Infoblok
IP adresa: 34.239.176.54
Dátum: 25. 06. 2024
Čas: 00:55
Meniny má: TadeĂĄĹĄ
Zajtra: AdriĂĄna
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, tra 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 4024
znĂĄmka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, tra 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3726
znĂĄmka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, tra 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3791
znĂĄmka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, tra 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3516
znĂĄmka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, tra 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3930
znĂĄmka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, tra 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3576
znĂĄmka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, tra 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3584
znĂĄmka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, tra 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3491
znĂĄmka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, tra 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3265
znĂĄmka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, tra 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3227
znĂĄmka: 0

» ĎalĹĄie fotografie
Mosty a tunely: tra 130

Železničný most v Trnovci nad Váhom

Železničný most v Trnovci nad Váhom
Železničná tra 130 medzi stanicami Šaža a Trnovec nad Váhom pretína najdlhšiu rieku Slovenskej republiky Váh dvojkožajným mostom, ktorý patrí medzi najdlhšie dvojkožajné mosty na slovenských železničných tratiach. Most leží celý v priamom smere, umiestnený je v km 117,748 a jeho dĺžka dosahuje 445,790 m.


Tra z Viedne cez Bratislavu a Nové zámky do Budapešti (Centrálna Uhorská železnica, resp. Juhovýchodná štátna železnica) bola vybudovaná koncom 19. storočia a prevádzka v úseku z Bratislavy do Budapešti cez Štúrovo (maď. Párkany) začala v roku 1850.
 
Pohžad z pravého brehu na most - komorové konštrukcie druhej kožaji
Šaža - Trnovec nad Váhom 
 
Opora mosta na pravom brehu  Šaža - Trnovec nad Váhom
 
Priehradové konštrukcie prvej kožaji
Šaža - Trnovec nad Váhom
 
Smer Trnovec nad Váhom
Šaža - Trnovec nad Váhom
 
 Pohžad zospodu a na tretí pilier v koryte rieky
Šaža - Trnovec nad Váhom
  
Súčasný most medzi stanicami Šaža a Trnovec nad Váhom nie je pôvodný. Konštrukcia mosta bola v minulosti viackrát zmenená. Most je dlhý z dôvodu, že čas mosta je nad korytom rieky Váh, a ďalšie časti mosta sú nad inundančným, teda povodňami často zaplavovaným územím. Rozsiahlejšou rekonštrukciou most prešiel po druhej svetovej vojne, v roku 1956 a potom v roku 1973. Medzitým v roku 1969 bola ukončená elektrifikácia železničnej trate z Bratislavy do Štúrova.
  
Rýchlik z Bratislavy do Banskej Bystrice
Šaža - Trnovec nad Váhom
 
Priestor pod piatym požom slúži lodnej doprave  Šaža - Trnovec nad Váhom
 
Pohžad zospodu z žavého brehu Šaža - Trnovec nad Váhom
 
Siedmy pilier
Šaža - Trnovec nad Váhom
 
Most na žavom brehu nad inundančným územím Šaža - Trnovec nad Váhom
 
Nažavo komorová konštrukcia, napravo priehradová konštrukcia
Šaža - Trnovec nad Váhom
 
Opora na žavom brehu rieky
Šaža - Trnovec nad Váhom
  
Most je ocežový s hornou mostovkou a má 14 polí. V prvej kožaji sú priehradové konštrukcie z roku 1956. V druhej traovej kožaji sa v prvom a druhom poli ponechali pôvodné konštrukcie z roku 1956, v ďalších poliach sa v roku 1973 namontovali nové komorové konštrukcie. Prvýkrát na Slovensku sa práve na tomto moste použili ocežové nosné komorové konštrukcie s priamym uložením kožajníc. V poliach 3 až 8 majú nosníky rozpätie 31,2 m, v poliach 9 až 14 majú rozpätie 30,56 m. Celozvárané komorové nosníky sú staticky riešené ako jednoduché nosníky. Ocežové konštrukcie navrhol SÚDOP, stredisko Bratislava, vyrobila mostáreň Lískovec a zmontoval Mostný obvod Bratislava. Jednotlivé priehradové a komorové konštrukcie sú uložené na ocežových valcových ložiskách na krajných oporách a pilieroch vyhotovených z betónu a kameňa.
 
Pohžad zhora na prvú kožaj - smer Šaža 
 Šaža - Trnovec nad Váhom
 
Pohžad zhora na druhú kožaj - smer Šaža
Šaža - Trnovec nad Váhom
 
Výhodou priameho uloženia kožajníc na ocežovú nosnú konštrukciu mosta je v úspore mostníc a kompaktnejšia konštrukcia s žahšou údržbou a väčšou životnosou. Nevýhodou je vyššia hlučnos a prácne naváranie ocežových podložiek rôznych hrúbok pod podkladnice na zabezpečenie plynulého tvaru nivelety a poruchy vznikajúce roztláčaním gumových podložiek.
 
Bočný pohžad na dvojkožajný most nad Váhom
Šaža - Trnovec nad Váhom 
  
Koryto rieky Váh je medzi piliermi 2 až 7, piliere 3, 4, 5 a 6 ležia v koryte rieky. Stožiare trakčného vedenia sú umiestnené na každom druhom, počnúc prvým pilierom (1, 3 až 13). Trasa lodnej dopravy vedie popod piate pole. Výška mostu dosahuje najväčšiu hodnotu nad hladinou rieky. Fotografie železničného mosta v Trnovci nad Váhom sú vo fotoalbume. Foto: © autor
 
Pramene: 
  • DROZD A.; CHLADNÝ E.; PAULÍNY L.; POLIAČEK I.; VÉBR V.; ZVARA J.: Stavebníctvo na Slovensku 1945 – 1985 Dopravné stavby, ALFA Bratislava 1989;
  • KUBÁČEK, J. a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, Bratislava, 1999.
Fotoalbum k článku: tra 130: Most Šaža - Trnovec n. Váhom
Celkom fotografií: 62
Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011
Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011
Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011
Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011
Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011
Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011
Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011
Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011
Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - žavý breh, 23.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011
Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011
Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011
Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011
Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011
Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011Šaža - Trnovec nad Váhom - pravý breh, 8.4.2011
          

Známka: 0,02 | Hodnotili: 52
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 19. 05. 2011 | 29828x prečítané | Spä
Príspevkov: 1 Zobrazi diskusiu | Prida príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlači
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívatežské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateža!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Kožajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ĎalĹĄie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhžadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

Š ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018