Infoblok
IP adresa: 34.239.176.54
Dátum: 25. 06. 2024
Čas: 00:37
Meniny má: Tadeáš
Zajtra: Adriána
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 4024
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3726
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3791
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3516
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3930
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3576
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3584
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3491
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3265
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3227
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Zrušené trate

Trať 110a: Devínske Jazero - Stupava

Trať 110a: Devínske Jazero - Stupava
  Jednokoľajná miestna železničná trať 110a:   Devínske Jazero - Stupava

 Na verejnosť prenikli informácie o rozhodnutí Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií SR zo dňa 25.3.2008, ktorým zrušilo trať Odb. Devínske Jazero – Stupava. To je vhodná príležitosť na malú spomienku na túto krátku trať.


Rozchod trate (mm):

1435

 

Úsek trate:

V prevádzke od:

Devínske Jazero – Stupava

1.5.1891

Devínska Nová Ves – Kúty

27.10.1891

 

Osobná doprava zastavená:

Od:

Devínske Jazero – Stupava

27.5.1979

 

Trať zrušená:

Od:

 

25.3.2008

 

km

Železničné stanice a zastávky

km

0

Odb Devínske Jazero z 110

6

17

Bratislava hl.st . 110

 

47

Kúty 110

 

65

Břeclav ČD 110

 

2

Stupava zastávka z

4

4,942

most ponad diaľnicu D2

 

6

Stupava

0

Zmeny názvov staníc:

 

 

Súčasný názov:

Predchádzajúci názov:

Stupava

Stupava-Mást

Táto stránka sa priebežne aktualizuje!

Dátum poslednej zmeny: 25. apríla 2008

 
Stručný popis trate:
 
Železničnú trať z Devínskeho Jazera do Stupavy začali stavať roku 1889 spoločne s traťou z Devínskej Novej Vsi do Kútov. Trať do Kútov odovzdali do prevádzky 27.10.1891. Údaje o uvedení do prevádzky trate z Devínskeho Jazera do Stupavy sú rozdielne, ale je pravdepodobné, že to bolo už 1.5.1891. Takže tento rok sa trať papierovo nedožila svojich 117. narodenín, aj keď fyzicky zatiaľ existuje.
 
Orientačná mapa


Trať do Stupavy odbočuje z hlavnej trate 110 v Devínskom Jazere. O tejto stanici, resp. odbočke, som tu uviedol nejaké informácie a tiež fotografie, na ktorých je zachytený stav odbočujúcej trate do Stupavy. Trať má za Devínskym Jazerom mierne stúpanie a následne sa stáča doprava, smerom na východ.

Výpravná budova od koľajiska


Výpravná budova z ulice

V km 4,972 premosťuje diaľnicu D2 jednokoľajný most s rozpätiami 14,45 + 28,90 + 14,45 m. Železobetónová monolitická doska hrúbky 205 mm je uložená na hornej pásnici spojitého hlavného nosníka skriňového prierezu s výškou 1300mm a šírkou 1520mm (osová vzdialenosť koľajníc). Koľajnice sú uložené na priebežných zabetónovaných oceľových doskách pripojených na hornú pásnicu skriňového prierezu predpätými vysokopevnostnými skrutkami, ktoré so skrutkami v medzikoľajnicovom priestore zabezpečujú spriahnutie železobetónovej dosky s nosníkom trením. Most sa zmontoval z troch dielcov dĺžky asi 20m a hmotnosti asi 30t v priamej polohe. Uložený je na zváraných ložiskách a na krajných podperách je kotvený ťahadlami, ktoré zabraňujú jeho nadvihnutiu pri montáži a prevádzke a stabilizujú ho proti prevrhnutiu. Nosná konštrukcia je z ocele 11375. Spotrebovalo sa 103,6t ocele, t.j. 1,79 t.m-1. Doska sa betónovala do dreveného debnenia priskrutkovaného na oceľovú konštrukciu. (KOUTNÝ Juraj: Stavebníctvo na Slovensku 1945 – 1985, alfa, 1989)

Most ponad diaľnicu D2


Začiatky železničnej dopravy dnes vyvolávajú úsmev na tvári, pretože ľudia sa kedysi báli vlakov, nedôverovali a nemali záujem cestovať vlakmi. Preto im železnica ako reklamný ťah ponúkala cestovanie zadarmo. Okrem osobnej dopravy tu bola aj nákladná doprava a zo Stupavy sa vozil cement, drevo a poľnohospodárske a potravinárske tovary. Na jeseň sa tu nakladala Stupavská kapusta, ktorá sa vozila až do Viedne, ale okrem surovej kapusty sa vozila aj kvasená kapusta. Tradícia pestovania kapusty bola impulzom pre vznik Dna zelá, ktorý sa tu koná každoročne od roku 1997.

