eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e - zobrazeno 10 z 115 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120|
De eleznice Humenn 2014
V sobotu 6.9.2014 sa konala v rušovom depe Humenné akcia s názvom De eleznice. Depo bolo otvorené pre širokú verejnos. V depe bol pripravený program pre malých i vekých návštevníkov. Ja som sa na tejto akcií zúastnil a fotky si môete pozrie v tejto fotoreportái.

Gemersk expres do tunela nezaiel

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach vera, 29. augusta 2014, pre záujemcov v spolupráci alšími partnermi usporiadal mimoriadnu jazdu motorového vlaku z Košíc do Slavošoviec. Voný a krásny, slnený de prilákal do Slavošoviec vea návštevníkov. Ja som sa na jazdu nostalgického vlaku zašiel pozrie. Na trati Plešivec – Slavošovce je od 3. februára 2003 osobná doprava zastavená. Nákladná doprava je v súasnosti zameraná najmä na odvoz kalamitného dreva.

Pod Krovou hoou op iiel parn vlak

Klub historickej techniky pri RD Zvolen vera, 2. augusta 2014, pre záujemcov usporiadal mimoriadnu jazdu parného vlaku na jednej z najkrajšej elezninej trati u nás. Tra ervený Skala – Mlynky si tento prívlastok celkom iste zaslúi. Vera som teda zašiel do ervenej Skaly, odkia historický vlak vychádzal. Tu na stanici u akala pripravená súprava (3xCi+1xZ), na ele ktorej spokojne odfukoval 105 roný parný ruše 422.0108 známy aj ako Malý býek. Aj napriek svojmu veku ruše stúpanie na trati hravo zvládol, oho dôkazom je aj táto fotoreportá. Na poiarnom vlaku bol motorový ruše 466.0253 (pielstick).

Dnes iiel Dobinsk adov expres

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach dnes, 26. júla 2014, pre záujemcov usporiadal mimoriadnu jazdu motorového vlaku z Košíc do Dobšinskej adovej Jaskyne. Cesta to bola síce dlhšia, ale výletníkov bolo v troch historických vozoch aj napriek tomu dos. Ja som sa na historický vlak zašiel pozrie.

Za murnskou strelou do Mura

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach uskutonil v sobotu 31. mája 2014 mimoriadnu jazdu motorového vlaku z Košíc do Muráa, kde sa na Vekej lúke konali hradné hry. Pre návštevníkov bol pripravený atraktívny program. Ma však viac zaujímala samotná jazda historického vlaku, pretoe na trati 165 z Plešivca do Muráa je osobná doprava od 1. mája 2011 zastavená a toto bola jedinená príleitos vyfoti osobný vlak na tejto trati.

Vitaj Zubaka...

V sobotu, 3. mája 2014, sa na elezninej stanici v Tisovci uskutonilo oficiálne privítanie „Zubaky“, teda parného adhézno-ozubnicového ruša MÁV/CFR 40.006, ktorý sa podarilo získa z Rumunska a opravi do prevádzkyschopného stavu. Do Tisovca som na akciu zašiel, aby som Zubaku opä videl „pod parou“ a slávnostnú chvíu zadokumentoval; a o tom je táto fotoreportá. Informácie o parnom rušni „Zubake“ sme u uviedli v reportái o prvom zakúrení ruša v Tisovci.

Report zo slvnostnho otvorenia vstavy 130 rokov Katky

V piatok, 2. mája 2014, sa v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach uskutonilo slávnostné otvorenie výstavy „Katka oslavuje 130 rokov pod parou“. Na vernisá do Košíc som zašiel. Viedol ma tam nielen záujem o eleznice, ale aj skutonos, e vernisáe sa mal osobne zúastni vnuk konštruktéra a majitea nemeckej továrne Hagans Erfurt, v ktorej úzkorozchodný parný ruše s oznaením SD U 36.003 vyrobili.

Aprlov ruoparda, alebo Katka 2014

Tak, a máme za sebou alšiu vydarenú akciu. V Košiciach, v rušovom depe, sa poas uplynulého víkendu uskutonila známa akcia „Prebúdzanie Katky“, ktorú sa organizátori snaia premenova na „Rušoparádu“. Dôvody na to urite majú. Parný ruše U 36.003 „Katka“ má 130 rokov a celkom iste sa blíi as, kedy ju raz nahradí nejaký mladší ruše.

Prv parn de v Tisovci

Na internete sa nedávno objavili informácie o tom, e oprava parného ozubnicového ruša 40.006 bola úspešne ukonená. Po skúšobných jazdách nasledoval presun ruša do Tisovca, kde má ruše domovské depo. Vo štvrtok TASR zverejnila informáciu, e v piatok bude ruše zakúrený a vykonaná bude tlaková skúška. Oficiálne predstavenie ruša verejnosti je plánované na 3. mája 2014.

Spomienka na Hrhov

Na elezninej mape Slovenska sú miesta, ktoré vaka jedinenému genius loci majú prívlastok kultové. Hrhov je jedno z nich.
 
 
 
 


Home