Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničný most v Trenčíne na trati 120 Bratislava - Žilina
 Infoblok
IP adresa: 35.172.164.32
Dátum: 05. 06. 2023
Čas: 08:24
Meniny má: Laura
Zajtra: Norbert
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Mosty a tunely: trať 120

Železničný most v Trenčíne na trati 120 Bratislava - Žilina

Železničný most v Trenčíne na trati 120 Bratislava - Žilina
     Železnica do Trenčína bola budovaná v rámci výstavby Považskej železnice. Spoločnosť Považskej železnice, založená v januári 1873, získala koncesiu na výstavbu železničnej trate Sopron - Bratislava – Trenčín – Žilina s odbočkou z Trnavy do Břeclavi. Napriek finančným problémom bola dňa 1. mája 1878 železnica v Trenčíne takmer realitou. Trenčín bol z pravého brehu rieky Váh železnicou spojený z Bratislavou, Viedňou a Budapešťou. Železničný most v Trenčíne bol postavený o pár rokov neskôr. V súčasnosti sa tento most spomína v súvislosti s ukončením využitia pre železnicu, a to je vhodná príležitosť uviesť zopár informácií z jeho minulosti.


Trať z Bratislavy do Žiliny bola budovaná postupne. Najprv prebehla prestavba trate z Bratislavy do Trnavy z konskej na parnú prevádzku, ktorá začala 1. mája 1873. Po vyriešení finančných problémov pokračovala výstavba ďalej a dňa 2. júna 1876 bol otvorený 52 km dlhý úsek z Trnavy cez Leopoldov do Nového Mesta nad Váhom. Trať z Nového Mesta nad Váhom do Istebníka nad Váhom (dnešné Zlatovce) dlhá 24 km bola otvorená 1. mája 1878. Zlatovce ležia na pravom brehu rieky Váh v smere toku, priamo oproti mestu Trenčín, pravdepodobne preto stanica dostala názov Trenčín.
 
Pôvodný železničný most v Trenčíne
(Ing. Jiří Kubáček, CSc. a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska)
Železničný most v Trenčíne
 
Finančné možnosti Považskej spoločnosti boli však vyčerpané, a preto sa jej správna rada rozhodla celý hotový úsek predať. Po viacerých kompetenčných sporoch železnicu odkúpil štát za cca 7 mil. zlatých a prevádzku na trati prevzali MÁV, no v decembri 1882 prešla celá trať do majetku Rakúsko-uhorskej spoločnosti štátnej dráhy. Až následne sa opäť rozbehla výstavba trate do Žiliny. Projekt železničnej trate do Žiliny bol vypracovaný roku 1880 a samotná výstavba začala 1. marca 1883. Stavba napredovala veľmi rýchlo a trať do Žiliny dlhá 79 km bola otvorená 1. novembra 1883. V rámci výstavby tohto úseku trate bol v roku 1883 postavený aj jednokoľajný železničný most ponad rieku Váh v Trenčíne.
 
Súčasný železničný most v Trenčíne
Železničný most v Trenčíne
 
Vlak IC do Bratislavy prechádza cez železničný most v Trenčíne
Železničný most v Trenčíne
 
Osobný vlak do Trenčína prechádza cez most
Železničný most v Trenčíne
 
Pôvodný most v Trenčíne bol postavený v roku 1883 a jeho nosnú konštrukciu tvorili eliptické priehradové nosníky s dolnou mostovkou. Pri výstavbe druhej koľaje na trati Bratislava – Žilina bola na moste v roku 1903 vybudovaná aj druhá koľaj. V každej koľaji boli priehradové poloparabolické hlavné nosníky s rozpätím 4x61,6 m.
 
Železničný most v Trenčíne - súčasný stav
Konštrukcia naľavo na 1. koľaji pochádza z roku 1946
Železničný most v Trenčíne
 
Konštrukcia napravo na 2. koľaji bola vymenená v 60. rokoch 20. storočia
Železničný most v Trenčíne
 
Lávka pre peších a cyklistov
Železničný most v Trenčíne
 
Počas 2. svetovej vojny bol železničný most v Trenčíne zničený. Explózia bola tak silná, že otriasla celým mestom Trenčínom a budovy do vzdialenosti 500 m boli silne poškodené. Na dvojkoľajnom moste cez Váh v Trenčíne, v každej koľaji boli poškodené opory a posledný pilier, a všetky konštrukcie boli prerazené náložami.
 
Železničný most v Trenčíne - rekonštrukcia po vojne
(Rekonštrukcia železníc na Slovensku)
Železničný most v Trenčíne
 
Najprv bol provizórne opravený a do prevádzkového stavu daný most v ľavej koľaji v smere Bratislava – Žilina. Menej poškodená konštrukcia z roku 1903 sa po zdvihnutí a uložení na bárky z rovnaniny z podvalov opravila.
 
Železničný most v Trenčíne - 2. koľaj
(Ing. Jiří Kubáček, CSc. a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska)
Železničný most v Trenčíne
 
Pôvodné konštrukcie pravej koľaje boli tak veľmi poškodené, že ich oprava nebola možná. Preto pre pravú koľaj v roku 1946 vyrobila a zmontovala Vítkovická mostáreň novú konštrukciu s priamopásovými priehradovými hlavnými nosníkmi kosouhlej sústavy s podružnými zvislicami.
 
