Infoblok
IP adresa: 3.229.117.191
Dátum: 30. 05. 2024
Čas: 08:16
Meniny má: Ferdinand
Zajtra: Petronela, Petrana
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 3788
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3522
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3618
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3351
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3770
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3400
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3435
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3329
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3128
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3108
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Mosty a tunely: trať 120

Výstavba tunelu pod Tureckým vrchom (1.)

Výstavba tunelu pod Tureckým vrchom (1.)
Dňa 1. októbra Železnice Slovenskej republiky oznámili začiatok modernizácie železničnej trate 120 v úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov. V rámci budovania medzinárodných železničných koridorov sa začala rekonštrukcia trate v úseku žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť 160 km/h. Modernizácia je v úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce rozdelená na dve etapy.V prvej etape bude razený dvojkoľajný železničný tunel cez „Turecký vrch“, dlhý 1755 m a v druhej etape bude realizovaná modernizácia úseku trate po Zlatovce. Celková dĺžka dvojkoľajného modernizovaného úseku je 17,5 km. Po rekonštrukcii trate v úseku železničnej trate Mesto nad Váhom – Zlatovce budú môcť vlaky premávať rýchlosťou 160 km/h. Predpokladaný termín ukončenia stavby je máj 2013. Stavebné náklady sa predpokladajú vo výške 264 mil. Eur bez DPH.
  
Súčasné najväčšie stavebné dielo na zmodernizovanej trati 120 je železničná estakáda medzi žst. Pezinok a Šenkvice známa ako Šenkvická estakáda. Pred časom sa začalo s výstavbou ďalšieho prelomového diela a tým bude železničný tunel pod Tureckým vrchom. Po dokončení to bude pravdepodobne jediný tunel na trati 120. Zaujímavým faktom je aj to, že zatiaľ posledný tunel na Slovensku bol vyrazený ešte v roku 1954, a je ním  Jablonovský tunel na trati Zvolen – Košice (trať 160). Dôvodom výstavby nového tunela na trati 120 pod Tureckým vrchom je potreba zvýšiť maximálnu rýchlosť zo súčasných 100 km­­­/h (opravené) na požadovaných 160 km/h.
 
Približný začiatok traťového úseku Turecký vrch – bývalé hradlo Búdy. Jeho osud je už spečatený.
 
Bývalé hradlo Búdy (bude zlikvidované)
tunel Turecký vrch 
  
IC 405 Tatran prechádza km 102.300
V pozadí za stromami čiastočne vidno budovu VD Nové Mesto n Váhom
tunel Turecký vrch 
 
 km 102.200 - v pozadí sa vyníma Turecký vrch
tunel Turecký vrch 
 
362.001-1 na čele R 602 Čingov v oblúku na „starom“ km 102.200 
 tunel Turecký vrch
  
V súvislosti s výstavbou tunela príde aj ku čiastočnej zmene merania kilometrov na tzv. starý železničný km (sžkm) a nový železničný km (nžkm).
 
363.135-5 na Os 3062 Žilina – Nové Mesto n Váhom
Napravo je cesta I. triedy č. I/61 Nové Mesto n Váhom – Trenčín
tunel Turecký vrch 
 
Železničný tunel Turecký vrch bude jednorúrový, dvojkoľajový. Celková dĺžka v osi bude 1775 metrov, razená časť bude mať dĺžku 1740 metrov a raziť sa bude novou rakúskou tunelovacou metódou. Zostávajúcich 35 m bude realizovaných v otvorenej stavebnej jame, následne zasypanej. Tunel bude vybudovaný v dvoch protismerných oblúkoch s polomerom 2000 m. Prierez bude 6,5 m po celej jeho dĺžke. Osová vzdialenosť koľají je určená na 4,2 m. Po oboch stranách tunela budú bezpečnostné výklenky a približne v strede tunela bude vybudovaná úniková štôlňa, ktorá bude vyúsťovať na úpätí Tureckého vrchu. V tuneli bude použitý železničný zvršok bez štrkového lôžka, ktoré nahradí tuhé podložie. 
 
