Infoblok
IP adresa: 18.205.26.39
Dátum: 09. 12. 2023
Čas: 15:58
Meniny má: Izabela
Zajtra: RadĂşz
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 2115
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1883
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 2135
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1905
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 2324
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1991
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 2121
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 2113
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1918
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1983
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Trate 160-169

Železničná spojka Tomášovce – Veľká Ves (Tomášovská spojka)

Železničná spojka Tomášovce – Veľká Ves (Tomášovská spojka)
   Tomášovská spojka spojila hlavnú trať zo Zvolena do Tomášoviec s traťou z Veľkej Vsi do Poltára. Plánovalo sa vybudovať postupne viaceré nové trate, resp. spojky na juhu stredného Slovenska tak, aby vznikla súvislá železničná trať od Tomášoviec do Dobšinej. Tento cieľ sa z rôznych dôvodov nenaplnil. Jednak to boli vojenské udalosti, ktoré spomaľovali výstavbu, ale predovšetkým to bol koniec vojny v roku 1945 a návrat k politickému usporiadaniu štátov v strednej Európe do stavu pred vojnou*. To bol nielen dôvod, prečo tento plán stratil opodstatnenosť, ale aj dôvod na zrušenie Tomášovskej spojky. Aj napriek jej zrušeniu sa táto trať stala súčasťou histórie železníc na Slovensku.V dôsledku Mníchovskej dohody z 30.9.1938 a následne Viedenskej arbitráže z 2.11.1938 bolo Československo oklieštené o značné územie. Po rozbití Československa boli Čechy a Morava ako protektorát pripojené k Nemecku. Slovensko uzavrelo zmluvu o ochrannom pomere s Nemeckom a na základe ústavy z 21.7.1939 existovalo pod názvom Slovenská republika. Pretože južné územie Slovenska bolo odstúpené Maďarsku, mnohé hlavné aj vedľajšie železničné trate pretínala štátna hranice a železničná doprava na nich bola ochromená, pretože viaceré železničné uzly pripadli Maďarsku. Slovenská vláda bola nútená nepriaznivú situáciu v železničnej doprave riešiť.
 
Mapa ČSD po Viedenskej arbitráži
Mapa ČSD po Viedenskej arbitráži
 
Vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom boli napäté, preto aj dohody o peážnej doprave na jednotlivých tratiach medzi novovzniknutými Slovenskými železnicami (SŽ) a MÁV sa vyjednávali len ťažko a za cenu ďalších územných ústupkov Maďarom. Zlá situácia bola aj v okolí Lučenca a Rimavskej Soboty, pretože obe mestá zabrali Maďari. Trať z Utekáča do Veľkej Vsi a trať z Poltára do Sušian zostali odrezané od siete SŽ. Na základe dohody začala 22.12.1938 medzi Brezničkou a Lučencom prebiehať výmenná doprava, ktorú predstavovali dva vlaky do Lučenca a späť, a dva vlaky do Lovinobane a späť. Premávku vlakov až do Lovinobane Maďari nepovolili, preto premávali len vlaky do Lučenca, alebo po Veľkú Ves.
 
Mapa Slovenských železníc (SŽ)
Mapa Slovenských železníc (SŽ)
 
Keďže peážna doprava bola z maďarskej strany politicky zneužívaná, bolo rozhodnuté o výstavbe viacerých nových tratí. Nevyhovujúce peážne spojenie cez Lučenec mala vyriešiť nová trať z Tomášoviec cez Vidinú do Veľkej Vsi, kde sa mala napojiť na trať do Brezničky a Poltára.
 
