Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničná stanica Revúca
 Infoblok
IP adresa: 3.236.209.138
Dátum: 24. 03. 2023
Čas: 23:56
Meniny má: Gabriel
Zajtra: Marián
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
L - Š

Železničná stanica Revúca

Železničná stanica Revúca
   Železničná stanica Revúca leží v km 32,159 na trati 165 z Plešivca do Muráňa. Dňa 21. novembra 1893 prišiel z Plešivca do Revúcej prvý slávnostný vlak a 22. novembra 1893 začala na trati riadna prevádzka. Mesto Revúca je známe tým, že tu bolo 16. septembra 1862 založené Prvé slovenské gymnázium.


Železničná stanica v Revúcej má štyri koľaje. Koľaj 1 a 3 sú dopravné koľaje a sú pri nich vybudované sypané nástupištia. Koľaj 2 a 4a sú manipulačné koľaje.
 
Letecký záber na stanicu v období 1970-1980 - výrez z fotky (prameň 2)
Letecký záber na stanicu (2)
 
Na vchode do stanice od Plešivca a od Muráňa boli kedysi mechanické návestidlá. Tieto návestidlá boli neskôr nahradené návestidlami svetelné. Pri zmene spôsobu riadenia (na riadenie prevádzky podľa D3) boli zrušené aj svetelné vchodové návestidlá.
 
Mechanické návestidlo - výrez z fotky  (prameň 2)
Mechanické návestidlo - výrez z fotky  (2)
 
Čriepky z histórie
 
Následkom Viedenskej arbitráže muselo Československo v roku 1938 odstúpiť časť územia južného Slovenska. Trať medzi Jelšavou a Chyžnian Vodou (Lubeníkom) preťala štátna hranica a železničná doprava zostala ochromená. Zásobovanie viazlo, preprava osôb a tovarov musela prejsť na cestnú dopravu zo severu, najmä cez Tisovec. Po rozpade Československa a vzniku slovenského štátu sa dopravná politika štátu zamerala na urýchlenú nápravu stavu, ktorý nastal v dôsledku Viedenskej arbitráže. Náprava spočívala vo výstavbe nových náhradných železničných tratí. Vypracovaný bol projekt na prepojenie tratí v Muránskej, Štítnickej a Dobšinskej doline. V Revúcej sa začala sa budovať trať do Tisovca. Pri tejto príležitosti sa vybudoval aj cestný nadjazd, niekoľko kilometrov telesa trate a viacero mostov a priepustov. Práce na výstavbe novej trate do Tisovca a na ďalších tratiach, známych aj ako Gemerské spojky, boli prerušené po vypuknutí Slovenského národného povstania v auguste 1944. Po skončení vojny sa stavebné práce síce opäť rozbehli, no v roku 1949 bola výstavba tratí definitívne ukončená bez zdôvodnenia, aj keď mnohé úseky boli dokončené na 60 až 90 percent.
 
Vojnou poškodená výpravná budova (prameň 2)
Vojnou poškodená výpravná budova
 
Z histórie stanice možno uviesť ďalšiu spomienku na 2. svetovú vojnu. Na konci vojny počas bojov ustupujúce nemecké vojsko zapálilo budovu skladu na železničnej stanici v Revúcej, zničilo dve lokomotívy a poškodilo niekoľko vozňov. Poškodeniu sa nevyhla ani tunajšia výpravná budova. 
 
Výpravná budova - súčasnosť
 Výpravná budova - súčasnosť
 
Výpravná budova, sklad batožín, záchody a koľajová váha
Výpravná budova, sklad batožín, záchody a koľajová váha
 
Tak ako sa vyvíjalo mesto, tak sa menila tvár stanice. V minulom storočí sa v Revúcej postavil nový závod Lykotex, v ktorom sa vyrábali koberce známe pod názvom Rekos (Revúcky koberec syntetický). Do závodu sa vybudovala vlečka, ktorá bola zaústená do južného zhlavia stanice. Po roku 1989 však opadol záujem o tieto koberce a výroba kobercov zanikla. Z tohto dôvodu zostala vlečka nevyužívaná a v období rokov 2004-2005 bola zrušená. V objektoch bývalého závodu na výrobu teraz sídlia iné firmy, ktoré železničnú dopravu nevyužívajú.
 
Vchod do stanice od Muráňa
Vchod do stanice od Muráňa
 
Severné zhlavie - smer Muráň
Severné zhlavie - smer Muráň
 
Miesto po zrušenej výhybke vlečky
Miesto po zrušenej výhybke vlečky
 
Okrem už zaniknutej vlečky do Lykotexu sa tu sídlia Štátne lesy, ktoré využívajú železničnú dopravu na prepravu dreva. Žiaľ, aj to sa vozí čoraz viac nákladnými autami. Svojho času tu mali svoje sídlo uhoľné sklady, keďže kedysi sa nevykurovalo plynom. Vtedy tu často chodili vozne s uhlím, ktoré sa tu vykladalo na skládku. Následkom plynofikácie však zaniklo aj toto.
 