Vlak s kapustou do Viedne (zdroj 2)


Posledný parný vlak tu išiel 25.5.1967. Parná trakcia bola nahradená motorovou. Žiaľ, už niekoľko rokov na tejto trati železničná doprava prakticky neexistuje. Osobná železničná doprava bola zastavená už 27.5.1979 a nákladná niekoľko rokov po nej.

Pramene:  
 1. Vojtech Erdélyi, Jozef Mader: Stupava, Kapitoly z miestnych dejín, Stupava, 1969,
 2. Anton Hrnko: Stupava - potulky históriou, Albert Merenčin, vydavateľstvo PT. 
Fotografie zo zrušenej železničnej stanice v Stupave si môžete pozrieť vo fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteček
Fotoalbum k článku: žst. Stupava
Celkom fotografií: 60
Stupava - zarastené koľajisko, 9.5.2008Stupava - koľajisko, 9.5.2008Stupava - bočná trampa nákladiska, 9.5.2008Stupava - provizórny prejazd, 9.5.2008
Stupava - provizórny prejazd cez staničné koľaje slúži vozidlám stavby, 9.5.2008Stupava - bočná rampa, 9.5.2008Stupava - ložný priestor, 9.5.2008Stupava - koľajisko alebo trávnik? 9.5.2008
Stupava - koľajová váha, 9.5.2008Stupava - koľajisko, 9.5.2008Stupava - koľajová váha, 9.5.2008Stupava - koľaj nákladiska, 9.5.2008
Stupava - výkoľajka, 9.5.2008Stupava - výhybka 4, 9.5.2008Stupava - koľajisko, 9.5.2008Stupava - koľajisko, 9.5.2008
Stupava - výhybka 1, 9.5.2008Stupava - zhlavie, 9.5.2008Stupava - zhlavie, 9.5.2008Stupava - most pred vchodom do stanice, 9.5.2008
Stupava - priecestie pred stanicou, vľavo nové bytovky, 9.5.2008Stupava - lichobežníková tabuľa pred stanicou, 9.5.2008Stupava - súbeh tratí, 9.5.2008Stupava - vľavo vlečková koľaj, 9.5.2008
Stupava - vlečková koľaj, vpravo traťová koľaj, 9.5.2008Stupava - výhybka L2, 9.5.2008Stupava - km 5,6; 9.5.2008Stupava - výhybka L1 - odbočka do bývalej vlečky, 9.5.2008
Stupava - priecestie, 9.5.2008Stupava - oblúk pred Stupavou, 9.5.2008Stupava - betónové pražce, 9.5.2008Stupava - trať, 9.5.2008
Stupava - most ponad diaľnicu, 9.5.2008Stupava - trať, 9.5.2008Stupava - kilometer ??, 9.5.2008Stupava - most ponad diaľnicu, 9.5.2008
Stupava - most ponad diaľnicu, 9.5.2008Stupava - most ponad diaľnicu, 9.5.2008Stupava - zarastená koľaj, 9.5.2008Stupava - 9.5.2008
Stupava - bytová výstavba vedľa stanice, 9.5.2008Stupava - most ponad miestny potok na začiatku stanice, 9.5.2008Stupava - koľaj, 9.5.2008Stupava - nakladacia rampa, 9.5.2008
Stupava - koľajisko, 9.5.2008výpravná budova - 9.5.2008Stupava - koľajisko stanice, 12.5.2006Stupava - nakladacia rampa, 12.5.2006
Stupava - koľajisko, 12.5.2006Stupava - výpravná budova, 12.5.2006Stupava - výpravná budova z ulice, 12.5.2006Stupava - výpravná budova z ulice, 12.5.2006
          

Známka: 0,01 | Hodnotili: 111
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 25. 06. 2008 | 24930x prečítané | Späť
Príspevkov: 1 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018