Železničný most v Trenčíne - pohľad z hradu
Železničný most v Trenčíne
 
Železničný most v Trenčíne - pohľad zospodu
Železničný most v Trenčíne
 
Konštrukcia je uložená na ložiskách
Železničný most v Trenčíne
 
Stará konštrukcia v druhej koľaji z roku 1903 opravená po vojne už v 60. rokoch nevyhovovala únosnosťou, priestorovo ani technickým stavom. Preto sa v roku 1966 začala projekčná príprava komplexnej rekonštrukcie mosta v tejto koľaji. Tvar novej konštrukcie sa musel prispôsobiť konštrukcii v prvej koľaji vybudovanej v roku 1946 a vyhovieť budúcej elektrifikácii trate. Nová konštrukcia je riešená ako sústava jednoduchých nosníkov s rozpätiami 4x61,2 m s priehradovými hlavnými nosníkmi kosouhlej sústavy s podružnými zvislicami. Voľná šírka na moste je 5120 mm voľná výška v mieste vetrových portálov je 6123 mm. Dosková mostovka s priamym uložením koľajníc je z plechu hrúbky 15 mm vystuženého priečnikmi vo vzdialenostiach 5135 mm, pozdĺžnikmi a pozdĺžnymi výstuhami z uholníkov. Tvorí nosný podklad a súčasne plní funkciu pozdĺžneho a brzdového stužidla.
 
Železničný most v Trenčíne - bočný pohľad
Železničný most v Trenčíne
 
V súvislosti s výstavbou V. koridoru, ktorý na území Slovenskej republiky ide z Bratislavy cez Žilinu do Košíc a Čiernej nad Tisou sa rieši aj modernizácia železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov. Hlavným cieľom je vybudovať infraštruktúru s požadovanými európskymi parametrami, pričom ide najmä o zvýšenie traťovej rýchlosti do 160 km/h, prestavbu železničných staníc pre dosiahnutie užitočných dĺžok hlavných a predchádzajúcich koľají, výstavbu nástupíšť s mimoúrovňovým prístupom cestujúcich, vybudovanie nového staničného zabezpečovacieho zariadenia atď.
 
Nová trasa trate (vyznačená červenou farbou)
Železničný most v Trenčíne
 
Vizualizácia (Reming, a.s.)
Železničný most v Trenčíne
 
Vizualizácia (Reming, a.s.)
Železničný most v Trenčíne
 
Okrem zmeny trasy v medzistaničnom úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice, kde pre dosiahnutie požadovanej rýchlosti je navrhnutý jednorúrový dvojkoľajný tunel s dĺžkou 1775 m, bude ďalšia zmena trasy v meste Trenčín, kde sa bude realizovať nové spojenie medzi železničnými stanicami Zlatovce a Trenčín novým mostom cez Váh rešpektujúcim budúcu plavebnú dráhu. Modernizácia železničnej trate v Trenčíne sa mala pôvodne začať už tento rok, pravdepodobne sa začne až na jar budúceho roku. Prestavba si vyžiada zbúranie letnej plavárne a viacerých rodinných domov.
 
Rýchlik do Bratislavy prechádza cez železničný most v Trenčíne
Železničný most v Trenčíne
 
Záverom možno spomenúť, že priestor pred železničným mostom na pravom brehu rieky Váh je obľúbeným miestom fotografov železnice, pretože sa nad ním vypína Trenčiansky hrad. Fotografie železničného mosta v Trenčíne sú vo fotoalbume. © autor
 
Literárne a iné pramene: 
 
  • Dr. Ján Purgina: Vývoj železníc na Slovensku od roku 1837 so zreteľom na Bratislavu, vydavateľstvo SAV Bratislava 1957,
  • Hanuš Entner: Začiatky železníc na Slovensku, Dopravní nakladatelství 1959,
  • Rekonštrukcia železníc na Slovensku, Vydalo Povereníctvo dopravy a verejných prác v Bratislave,
  • Ing. Alojz Drozd, Ing. Eugen Chladný, Ing. Ladislav Paulíny, Ing. Ivan Poliaček, CSc., Ing. Vladimír Vébr, doc. Ing. Jozef Zvara, CSc.:Stavebníctvo na Slovensku 1945 – 1985 Dopravné stavby, ALFA Bratislava 1989,
  • Ing. Krejčiřík: Po stopách našich železnic, Nadas Praha 1991,
  • Ing. Jiří Kubáček, CSc. a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, Bratislava 1999,
  • obec Zlatovce,
  • Reming, a.s. 
Fotoalbum k článku: trať 120: železničný most v Trenčíne
Celkom fotografií: 46
železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009
železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009
železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009
železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009
železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009
železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009
železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009
železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009
železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009
železničný most v Trenčíne - 11.4.2009železničný most v Trenčíne - 11.4.2009
          

Známka: 1,99 | Hodnotili: 77
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 24. 08. 2009 | 64225x prečítané | Späť
Príspevkov: 5 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018