eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e - zobrazeno 10 z 115 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120|
Vlet do Katarnskej Huty sa vydaril
V sobotu, 25. septembra 2010, kolektív internetového portálu Railpage.net v spolupráci s obcou Cinobaa, elezninou spolonosou Slovensko, a.s., a obianskym zdruením Veterán klub elezníc Poprad, pripravil mimoriadnu jazdu motorovým vlakom na trase Luenec – Breznika - Katarínska Huta a spä. Vlak bol tvorený motorovým vozom radu 810 a dvoch prívesných vozov. Z tejto akcie vám prinášame krátku fotoreportá.

Mokr report z pretekov parnch ruov Grand Prix Slovensko 2010

V sobotu, 11. septembra 2010, sa na nákladnej stanici vo Zvolene uskutonil 12. roník pretekov parných rušov Grand Prix Slovensko 2010. Akciu pripravil Klub historickej techniky pri Rušovom depe Zvolen v spolupráci so eleznicami Slovenskej republiky, elezninou spolonosou Slovensko, elezninou spolonosou Cargo Slovakia a elezninými opravovami a strojárami Zvolen. Fotoreportá z tejto akcie je v nasledujúcom lánku.

Z archvu: Stretnutie historickch koajovch vozidiel - Rendez 2007

Poas víkendu v doch 16. a 17. júna 2007 sa konal 9. roník stretnutia historických koajových vozidiel v Bratislave v depe na východnom. Bol to prvý zraz v júni, predchádzajúce akcie sa konali v septembri. To, o som na Rendeze v roku 2007 zaznamenal, Vám teraz ponúkam v krátkej fotoreportái.
 

Tra Pieany Vrbov na jeden de oila

Uplynulú sobotu (10. júla 2010) sa konal vo Vrbovom jarmok. Pri tejto príleitosti Obianske zdruenie ango v spolupráci so Spolonosou Povaskej dráhy ilina pripravilo mimoriadne jazdy z Piešan do Vrbového. Jazdy pre verejnos boli celkom štyri kadým smerom. V nasledujúcej fotoreportái je uverejnených niekoko fotografií z tejto akcie.

Report z 12. zrazu historickch elezninch vozidiel Rendez 2010

V sobotu 19. a v nedeu 20. júna 2010 sa uskutonil 12. celoslovenský zraz historických elezniných vozidiel. Podujatie  pripravilo Múzejno-dokumentané centrum elezníc Slovenskej republiky, elezniná spolonos Slovensko, a.s., elezniná spolonos Cargo Slovakia, a. s., v spolupráci s ostatnými organizáciami a klubmi. V sobotu som do depa na Rendez zašiel pozrie, aby som stretnutie historickej elezninej techniky zadokumentoval.

eleznica pre deti vo Vrtkach 2010 (2.)

Z akcie, ktorá sa konala v rušovom depe Vrútky je tu uvedená krátka fotoreportá zo soboty. U v piatok však Spolok Výhrevne Vrútky v spolupráci so Steam Story Agency Praha pripravil mimoriadnu jazdu parného vlaku z Vrútok cez Harmanec a Banskú Bystricu do Zvolena, a odtia cez Kremnicu spä do Vrútok. Niekoko fotografií z tejto jazdy je v tejto fotoreportái.

eleznica pre deti vo Vrtkach 2010

Poas uplynulého víkendu sa v rušovom depe vo Vrútkach uskutonila akcia „eleznica pre deti“. Akciu, ktorá sa konala pri príleitosti Medzinárodného da detí, pripravil Spolok výhrevne Vrútky s podporou ZSCS. Ja som sa v sobotu do Vrútok zašiel pozrie, a pár fotografií som urobil.
 

De mze 2010 - fotoreport

V sobotu, 15. mája 2010, sa pod záštitou Zväzu múzeí na Slovensku uskutonil 6. roník Noci múzeí a galérií. Cieom podujatia je pripomenutie existencie týchto inštitúcií a poukáza na ich význam pri uchovávaní a prezentácii nášho kultúrneho dedistva. Ja som v sobotu navštívil u tradine Múzeum dopravy v Bratislave.

Mimoriadne vlaky na Slovensko Maarskch doch 2010

Na 1. máj býva kadý rok naplánovaných viacero akcií. Tohto roku som sa rozhodol ís pozrie k susedom do Maarska. V mesteku Szeczény sa konali Slovensko – Maarské dni. Pri tejto príleitosti Klub historickej techniky pri RD Zvolen pripravil mimoriadne jazdy dvoch historických vlakov. Ja som sledoval vlak z Luenca do Szeczény, ktorý bol zostavený z motorového voza M 131.1053 a prívesného voza BDlm.

Prebdzanie Katky 2010 fotoreport z jubilejnho 10. ronka

V sobotu a nedeu 24. a 25. apríla 2010 sa v rušovom depe v Košiciach uskutonil u 10. roník akcie známej pod názvom „Prebúdzanie Katky“. Katka je parný ruše U 36.003 vyrobený v roku 1884 pre úzkorozchodnú tra Gelnica – Mníšek nad Hnilcom – Smolnícka Huta. Ruše má 126 rokov a je najstarším parným rušom na Slovensku. Z akcie Vám ponúkame krátku fotoreportá.


Home