Infoblok
IP adresa: 3.229.117.191
Dátum: 30. 05. 2024
Čas: 08:58
Meniny má: Ferdinand
Zajtra: Petronela, Petrana
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 3788
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3522
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3618
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3351
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3770
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3400
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3435
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3329
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3128
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3108
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Zrušené trate

Trať 175: Rimavská Sobota - Poltár

Trať 175: Rimavská Sobota - Poltár
Miestna neelektrifikovaná jednokoľajná železničná trať 175:
 
Rimavská Sobota – Poltár
 
Trať zrušená 3. mája 2007 rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií SR.


 
Rozchod trate (mm):
1435
 
Úsek trate:
V prevádzke od:
Ožďany – Poltár
6.11.1913
Rimavská Sobota – Ožďany
23.11.1913
 
Osobná doprava zastavená:
Od:
 
1.10.2000
Náhradná autobusová doprava:
Od - do:
 
1.10.2000 - 2003
 
Trať zrušená:
 
 
3. mája 2007
 
km
Železničné stanice a zastávky
km
0
Rimavská Sobota 174
30
71
 
11
 
9
Husiná nz
21
11
Dolné Zahorany z
19
12,505
tunel Ožďanský (60,0 m)
 
14
Ožďany z
16
18
Sušany z
12
19
Hrnčiarske Zalužany nz
11
22
Hrnčiarska Ves z
8
26
Maštinec nz
4
30
Poltár 162
0
19
 
22
 
 
Zmeny názvov staníc:
 
 
Súčasný názov:
Predchádzajúci názov:
Hrnčiarska Ves
Pondelok
Táto stránka sa priebežne aktualizuje!
Dátum poslednej zmeny: 24. júla 2008
 
Popis trate:
 
Poltár - výpravná budova
Trať 175 - Poltár
 
Poltár – priecestie na južnej strane a
zaústenie tratí 162 z Lučenca (vľavo),
175 z Rimavskej Soboty a vlečky (vpravo)
Trať 175 - Poltár
 
Železničná trať zo stanice MÁV Rimavská Sobota do železničnej stanice Lučeneckej miestnej železnice Poltár bola do prevádzky uvedená v roku 1913. Na trati boli tri železničné stanice a tri zastávky. Koncesia na výstavbu trate bola udelená stavebnej firme Bratia Grünwaldovci a Schiffer z Budapešti. Výstavba trate stála 3,682 miliónov korún. Na trati sa nachádza jeden 60 metrov dlhý tunel vybudovaný v km 12,505 medzi zastávkami Ožďany a Dolné Zahorany. Tunel je postavený v oblúku a vyrazený bol rakúskou tunelovacou metódou. Posledný osobný vlak cez tunel prešiel 30. septembra 2000, bol to motorový vozeň 810.391 ako Os 7710 do Rimavskej Soboty. 
 
Ožďanský tunel - Ožďanský portál
Trať 175 - Oždany tunel
 
Ožďanský tunel – pohľad do tunelovej rúry
Trať 175 - Oždany tunel
 
Ožďanský tunel – pohľad von z tunela smerom na Rimavskú Sobotu
Trať 175 - Oždany tunel
 
Od 1. októbra 2000 Železnice Slovenskej republiky zastavili osobnú dopravu na tejto trati, a to aj napriek protestom starostov a primátorov dotknutých obcí a miest. Títo poukazovali najmä na možné poškodzovanie trate a rozkradnutie. V tom čase ešte svitla nádej na záchranu trate, pretože starostovia a primátori sa snažili v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky trať opraviť. ŽSR mali prispieť materiálom a obce mali na rekonštrukčné práce využiť nezamestnaných v rámci verejnoprospešných prác, pričom rekonštrukcia mala začať na jar 2001. Táto iniciatíva sa nerealizovala pravdepodobne z dôvodu vysokých nákladov, pretože žiadne práce nezačali. Možno nadšenie pre obnovu trate poľavilo aj preto, že zrušené vlaky boli nahradené autobusmi, ktoré premávali z Rimavskej Soboty do Poltára a späť cez obce na trase železničnej trati. Náhradná autobusová doprava bola zabezpečená len do roku 2003. 
 
