eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
M������������������������������������������������������������������������V - zobrazeno 10 z 17 
|1-10| |11-20|
Preruenie dopravy na trati Budape Szob
Budapeš 30. júla 2012 (MÁV-START) - Maarská elezniná spolonos MÁV-START informovala, e vera veer bol v dôsledku silného daa úsek elezninej trate medzi Nagymarosom a Szobom zaplavený bahnom, priom došlo pravdepodobne aj k poškodeniu trate. Z tohto dôvodu je elezniná doprava v tomto úseku prerušená. Osobná doprava je zabezpeená náhradnou autobusovou dopravou. Medzinárodné vlaky sú vedené obchádzkou. Aktualizované 2. júla 2012: Doprava na poškodenom úseku obnovená!

Vluka v Maarsku

BRATISLAVA 22. júna 2010 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od piatku 25. júna do nedele 27. júna 2010 budú štyri osobné vlaky (Os) v úseku Štúrovo – Szob – Budapeš Nyugati jazdi poda mimoriadneho cestovného poriadku. Dôvodom sú stavebné práce na elezninej infraštruktúre. 

Maarsk elezniiari na utorok ohlsili dvojhodinov trajk

   BUDAPEŠ 26. októbra (WEBNOVINY) - Odborové zväzy maarských elezniiarov na utorok ohlásili dvojhodinový štrajk so zaiatkom o 10:00, ktorým chcú protestova proti zastaveniu premávky na niektorých vedajších tratiach v krajine. Tlaovú agentúru MTI o tom v pondelok informoval predseda jedného z piatich zúastnených zväzov Dezs Simon. Maarské štátne eleznice (MÁV) a odbory sa poda neho nedokázali dohodnú na zachovaní minimálneho rozsahu spojov poas štrajku. Ako uviedol, elezniiari u tento týde neplánujú iadne alšie prerušenia práce vzhadom na blíiaci sa Sviatok všetkých svätých.

trajkuj maarsk elezniiari (aktualizovan)

     BRATISLAVA 19. októbra (ZSSK) - V dôsledku štrajku maarských elezniiarov, ktorý zaal dnes o polnoci, nepôjdu niektoré vlaky medzi Slovenskom a Maarskom. Súpravy viacerých medzinárodných vlakov budú a do odvolania štrajku jazdi len po pohraniné prechodové stanice s Maarskom a z nich sa budú vraca poda grafikonu vlakovej dopravy. To znamená, e vlaky do a z Maarska budú z pohraniných prechodových staníc na slovenskom území jazdi  poda cestovného poriadku.

Maarsk elezniiari chc od pondelka op trajkova

     BUDAPEŠ 16. októbra (WEBNOVINY) - Maarské elezniiarske odbory plánujú od pondelka obnovi štrajk na celom území krajiny. V piatok to v Budapešti oznámil predseda Slobodných odborov elezniných zamestnancov (VDSZSZ) István Gaskó. Na presnom ase, kedy sa štrajk zane, sa štrajkový výbor dohodne a v pondelok. Štrajk bude poda Gaska asovo neohraniený.

trajk maarskch elezniiarov

    BRATISLAVA 7. mája (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje cestujúcim, e v piatok 8. mája 2009 budú maarskí elezniiari štrajkova. Štrajk bude od polnoci do 18.00 hod. Poas štrajku bude dovedna 54 vlakov (27 párov) ZSSK po všetky pohraniné prechodové stanice s Maarskom chodi poda platného cestovného poriadku. 

trajk maarskch elezniiarov spsobil kolaps dopravy

BUDAPEŠ (Webnoviny) - Maarskí elezniiari, ktorí iadajú vyššie mzdy, spôsobili v pondelok svojím pokraujúcim štrajkom kolaps dopravy v celej krajine. Zamestnanci spolonosti MÁV zdruení v odboroch VDSZSZ rozšírili v nedeu po 18:00 štrajk vo východnej asti krajiny na celú elezninú sie, priom v pondelok táto situácia spôsobila znané problémy v doprave.

trajk elezniiarov v Maarsku ovplyvnil aj slovensk vlaky

  BUDAPEŠ (Webnoviny) - Maarskí elezniiarski odborári zaali v noci na nedeu so štrajkom, ktorý sa zatia dotkol najmä východných oblastí krajiny. Odbory však plánujú protest o 16:00 rozšíri na celé Maarsko, informoval dnes ich šéf István Gaskó. elezniná doprava v okolí Budapešti zatia funguje v normálnom reime, uviedol ich prevádzkovate MÁV.

Vlaky z Bratislavy do Budapeti konia v trove

BRATISLAVA  (SITA/WEBNOVINY) - Medzinárodné vlaky z Bratislavy do Budapešti a spä svoju trasu konia a zaínajú v stanici Štúrovo. Agentúre SITA to v súvislosti so štrajkom maarských elezniiarov povedala ofia Fabriciová z Kontaktného centra elezninej spolonosti Slovensko, a. s. Na tejto trase premávajú od 14:00. Na trase z Košíc do Budapešti sú všetky vlaky v celom úseku odrieknuté bez náhrady, uviedla.

Aktulna informcia k trajku na MV

 Poda aktuálnych informácií ústredného dispeera elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) maarskí elezniiari svoj štrajk neskonili, iba doasne prerušili. Predpoklad obnovenia štrajku na MÁV je o 15.00 h. Vlaky ZSSK premávajú naalej len po pohraniné prechodové stanice a do ukonenia štrajku.


Home