Pohľad na stavenisko budúceho južného portálu
tunel Turecký vrch 
 
Budúci južný portál
tunel Turecký vrch 
 
Vizualizácia budúceho južného portálu (© REMING Consult, a. s.)
 tunel Turecký vrch - © Reming
 
Prípravy na budovanie južného portálu
tunel Turecký vrch 
 
Provizórny múr na ochranu koľajiska pred sutinou
tunel Turecký vrch
 
Rušeň ER 20 004 s neustálym výstražným pískaním
prechádza okolo staveniska smerom na Nové Mesto nad Váhom
tunel Turecký vrch 
 
Vozne pracovného vlaku
 tunel Turecký vrch
 
Na pracovnom vlaku je nasadzovaný rušeň 740.429-6 spoločnosti ZSS
tunel Turecký vrch 
 
Pri traťových prácach sú nasadzované aj MTV (MTV 02-11)
tunel Turecký vrch 
 
R 605 Dargov na pravotočivom oblúku pod Tureckým vrchom
 tunel Turecký vrch
 
Súčasný traťový úsek je charakteristický mnohými zákrutami, preto je max. rýchlosť 80 km/h. Tunel bude stavaný na rýchlosť až 200 km/h. Jeho výstavba sa začne na severnej strane. Po vybudovaní tunela sa bude realizovať jeho napojenie na zrekonštruovanú trať.
 
Červená farba predstavuje súčasnú trať, žltá je tunel (Zdroj:GOOGLE EARTH)
tunel Turecký vrch 
 
362.008-5 na čele R 603 Čingov pod Tureckým vrchom
tunel Turecký vrch 
 
Lokalita Turecký vrch je štátna prírodná rezervácia so 4. stupňom ochrany.
 
Opustený strážny domček. Aký osud ho čaká?
tunel Turecký vrch 
 
„Domček kedysi obýval starý železničiar.“, tak aspoň vravel náhodný okoloidúci, prenášajúc bicykel na druhú stranu trate. V tesnej blízkosti sa nachádzajú zvyšky nadjazdu. „Kedysi tadiaľ jazdili aj autá...“, pokračoval. 
 
Zvyšky cestného nadjazdu
V diaľke vidieť pohorie Bielych Karpát 
 tunel Turecký vrch
 
Zamračený sychravý jesenný deň a 363.133-0 ako Os 3062
končiaci v Novom Meste nad Váhom
tunel Turecký vrch 
 
Pohľad na „esíčko“ v sžkm 104.100 a R 607 Liptov do Košíc
tunel Turecký vrch 
 
Po „ese“ "žehlička" 210.071-7 na Mn v opačnom smere
 tunel Turecký vrch
 
Rušen 740.429-6 smeruje k južnému portálu
tunel Turecký vrch 
 
Napravo na fotke hore sa črtajú obrysy barokovej kaplnky v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktorej rokokové fresky patria medzi najvýznamnejšie na Slovenku.
 
Návrat s vyťaženým sutinou
tunel Turecký vrch 
 
V súčasnosti prebieha prípravná fáza, ktorej cieľom je vybudovať prístupové objekty a dočasné cesty k budúcim portálom tunela. Až potom sa začne vlastná výstavba tunela.
 
Most cez riečku Bošáčka
Domček už patrí k minulosti (máj 2008)
tunel Turecký vrch 
 
Kúsok opodiaľ bude severný portál. Tunel sa začne stavať zo strany severného portálu. Už na prvý pohľad je zrejmý komplikovaný prístup kvôli riečke Bošáčka.
 