Ožďanský tunel – Dolnozahoranský portál
Trať 175 - Oždany tunel
 
Ožďanský tunel – pohľad do tunelovej rúry
Trať 175 - Oždany tunel
 
Nový cestný most (R2) nad traťou 175
Trať 175 - Oždany tunel
 
V máji 2007 priniesli tlačové agentúry informáciu o tom, že trať ŽSR 175 z Rimavskej Soboty do Poltára Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vyradilo zo zoznamu železničných tratí. Ako zdôvodnenie tohto rozhodnutia bolo uvedené, že trať bola v zlom technickom stave a od roku 2000 sa nepoužíva. Navyše zlodeji na viacerých úsekoch rozkradli koľajnice. Proti zrušeniu trate nenamietali ani železničné spoločnosti a ani Banskobystrický samosprávny kraj. Trochu čudne vyznela informácia ministerstva dopravy v tlačovej správe o tom, že zvyšky koľajníc zostanú na mieste, ak o ne nebudú mať železnice záujem.
 
Ožďany - železničný most nad pôvodnou cestou I/50
Trať 175 - Oždany
 
Železničný most nad cestou I/50
Trať 175 - Oždany
 
Priestor zastávky
Trať 175 - Oždany
 
Po budove zastávky zostali len základy
Trať 175 - Oždany
 
Ja som sa na zrušenú trať zašiel pozrieť. Chcel som zistiť v akom stave je rok od zrušenia. Trať je zarastená bujnou vegetáciou tak, že na niektorých miestach to vyzerá ako v Amazonskom pralese. Na viacerých miestach boli zlodejmi demontované koľajové spojky a tiež koľajnice, ktoré skončili pravdepodobne ako kovový šrot v zberných surovinách. No na väčšine trate koľajnice sú. Pre ilustráciu som si urobil orientačnú kalkuláciu toho, akú hodnotu majú dnes samotné koľajnice, o ktoré Železnice Slovenskej republiky zrejme nemajú záujem. Trať má dĺžku 30 kilometrov, to je zhruba 60 kilometrov koľajníc, ak neuvažujem so staničnými koľajami a rozkradnutými úsekmi. Neviem presný typ koľajníc, ale na výstavbu regionálnych tratí sa v období výstavby tejto trate používali koľajnice s hmotnosťou 37,2 kg/m, preto budem uvažovať s touto hodnotou. Celková hmotnosť 60 kilometrov koľajníc je 2232000 kilogramov, teda 2232 ton. Podľa mojich zistení, v zberných surovinách sa železný šrot vykupuje od 6 do 8 korún za kilogram. Ak uvažujem s ôsmymi korunami za kilogram, dostanem orientačnú výslednú sumu vo výške 17,856 miliónov korún. Pochopiteľne, že zberné suroviny predávajú vyzbieraný železný šrot svojim odberateľom za vyššiu cenu, takže zisk z predaja koľajníc môže byť ešte vyšší.
 
Ožďany - chýbajúce koľajové spojky
Trať 175 - Oždany
 
Železničná trať zarastená bujnou vegetáciou
Trať 175 - Oždany
 
Železničná trať zarastená bujnou vegetáciou
Trať 175 - Oždany
  
Nuž, naozaj je trochu čudný postoj nášho ministerstva dopravy, ale aj ŽSR, ak nechajú majetok v tejto hodnote napospas rôznym zlodejom. Aj keď na likvidáciu koľajníc sú potrebné technické prostriedky a najmä financie, tieto investície by boli vykompenzované zo zisku z predaja. Či je postoj ministerstva a železníc v súlade s predpismi o správe štátneho majetku neviem, ale proti zdravému sedliackemu rozumu určite je. Problémom sú však aj ďalšie chátrajúce objekty na trati. Tieto objekty sú rovnako ako železničná trať vydané napospas prírodným živlom a vandalom. Okrem toho, že strácajú svoju hodnotu, sú to nezabezpečené objekty bez akejkoľvek kontroly, do ktorých je voľný prístup a riziko vzniku úrazu v nich je vysoké. Myslím si, že tieto objekty, ak o ne nemajú záujem obce alebo iné subjekty, by mali byť zbúrané a odstránené.  
 
Hrnčiarske Zalužany
Schátraná výpravná budova – pohľad z ulice
Trať 175 - Hrnčiarske Zalužany
 
Zarastené koľajisko stanice
Trať 175 - Hrnčiarske Zalužany
 
Jednoposchodová výpravná budova postavená v štýle MÁV
Trať 175 - Hrnčiarske Zalužany
 
Rimavská Sobota
Výpravná budova – pohľad z koľajiska
Trať 175 - Rimavská Sobota
 
Vľavo trať 174 do Jesenského, vpravo zrušená trať 175 do Poltára
Trať 175 - Rimavská Sobota
 
