave - 16.1.2011Starý most v Bratislave - 16.1.2011Starý most v Bratislave - 16.1.2011Starý most v Bratislave - 16.1.2011
Starý most - lávka a strážny domček, 31.5.2008Starý most - lávka pre peších a cyklistov, 31.5.2008Starý most - lodná návesť, 31.5.2008Starý most - 31.5.2008
Starý most - 31.5.2008Starý most - lávka pre peších a cyklistov, 31.5.2008Starý most - Petržalka, nájazd na most, 31.5.2008Starý most - Petržalka, nájazd na most, 31.5.2008
Starý most - Petržalka, strážny domček, 31.5.2008Starý most - koľaj a spráchnivené podvaly, 31.5.2008Starý most - koľaj, 31.5.2008Starý most - pohľad na železničnú časť mostu, 31.5.2008
Starý most - potrubie idúce aj po moste, 31.5.2008Starý most - bočný pohľad, 31.5.2008Starý most - Petržalka, pohľad zospodu, 31.5.2008Starý most - pohľad zospodu, 31.5.2008
Starý most - pohľad zo spodu, 31.5.2008Starý most - tri piliere omývané Dunajom, 31.5.2008Starý most  a Bratislavský hrad - Starý most - pohľad z Petržalky, 31.5.2008
Starý most - pohľad z Petržalky, 31.5.2008Starý most - pohľad z Petržalky, 31.5.2008Starý most - bočný pohľad, 31.5.2008Starý most - bočný pohľad, 31.5.2008
Starý most - bočný pohľad, 31.5.2008Starý most - bočný pohľad, 31.5.2008Starý most - železničná koľaj, 31.5.2008Starý most - strážny domček, 31.5.2008
Staré Mesto - Nájazd na most, 31.5.2008Bratislavský Starý most - Petržalka; vstup zakázaný; posledné centimetre bývalej trate do Petržalky, 30.7.2006Bratislavský Starý most - Petržalka, pohľad smerom k Starému mestu, zvetralé a prehnité podvaly statočne nesú koľaj; detailný pohľad na nitovanie - umelecké dielo, 30.7.2006Bratislavský Starý most - Petržalka, železničná koľaj na moste v smere do Starého mesta, 30.7.2006
Bratislavský Starý most - Petržalka, vstupu na železničnú časť mostu bráni pletivo, 30.7.2006Bratislavský Starý most - Petržalka, úplne vľavo chodník pre peších a cyklistov, sivá časť je pre automobilovú dopravu, užšia červená je železničný most, 30.7.2006Bratislavský Starý most - prídavné výstuže, dnes by tu už vlak neprešiel, 30.7.2006Bratislavský Starý most - trať na moste v smere do Petržalky, ísť po nej je životu nebezpečné, aj keď tu žiadne vlaky nechodia, 30.7.2006
Bratislavský Starý most - Staré mesto, železničná trať tu začínala miernym oblúkom, dnes vstupu na túto časť mosta bráni oplotenie, 30.7.2006Bratislavský Starý most - strážny dom a schodisko k mostu, 30.7.2006Bratislavský Starý most - 30.7.2006Bratislavský Starý most - začiatok mosta na strane Starého mesta, 30.7.2006
Bratislavský Starý most - začiatok mosta na strane Starého mesta, 30.7.2006Bratislavský Starý most - most je nevyhovujúci pre lodnú dopravu, 30.7.2006Bratislavský Starý most - udržiavaná automobilová strana mosta v striebornom nátere, 30.7.2006Bratislavský Starý most - 30.7.2006
Bratislavský Starý most - pohľad z nábrežia, 30.7.2006Starý most v Bratislave - Pravá časť mostu slúži pre chodcov a automobilovú dopravu, za ňou je roky nevyužívaná železničná trať, 30.7.2006
Mapa lokality

Myslíte si, že Starý most v Bratislave:

Stačí zrekonštruovať. (Počet hlasov: 50)
(51.55 %)

Je potrebné zbúrať a postaviť nanovo. (Počet hlasov: 47)
(48.45 %)

Celkom hlasovalo: 97
          

Známka: 0,03 | Hodnotili: 40
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 21. 03. 2008 | 27911x prečítané | Späť
Príspevkov: 1 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:




Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018