Južné zhlavie
Južné zhlavie
 
Skladisko s bočnou a čelnou rampou
Skladisko s bočnou a čelnou rampou
 
Vo februári 2003 došlo na trati 165 k zastaveniu osobnej dopravy. Najmä do Revúcej ráno cestovalo dosť študentov do tunajších základných a stredných škôl. Od 15. júna 2003 síce dopravu obnovili, ale mnohí cestujúci začali využívať radšej autobusovú dopravu, ktorá nahradila aj zrušené osobné vlaky.
 
Kedysi (začiatok 20. storočia)... (prameň 2)
Kedysi (začiatok 20. storočia)...
 
a dnes
a dnes
 
Manipulačný vlak tu chodí podľa potreby, na týchto býva spravidla rušeň radu 751, istý čas tu chodili aj rušne radu 742. Na osobných vlakoch tu chodia motorové vozne radu 810. V súčasnosti je však osobná doprava slabšia. Okres Revúca patrí medzi okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku, preto ľudia nemajú dôvod cestovať. Ani priemysel nie je v Revúcej nejako hodne rozvinutý, a aj ten čo tu existuje, sa borí s ťažkosťami. Prehlbujúca sa hospodárska kríza sa dotkla aj štátnych lesov, pretože klesol záujem o drevárske výrobky, a z toho dôvodu sa znížil aj dopyt po dreve. Aká bude budúcnosť železnice v Revúcej? Tak na túto otázku dnes nepozná odpoveď nikto.
 
Náčrtok koľajiska stanice
Náčrtok koľajiska stanice
 
Zaujímavé odkazy:
 
 
Pramene:
 
1.       Dejiny železníc na území Slovenska, Ing. Jiří Kubáček  a kol., 1999
2.       Revúca, Dušan Dubovský, 1989
3.       miestna a regionálna tlač (Zora Gemera, Východoslovenské noviny a i.)
4.       časopisy Železničiar a Semafor
 
Fotografie železničnej stanice v Revúcej a zastávky v Mokrej Lúke sú vo fotoalbume.
Fotoalbum k článku: žst. Revúca
Celkom fotografií: 61
stanica - pohľad na vchod do stanice z nedokončenej trate do Tisovca, 9.5.2005stanica - vchod do stanice od Muráňa, 9.5.2005výpravná budova - pohľad z koľajiskastanica - výpravná budova, záchody a koľajová váha - pohľad z koľajiska
výpravná budova - pohľad z koľajiskastanica - MV 810.413-5 ako Os do Muráňastanica - osobný vlak do Muráňastanica - MV 810.413-5 ako Os do Muráňa
stanica - zarastené koľajisko - smer Muráňstanica - koľajisko - smer Muráňstanica - výhybka č. 3stanica - výhybka č. 2
stanica - koľajisko - smer Muráň, napravo sklad a bočná rampastanica - koľajisko - smer Muráň, vpravo skladstanica - naľavo trať a vedľa dve manipulačné koľaje a bočná a čelná rampastanica - výhybka č. 1
stanica - hektometrovník 31,8 stanica - miesto po zrušenej vlečkovej koľajistanica - miesto po zrušenej vlečkovej koľajistanica - km 32
stanica - koľajisko - oblúková koľaj nahradila výhybku, cez ktorú išla vlečka do Lykotexuvýpravná budova - koľajisko - smer muráňstanica - koľajisko - smer muráňstanica - koľajisko - smer muráň
stanica - koľajisko - smer muráňstanica - koľajisko - smer muráňstanica - koľajisko - smer Muráň, nadjazdstanica - koľajisko - smer Muráň
stanica - nadjazd nad traťou vybudovaný pri výstavbe trate do Tisovca (nedokončenej)trať 165 - za stanicou smerom na Muráňstanica - koľajisko z nadjazdu, oproti VB sú uložené koľaje zo zrušenej vlečky Lykotexustanica - koľajisko - likvidácia koľají zo zrušenej vlečky Lykotexu
stanica - koľajisko - likvidácia koľají zo zrušenej vlečky Lykotexustanica - koľajisko - likvidácia koľají zo zrušenej vlečky Lykotexustanica - koľajisko - likvidácia koľají zo zrušenej vlečky Lykotexustanica - koľajisko - likvidácia koľají zo zrušenej vlečky Lykotexu
stanica - koľajisko - likvidácia koľají zo zrušenej vlečky Lykotexustanica - koľajisko - likvidácia koľají zo zrušenej vlečky Lykotexustanica - koľajisko - pohľad z nadjazdustanica - koľajisko - pohľad severným smerom na Muráň
stanica - koľajisko - pohľad južným smerom na Plešiveckoľajová váha - pohľad z koľajiskasklad - pohľad z koľajiskastanica - manipulačný vlak s rušňom radu 751
stanica - manipulačný vlak s rušňom radu 751stanica - manipulačný vlak s rušňom radu 751výpravná budova - pohľad z koľajiskavýpravná budova - manipulačný vlak s rušňom radu 751
výpravná budova - pohľad z koľajiskavýpravná budova - pohľad z koľajiskavýpravná budova - pohľad z koľajiskaMokrá Lúka - zastávka na trati 165 ležiaca pred žst. Revúca
Mokrá Lúka - zastávka ležiaca na trati 165 pred žst. Revúca
Mapa lokality
          

Známka: 1,50 | Hodnotili: 24
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 01. 04. 2009 | 47838x prečítané | Späť
Príspevkov: 1 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018