Vchodové návestidlo od Poltára je nefunkčné
 
Trať 175 - Rimavská Sobota
  
Čo dodať na záver. Nuž, uvediem len krátku spomienku na časy, keď tu vlaky ešte chodili. V roku 1975 chodilo na trati v oboch smeroch sedem párov osobných vlakov. Prejsť 30 kilometrov dlhú trať im trvalo v závislosti od križovania približne hodinu. Niektoré osobné vlaky sa križovali v stanici Hrnčiarske Zalužany. V Poltári boli zabezpečené prípoje do a z Lučenca, napr. vlak z Rimavskej Soboty do Poltára odchádzal o 19.45 hod. a do Lučenca vlak z Poltára prišiel o 21.21 hod., teda 49 kilometrov dlhá cesta aj s prestupom trvala jednu hodinu a 36 minút. Ani v minulosti nebolo a ani dnes v tomto regióne nie je mnoho pracovných príležitostí a ľudia sú nútení za prácou cestovať do väčších miest, no dnes sa už vlakom neodvezú.
 
Dňa 3.5.2007 vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR rozhodnutie o zrušení tejto trate.
 
Cestovný poriadok ČSD z roku 1975
trať 41k Rimavská Sobota – Poltár
Cestovný poriadok z roku 1975
 
Fotografie zo zrušenej trate ŽSR 175 Rimavská Sobota – Poltár a tunelu v Ožďanoch si môžete pozrieť vo fotoalbume. Okrem osobných poznámok autora boli použité verejné a tieto zdroje:
 
  • Ing. Jiří Kubáček, CSc. a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, Bratislava 1999
  • Rudolf Kukučík, Pavol Kukučík: Železničné a cestné tunely, ŽSR 2002.
Foto: © Ing. Peter Páteček
Fotoalbum k článku: trať 175: Rimavská Sobota - Poltár
Celkom fotografií: 48
tunel Ožďany - portál P1, 6.6.2008tunel Ožďany - portál P1, 6.6.2008tunel Ožďany - portál P1, 6.6.2008tunel Ožďany - trať pred tunelom - smer Rimavská Sobota, 6.6.2008
tunel Ožďany - Portál P1, 6.6.2008tunel Ožďany - Portál P1 smer Rimavská Sobota, 6.6.2008tunel Ožďany - smer Rimavská Sobota, 6.6.2008tunel Ožďany - smer Ožďany, 6.6.2008
tunel Ožďany - smer Oždany, betónový povrch tunelu, bez koľajníc, 6.6.2008tunel Ožďany - tunelový pás 26, 6.6.2008tunel Ožďany - pohľad do tunelovej rúry, 6.6.2008tunel Ožďany - Ožďanský portál, 6.6.2008
Ožďany - tunel, 6.6.2008Ožďany - tunel, 6.6.2008Ožďany - tunel, 6.6.2008Ožďany - trať pred tunelom, 6.6.2008
Ožďany - trať pred tunelom, 6.6.2008Ožďany - trať pred tunelom, 6.6.2008Ožďany - trať pred tunelom, 6.6.2008Ožďany - základy čakárne, 6.6.2008
Ožďany - základy čakárne, 6.6.2008Ožďany - miesto zastávky, 6.6.2008Ožďany - prehnité podvaly a chýbajúce spojky, 6.6.2008Ožďany - zdevastovaná trať, 6.6.2008
Ožďany - prehnité podvaly a chýbajúce spojky, 6.6.2008Ožďany - most ponad cestu I/50, 6.6.2008Ožďany - most ponad cestu I/50 - smer Rimavská Sobota, 6.6.2008Ožďany - most ponad cestu I/50, 6.6.2008
Ožďany - most ponad cestu I/50, 6.6.2008Hrnčiarske Zalužany - chátrajúca výpravná budova, 6.6.2008Hrnčiarske Zalužany - chátrajúca výpravná budova, 6.6.2008Hrnčiarske Zalužany - jednoposchodová výpravná budova v štýle MÁV, pohľad z ulice, 6.6.2008
Hrnčiarske Zalužany - koľajisko dnes - smer Rimavská Sobota, 6.6.2008Hrnčiarske Zalužany - chátrajúca jednoposchodová výpravná budova postavená v štýle MÁV - pohľad z koľajiska, 6.6.2008Hrnčiarske Zalužany  - chátrajúca výpravná budova, 6.6.2008Hrnčiarske Zalužany  - chátrajúca výpravná budova, 6.6.2008
Hrnčiarske Zalužany  - chátrajúca výpravná budova, 6.6.2008Hrnčiarske Zalužany - chátrajúca výpravná budova, 6.6.2008Poltár - vchod do stanice, vľavo trať 162, vpravo 175, pred priecestim, 13.6.2005Poltár  - výpravná budova, 13.6.2005
          

Známka: 0,02 | Hodnotili: 194
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 24. 07. 2008 | 20801x prečítané | Späť
Príspevkov: 11 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018