Trasa Tomášovskej spojky (zvýraznená zelenou farbou)
Tomášovská spojka
 
V roku 1938 bola vymeraná nová železničná spojka Tomášovce – Veľká Ves, s ktorej výstavbou sa začalo 1.3.1939. Trať vychádzala z lučeneckého zhlavia železničnej stanice Tomášovce a pred zastávkou Veľká Ves sa napojila na trať do Brezničky a Poltára. Pri výstavbe našlo prácu veľa nezamestnaných robotníkov z Veľkej Vsi a okolia. Stavebná dĺžka spojky bola 6,394 km, prevádzková 7,088 km. Dňa 15.2.1940 bola železničná spojka otvorená a súčasne bola zastavená doprava cez Maďarmi obsadené slovenské územie. Slávnostné zahájenie prevádzky sa uskutočnilo 18.2.1940 za prítomnosti ministra dopravy Júliusa Staňa. Následne, nevyužívanú železničnú trať z Veľkej Vsi do Lučenca správa maďarských železníc rozobrala a zniesla.
 
Výstavba Tomášovskej spojky - klenbový priepust pri Veľkej Vsi
Výstavba Tomášovskej spojky - priepust Veľká Ves 
 
Po ukončení 2. svetovej vojny bola postavená nová železničná trať z Lučenca do Veľkej Vsi a Tomášovská spojka bola zrušená. Nová trať z Lučenca cez Opatovú do Veľkej Vsi bola slávnostne otvorená 15.5.1949. Aj keď železničná spojka bola zrušená a koľaj bola odstránená, dodnes je v teréne zreteľne viditeľná. Až na niekoľko dosť vegetáciou zarastených úsekov je možné spojkou prejsť. Viaceré úseky sú využívané ako poľné cesty. Je vidieť násypy, zárezy a drobné stavby, no zo železničných objektov sa nezachoval most cez Krivánsky potok za stanicou v Tomášovciach.
 
Stanica Tomášovce  - pripojenie spojky
Tomášovská spojka
Smer  Tomášovce
Tomášovská spojka
 Koniec koľaje - smer Veľká Ves
Tomášovská spojka
 
Železničný most nad Krivánskym potokom už neexistuje, ale vedľa vľavo je cestný most, cez ktorý sa dostaneme na druhý breh. Ďalej pokračujeme po poľnej ceste, ktorá ide po bývalom telese trate.
 
 Teleso trate ako poľná cesta - smer Tomášovce
Tomášovská spojka
 Trať tu viedla ľavým oblúkom a mierne stúpa
Tomášovská spojka
 Poľná cesta odbočuje vpravo, trať pokračovala rovno - smer Veľká Ves
Tomášovská spojka
 Po poli vedľa trate, trať má mierne stúpanie a oblúkom sa blíži k ceste I/50
Tomášovská spojka
 Po násype v miernom stúpaní sa blížime k ceste I/50
Tomášovská spojka
Cestný nadjazd - prísť k nemu je však problém
Tomášovská spojka
Cestný nadjazd (I/50) nad Tomášovskou spojkou 
Tomášovská spojka
 
Za cestným nadjazdom trať viedla krátky úsek rovno a potom ľavým oblúkom v stúpaní sa priblížila k ceste do Poltára, kde pravým oblúkom prekonávala najvyššie položené miesto na trati. Spomínaný úsek trate je dosť zarastený kríkmi a stromami. Preto sa presunieme sa až za toto miesto nad obcou Veľká Ves.
 
 Od najvyššie položeného miesta trať klesá k obci Veľká Ves - smer Tomášovce
Tomášovská spojka
 Smer Veľká Ves
Tomášovská spojka
 
Presunieme sa do obce Veľká Ves. Tu sa zo stredu obce poľnou cestou dostaneme k malému železničnému mostu nad touto cestou. Vrátime sa kúsok ďalej smerom do Tomášoviec, a budeme pokračovať po bývalej trati.
 
 Smer Tomášovce - teleso trate križuje poľná cesta
Tomášovská spojka
 Smer Veľká Ves - trať pokračovala rovno
Tomášovská spojka
Malý železničný most nad poľnou cestou
Tomášovská spojka
 Malý železničný most
Tomášovská spojka
 Trať pokračovala po nevysokom násype
Tomášovská spojka
Železničný násyp - smer Veľká Ves zastávka
Tomášovská spojka
 Železničný násyp - smer Tomášovce
Tomášovská spojka
 
Húštinu je rozumnejšie obísť, pokračujeme ďalej po lúke a prídeme k ďalšej poľnej ceste, ktorá ide z obce Veľká Ves, ktorú sme obišli.
 
