Infoblok
IP adresa: 3.229.117.191
Dátum: 30. 05. 2024
Čas: 07:44
Meniny má: Ferdinand
Zajtra: Petronela, Petrana
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 3788
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3522
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3617
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3351
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3770
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3400
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3435
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3329
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3128
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3108
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Zrušené trate

Železničná trať do Stupavy zanikla

Železničná trať do Stupavy zanikla
Nedávno sme Vás informovali o prebiehajúcej rekonštrukcii 1. traťovej koľaji medzi Devínskou Novou Vsou a Devínskym Jazerom. V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce a práce na montáži trolejového vedenia. Devínske Jazero bolo odbočkou pre trať do Stupavy. Trať Devínske Jazero – Stupava bola „de iure“ zrušená rozhodnutím ministerstva dopravy z 25. marca 2008. Tento víkend bol pre cca 6,5 kilometrov dlhú trať posledný. Trať bola fyzicky zlikvidovaná, teda zanikla aj „de facto“. Posledné okamihy jej existencie sa mi podarilo zachytiť v piatok a včera.V súvislosti so spomínanými rekonštrukčnými prácami došlo k zásahu aj do koľajiska odbočky Devínske Jazero. V priestore koľaje č. 4 boli vybudované nové podpery pre trolejové stĺpy. Železnice Slovenskej republiky vzhľadom na rozhodnutie o zrušení trate do Stupavy plánujú odbočku zrušiť. Z tohto dôvodu už bola zrušená jednostranná koľajová spojka medzi traťovými koľajami 1 a 2. Zatiaľ je odbočka zaústená výhybkami 3 a 4 do druhej traťovej koľaji. O odbočke Devínske Jazero pripravím neskôr samostatný článok. Teraz sa venujme zrušenej trati do Stupavy.
 
Koľaje v stanici Stupava boli v piatok poobede takmer všetky vytrhané, zostali tu zatiaľ výhybky. Tiež na viacerých priecestiach zostali časti koľají, aby nedošlo k poškodeniu a k znefunkčneniu cestnej premávky. Koľaj bola vytrhaná už takmer po chatársku oblasť pri Devínskom Jazere.
 
V sobotu likvidačné práce pokračovali. Koľajové polia sa vytrhávajú pomocou špeciálneho zdvíhacieho zariadenie, ktorého jedna časť sa pohybuje na koľaji, druhá, motorová, je hybridná. Likvidovaná trať bola rozdelená na jednotlivé úseky, koľajnice boli rozpílené a boli v nich navŕtané otvory. Otvory slúžia pre upevnenie ťažného a narážiaceho ústrojenstva. Po vytrhnutí koľajové poľa je toto uložené na špeciálne podvozky. Týmto spôsobom likvidácia trate napreduje pomerne rýchlo. V sobotu zostávalo zlikvidovať posledných niekoľko sto metrov pred vchodovým návestidlom odbočky Devínske Jazero. Likvidáciu vykonávala tá istá spoločnosť, Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., ktorá rekonštruovala trať medzi Devínskym Jazerom a Devínskou Novou Vsou. Pred samotnou likvidáciou bola trať najprv očistená od náletových drevín, aby mohla na trať vyjsť „likvidačná“ technika.  
 
Stanica Stupava
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Koľajisko bez koľají...
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Výhybky pred likvidáciou
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Priecestie pred stanicou
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Výhybka k vlečke čaká na likvidáciu
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Ďaľšie priecestie (šípka označuje predchádzajúcu výhybku)
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Trať Devínske Jazero – Stupava - pred Devínskym Jazerom
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Likvidačná "hybridná" technika
(pokladač koľajových polí PKP-25/20)
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Žeriav vytrhne koľajové pole zo zeme a uloží na špeciálne železničné podvozky
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Z opačnej strany
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Koľajnice sú rozpílené 
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Špeciálne železničné podvozky vz. 53 pripravené vedľa likvidovanej trati
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Koľajové polia uložené na železničných podvozkoch
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Detail uloženia na podvozok
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Ťažné a narážacie ústrojenstvo - tzv. prsia
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Detailný pohľad 
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Rosnička na čele vlaku s koľajovými poliami
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Ďalšia hybridná koľajovo-cestná technika
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Vchodové návestidlo (vypnuté)
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Návestidlo z opačnej strany, naľavo trať 110 - smer Kúty
 Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Devínske Jazero - nové trolejové stĺpy v priestore koľaji č. 4
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Odchodové návestidlo S6 - smer Bratislava
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Nové trolejové stĺpy v priestore koľaji č. 4
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Betónové pätky trolejových stĺpov
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Návestidlá, ktoré doslúžili
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Okolie Devínskeho Jazera na historickej mapke z čias Rakúsko-Uhorska
Mapka
  
Železnice Slovenskej republiky rokovali s mestom Stupava o prevode výpravnej budovy s priľahlým pozemkom na mesto. Niet pochýb, že o pozemky po zrušenej stanici bude záujem. Horšie na tom môže byť samotná výpravná budova, ktorá je do značnej miery zdevastovaná. O jej budúcnosti bude pravdepodobne rozhodovať mesto Stupava. V priestore zrušenej trate Železnice Slovenskej republiky uvažujú s vybudovaním cyklistického chodníka. Jeden cyklistický chodník zo Stupavy k Morave však už je vybudovaný v blízkosti zrušenej trate.
 
Trať Devínske Jazero – Stupava vznikla v roku 1891. V časoch svojej najväčšej slávy bola pred odbočkou Devínske Jazero vybudovaná aj trať od Marcheggu, takže vlaky do Viedne nechodili úvraťou cez Devínsku Novú Ves, ale priamo. Osobná doprava na nej bola zastavená v roku 1979, papierovo bola zrušená v roku 2008. Viac fotografií z likvidácie trate je vo fotoalbume. Foto: © autor.
Fotoalbum k článku: trať 110a: Devínske Jazero - Stupava
Celkom fotografií: 88
Devínske Jazero - likvidácia trate do Stupavy, 19.5.2012Devínske Jazero - odbočka, 12.5.2012Devínske Jazero - odbočka, 12.5.2012Devínske Jazero - odbočka, 12.5.2012
Devínske Jazero - odbočka, 12.5.2012Devínske Jazero - odbočka, 12.5.2012Devínske Jazero - odbočka, 12.5.2012Devínske Jazero - odbočka, 12.5.2012
Devínske Jazero - odbočka, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012
Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012
Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012
Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012
Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012
Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012
Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012
Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012
Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012
Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012
Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 11.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 11.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 11.5.2012
Devínske Jazero - vchodové návestidlo, trať do Stupavy, 11.5.2012Devínske Jazero - priepust na trati do Stupavy, 11.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 11.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 11.5.2012
Devínske Jazero - trať do Stupavy, 12.5.2012Devínske Jazero - trať do Stupavy, 11.5.2012trať bez koľaje - šíra trať, 11.5.2012trať bez koľaje - šíra trať, 11.5.2012
trať bez koľaje - šíra trať, 11.5.2012Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012
Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012
Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012
Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012
Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012Stupava - likvidácia koľajiska, 11.5.2012
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 13. 05. 2012 | 21585x prečítané | Späť
Príspevkov: 3 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018