Cez riečku vyrastá provizórny most k severnému portálu
 tunel Turecký vrch
 
Kvôli bezpečnosti je prístup na stavenisko zakázaný
tunel Turecký vrch 
 
Severný portál bude na tomto mieste
tunel Turecký vrch 
 
Vizualizácia severného portálu (© REMING Consult, a. s.)
tunel Turecký vrch 
 
Celkový pohľad na budúci severný portál
tunel Turecký vrch 
 
Ráno v južnej časti Bošáckej doliny 
a R 600 Slovenka sa približuje ku Tureckému vrchu
tunel Turecký vrch 
 
sžkm 105,000 - slnečné jesenné popoludie a 363.140-5
(o tri roky pôjde už priamo)
 tunel Turecký vrch
 
IC 511 Slovenka pred vchodom do stanice Trenčianske Bohuslavice
Za ňou sa vypína masív Tureckého vrchu
tunel Turecký vrch 
 
Koncepcia výstavby predpokladá vylúčenie dopravy vždy len na jednej traťovej koľaji.
 
Pre dnešok sa výluka skončila
363.134-8 na Os 3084 Trenčín – Nové M. n Váhom už po „normálnej“ koľaji
 tunel Turecký vrch
 
Padla... odstavený pracovný vlak čaká na ďalší deň v žst. Nové Mesto nad Váhom
tunel Turecký vrch 
 
Objednávateľom stavby sú Železnice Slovenskej republiky. Zhotoviteľom je Združenie „Nové Mesto – Zlatovce 2009“, ktorého členovia sú OHL ŽS, a.s., Brno, Skanska BS a.s., Prievidza, VÁHOSTAV-SK, a.s., Žilina, Doprastav a.s., Bratislava a ELTRA s.r.o., Košice. Stavba je členená na 2 etapy a 5 ucelených častí (UČS):
 
I.                  etapa je UČS 24 Medzistaničný úsek Nové Mesto n. Váhom – Trenčianske Bohuslavice,
II.                etapa sú UČS 25 Železničná stanica Trenčianske Bohuslavice, UČS 26 Medzistaničný úsek Trenčianske Bohuslavice – Melčice, UČS 27 Železničná stanica Melčice, UČS 28 Medzistaničný úsek Melčice – Zlatovce.
 
Pramene:
  • ŽSR
  • REMING Consult a. s. 
  • Ing. J. Nižňan, Ing. O. Podolec: Turecký vrch bude prelomový, Železničná revue, 2/2009

Foto: © Autor

Fotoalbum k článku: trať 120: tunel pod Tureckým vrchom
Celkom fotografií: 84
Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013
Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013
Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013
Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013
Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013
Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013
Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013
Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Tunel pod Tureckým vrchom - trať 120, 5.10.2013Turecký tunel - trať 120, 5.10.2013
Tunel Turecký vrch - južný portálTunel Turecký vrch - južný portálTunel Turecký vrch - južný portálTunel Turecký vrch - južný portál
Tunel Turecký vrch - južný portálTunel Turecký vrch - severný portálTunel Turecký vrch - severný portálTunel Turecký vrch - severný portál
Tunel Turecký vrch - severný portálTunel Turecký vrch - severný portálTunel Turecký vrch - severný portálTunel Turecký vrch - severný portál
Tunel Turecký vrch - severný portálTunel Turecký vrch - severný portálTunel Turecký vrch - tunelTunel Turecký vrch - tunel
Tunel Turecký vrch - tunelTunel Turecký vrch - tunelTunel Turecký vrch - tunelTunel Turecký vrch - tunel
Tunel Turecký vrch - tunelTurecký vrch - Turecký vrch - Turecký vrch -
Turecký vrch - Turecký vrch - Turecký vrch - Turecký vrch -
Turecký vrch - Turecký vrch - Turecký vrch - Turecký vrch -
Turecký vrch - Turecký vrch - Turecký vrch - Turecký vrch -
Turecký vrch - Turecký vrch - Turecký vrch - Turecký vrch -
Turecký vrch - Turecký vrch - Turecký vrch - Turecký vrch - 2009
Autor: admin | Dňa: 25. 11. 2009 | 65467x prečítané | Späť
Príspevkov: 2 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018