V pozadí vpravo obec Veľká Ves - stromy a kríky vyznačujú miesto trate
Tomášovská spojka
Trať pokračovala ľavým oblúkom po vysokom násype - smer Veľká Ves zastávka
Tomášovská spojka
 Klenbový priepust v násype
Tomášovská spojka
Násyp vystriedal zárez 
Tomášovská spojka
 Po poli povedľa zárezu
Tomášovská spojka
 Po krátkej chôdzi sme opäť na násype v klesaní
Tomášovská spojka
 Blížime sa k trati 162 z Lučenca do Utekáča
Tomášovská spojka
V týchto miestach sa Tomášovská spojka pripojila k trati do Utekáča  
Tomášovská spojka
 
Trať z Lučenca do Poltára s odbočkou z Brezničky do Katarínskej Huty bola do prevádzky daná 24.11.1901. Železničná zastávka vo Veľkej Vsi leží ďalej od obce. Pri výstavbe trate obec nemala požadovanú sumu (50000 ft) a na stavbu z tohto dôvodu ani neprispela. Preto železničná trať obec obišla. Až následne, tu bola dodatočne zriadená zastávka, na ktorej prvý vlak zastavil 28.10.1928.
 
Vpravo za oblúkom budova železničnej zastávky Veľká Ves
Tomášovská spojka
 
Fotografie Tomášovskej spojky sú vo fotoalbume. Foto: © autor
 
Autentické fotografie uverejnené v článku sú použité z internetovej stránky obce Veľká Ves a zverejnené sú so súhlasom p. Jozefa Líšku.
 
(* Československo po 2. svetovej vojne stratilo Podkarpatskú Rus.)
 
Ďalšie a zaujímavé informácie môžu záujemcovia nájsť v literárnych a iných prameňoch:
 
  • Ing. Jiří Kubáček a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska; ŽSR, Bratislava 1999
  • Čaban Dušan a kol.: 100 rokov železničnej Lučenec – Poltár; 130 rokov trate Salgótarján – Lučenec – Zvolen; Mestský úrad Lučenec, OÚ Poltár, ŽSR, Lučenec 2001
  • Pavol Haluka: Železničná trať Poltár – Utekáč; vydal autor vlastným nákladom, Kokava nad Rimavicou 2008
  • PhDr. Jan Rychlík, CSc., Vídeňská arbitráž a vývoj osobní dopravy na Slovensku, Ž 86 Železničář č. 12, str. 84-85
  • Internetové stránky obce Veľká Ves
 
