eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e - zobrazeno 10 z 115 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120|
Magda v ppave
V piatok, 17. mája 2013, Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach, pripravil jazdu historickým motorovým vozom M 131.1125 z Košíc do Dobšinej. V piatok som do Dobšinej zašiel, aby som spravil pár záberov historickej súpravy akajúcej v stanici na návrat do Košíc.

Fotoreport z ruopardy Katka 2013

Uplynulý týde sa v košickom rušovom depe uskutonila tradiná akcia „Prebúdzanie Katky“. Príjemné slnené poasie pritiahlo do depa mnostvo návštevníkov všetkých vekových kategórií. V sobotu som do Košíc zašiel aj ja. Na minuloronom podujatí som nebol, preto som sa na návštevu košického rušového tešil.

Zimn pohadnica zo trby

V poslednom období mám akútny nedostatok voného asu. ia, prejavuje sa to aj na stránkach magazínu elezniné.info. Je to však prechodný stav, ktorý oskoro pominie. Pretrvávajúce slnené poasie v posledných doch ma aj napriek iným povinnostiam vylákalo k trati. Chcel som urobi pár zimných záberov a kee v nišie poloených miestach u nie je súvislá snehová pokrývka rozhodol som sa pre výlet pod Tatry.

Slovensk technick mzeum v Koiciach

Ke zavládne jesenné hmlisté inverzné poasie a nechce sa vám sedie doma, chote do múzea. Spolu s Norbertom sme sa zašli u dávnejšie pozrie do Slovenského technického múzea v Košiciach. V múzeu je mnostvo exponátov z viacerých oblastí, od hutníctva, metalurgie, a po jemnú mechaniku a oznamovaciu techniku. Expozícia návštevníkom pripomína aj viacerých slovenských vynálezcov a technikov.

Obrzky z Gemera

Jesenné sychravé a krátke dni paradoxne poskytujú viac asu, aby si fotograf urobil inventúru svojich záberov, ktoré sa mu podarilo urobi v lete, i poas slnených dní babieho leta. Väšinou fotografie priebene zverejujem, ale pri inventúre som našiel pár záberov, ktoré zverejnené ešte neboli. V tejto krátkej fotoreportái ponúkam tie, ktoré som urobil na Gemeri, väšinou na trati 160 v úseku od Jesenského, po Roavu.

Tra ilina Rajec oslvila 113. rokov svojej existencie

Minulý víkend usporiadali Spolonos Povaskej dráhy ilina a Povaské múzeum v iline tradiné spomienkové jazdy historickým motorovým vlakom na elezninej trati ilina – Rajec, tentoraz pri príleitosti 113. výroia existencie trate. U v minulosti som sa do Rajca na mimoriadne jazdy chystal, ia z rôznych dôvodov mi to nevyšlo. O to viac som sa tešil na mimoriadne jazdy v tomto roku. V sobotu, 20. októbra, som sa teda vybral do Rajca. 

Report z GP Slovensko 2012

V sobotu, 8. septembra 2012, sa vo Zvolene na nákladnej elezninej stanici uskutonil u 14. roník pretekov parných rušov „Grand Prix Slovensko“. Ja som sa so svojimi spoloníkmi, Dušanom a Norom, do Zvolena na populárne podujatie zašiel pozrie.

Zamraen v Raji

Spolok Výhrevne Vrútky na uplynulý víkend pripravil akciu pod názvom „So Zamraenou do Raja“. Akcia sa zaala u v piatok, 17. augusta 2012, kedy sa nostalgický vlak na ele so Zamraenou 749.248 vybral z Vrútok do Mlyniek, teda do Slovenského raja. Súpravu vlaku tvorili vozne Aa, Bai a WLAB. Ja som sa v piatok a nedeu za Zamraenou do Raja zašiel pozrie.

Za historickm motorovm vlakom do Humennho

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach na sobotu, 18. augusta 2012, pripravil pre milovníkov turistiky a elezníc alšiu akciu, tentoraz sa motorový voze M 131.1125 vybral z Košíc do Brekova a Humenného. Vyuil som pekné letné poasie a za Magdou som sa do Humenného vybral.

Do Dobinej op iiel Gemersk expres

V sobotu, 28. júla 2012, sa uskutonila alšia akcia Klubu historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach. Gemerský expres sa vybral z Košíc do Vlachova a Dobšinej. Ja som sa do doliny rieky Slaná v sobotu vybral. Svoj výlet som zaal v Roave na stanici, kde som na Gemerský expres pokal.


Home