Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info
 Infoblok
IP adresa: 35.172.224.102
Dátum: 30. 11. 2022
Čas: 12:45
Meniny má: Ondrej, Andrej
Zajtra: Edmund
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie

Diskusné príspevky

k článku: Trať 141: Leopoldov - Lužianky - Zlaté Moravce - Kozárovce
zo dňa 27.09.2007, autor článku: Ing. Peter Páteček

Príspevok zo dňa: 15.06.2010 20:24:53     Reagovať
Autor: Peter  

Titulok: prerušená doprava
Z dôvodu povodne došlo k prerušeniu dopravy v úseku:

- Zlaté Moravce-Lužianky prerušená doprava od 2.6.2010

Príspevok zo dňa: 15.11.2015 16:43:29     Reagovať
Autor: Peter  

Titulok: Likvidácia trate Lužianky - Dražovce
ŽSR dňa 13.11.2015 začali výberové konanie na "demontáž časti trate Lužianky - Zlaté Moravce", kde sa uvádza:

Zhotoviteľ začne dielo vykonávať bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo a odovzdaní staveniska, najneskôr však nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odstránení stavby a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení príslušnej časti železničnej trate. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr do 13.01.2016.

Ak do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo nenadobudne rozhodnutie o odstránení stavby právoplatnosť alebo v tejto lehote nenadobudne právoplatnosť rozhodnutie o zrušení príslušnej časti železničnej trate, objednávateľ je oprávnený zhotoviteľovi písomne oznámiť, že na vykonaní diela t.j. splnení predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa už viac nemá záujem. Doručením tohto oznámenia zmluva o dielo od počiatku zanikne. Zhotoviteľovi nevzniknú žiadne nároky (najmä, ale nielen nárok na zaplatenie priamej škody a/alebo ušlého zisku) v dôsledku toho, že dielo nerealizoval.

Predmetom stavby je demontáž železničného zvršku a spodku v žkm 30,400 – 31,980 a súvisiacich železničných zariadení, uvoľnenie priestorov pre priemyselný park a terminál intermodálnej prepravy Lužianky.

V rámci demontáže sa bude realizovať aj odstránenie násypu do úrovne nivelety budúcej zástavby. Demontáž trate môže byť realizovaná etapovite.

Obstarávateľ (ŽSR) upozorňuje, že má právo odstúpiť od zmluvy, ak MDVRR SR nevydá súhlas na zrušenie časti železničnej trate.


 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018