Fotoalbum k článku: trať 162: Tomášovská spojka
Celkom fotografií: 70
Tomášovská spojka - štátny symbol s rokom výstavby, 18.6.2009Tomášovská spojka - železničný most - smer od obce, pravý oporný múr, 18.6.2009Tomášovská spojka - zničený štány znak, 18.6.2009Tomášovská spojka - poľná cesta pod mostom - smer obec, 18.6.2009
Tomášovská spojka - železničný most, 18.6.2009Tomášovská spojka - smer Veľká Veszastávka, 18.6.2009Tomášovská spojka - smer Veľká Ves zastávka, 18.6.2009Tomášovská spojka - na moste, 18.6.2009
Tomášovská spojka - pohľad zo železničného mosta, 18.6.2009Tomášovská spojka - pohľad zo železničného mosta, 18.6.2009Tomášovská spojka - poľnou cestou sa dostaneme k trati, 18.6.2009Tomášovská spojka - poľná cesta prechádza čiastočne po zrušenej trati, smer Tomášovce, 18.6.2009
Tomášovská spojka - na telese zrušenej trate, vľavo vidieť vežu evanjelického barokovo-klasicistického kostola, 18.6.2009Tomášovská spojka - na telese trate nad obcou Veľká Ves, 18.6.2009Tomášovská spojka - trať 162, vpravo za oblúkom je budova zastávky Veľká Ves, 18.6.2009Tomášovská spojka - 18.6.2009
Tomášovská spojka - na tomto mieste sa spojka pripájala na trať do Utekáča, 18.6.2009Tomášovská spojka - blížime sa k trati 162, 18.6.2009Tomášovská spojka - teleso zrušenej trate - smer Veľká Ves, 18.6.2009Tomášovská spojka - zrušená trať v klesaní, 18.6.2009
Tomášovská spojka - trať pokračovala priamo zárezom, 18.6.2009Tomášovská spojka - na násype - smer Veľká Ves zastávka, 18.6.2009Tomášovská spojka - klenbový priepust, 18.6.2009Tomášovská spojka - klenbový priepust, 18.6.2009
Tomášovská spojka - železničný násyp - smer Veľká Ves zastávka, 18.6.2009Tomášovská spojka - poľná cesta z obce od tohto miesta ide po telese zrušenej trate, 18.6.2009Tomášovská spojka - trať viedla ponad obec Veľká Ves tým smerom, ako stojí dom, 18.6.2009 Tomášovská spojka - 18.6.2009
Tomášovská spojka - 18.6.2009Tomášovská spojka - teleso trate - smer Veľká Ves, 18.6.2009Tomášovská spojka - teleso trate - smer Tomášovce, 18.6.2009Tomášovská spojka - miesto trate nad obcou Veľká Ves, 18.6.2009
Tomášovská spojka - vľavo kríky a stromy zakrývajú zrušenú trať, prašná cesta ma odradila ísť ďalej, 28.4.2009Tomášovská spojka - cestný nadjazd nad zrušenou traťou, 28.4.2009Tomášovská spojka - cestný nadjazd, 28.4.2009Tomášovská spojka - cestný nadjazd, 28.4.2009
Tomášovská spojka - cestný nadjazd na ceste I/50, 28.4.2009Tomášovská spojka - stromy a kríky vyznačujú trasu zrušenej trate - smer Tomášovce, 28.4.2009Tomášovská spojka - cestný nadjazd nad zrušenou traťou, 28.4.2009Tomášovská spojka - tesne pred nadjazdom - smer Veľká Ves, 28.4.2009
Tomášovská spojka - teleso zrušenej trate pred cestným nadjazdom, 28.4.2009Tomášovská spojka - smer Tomášovce, 28.4.2009Tomášovská spojka - trať sa pravým oblúkom priblížila k ceste I/50, 28.4.2009Tomášovská spojka - trať v stúpaní - smer Veľká Ves, 28.4.2009
Tomášovská spojka - smer Tomášovce, 28.4.2009Tomášovská spojka - zrušená trať - smer Veľká Ves, 28.4.2009Tomášovská spojka - smer Veľká Ves, 28.4.2009Tomášovská spojka - miesto po zrušenej koľaji, smer Veľká Ves, 28.4.2009
Tomášovská spojka - 28.4.2009Tomášovská spojka - teleso trate je zarastené, pokračujeme po poli, smer Veľká Ves, 28.4.2009Tomášovská spojka - poľná cesta odbočuje, trať pokračovala priamo smer Veľká Ves, 28.4.2009Tomášovská spojka - stále oblúk - smer Veľká Ves, 28.4.2009
Tomášovská spojka - smer Tomášovce, 28.4.2009Tomášovská spojka - smer Veľká Ves - trať pokračovala ľavým oblúkom, 28.4.2009Tomášovská spojka - smer Tomášovce, 28.4.2009Tomášovská spojka - teleso trate využité ako poľná cesta - smer Veľká Ves, 28.4.2009
Tomášovská spojka - železničný most nad Krivánskym potokom chýba - smer Tomášovce, 28.4.2009Tomášovská spojka - koľaj spojky tu končí, 28.4.2009Tomášovská spojka - zarastená koľaj spojky, 28.4.2009Tomášovská spojka - oblúková koľaj z Veľkej Vsi, 28.4.2009
Tomášovská spojka - lučenecké zhlavie, výkoľajka na zrušenej koľaji do Veľkej Vsi, 28.4.2009Tomášovská spojka - žst. Tomásovce - stavadlo, 28.4.2009
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 29. 06. 2009 | 42572x prečítané | Späť
Príspevkov: 2 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018