Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 25.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
A - �� - zobrazeno 8 z 8 
Drienovec, zastávka, výhybňa, stanica
Stanica v Drienovci bola vybudovaná na miestnej železnici Košice – Turňa nad Bodvou, ktorá stavebne začínala v odbočke Barca. Koncesia na výstavbu bola udelená ministerstvom obchodu č. 68051/89.XII.26 dr. Aurelovi Münnichovi a spoločníkom. Prevádzka na železnici bola zahájená dňa 12. októbra 1890. Do života stanice v Drienovci výrazným spôsobom zasiahla rekonštrukcia trate z Košíc do Zvolena v súvislosti s výstavbou tzv. južného ťahu.

Koniec „angličanov“ v Brezničke

Železničná stanica Breznička leží na trati 162 Lučenec – Utekáč. Je prípojnou pre trať 163 do Katarínskej Huty. Na trati 163 je osobná doprava zastavená od 3. februára 2003. Trať z Katarínskej Huty je zaústená do juhozápadného, resp. lučeneckého zhlavia stanice Breznička. Stanica Breznička má štyri koľaje. Niekdajšia čulá železničná doprava v stanici si vyžiadala vybudovať lučenecké zhlavie s využitím križovatkových výhybiek, tzv. anglických.

Zastávka Devínske Jazero

O zastávke a odbočke Devínske Jazero sú na stránkach magazínu už uvedené viaceré informácie a množstvo fotografií aj v súvislosti so zrušením a fyzickou likvidáciou železničnej trate do Stupavy, ktorá prebehla v máji t.r. V roku 2008 prebehla čiastočná rekonštrukcia a bolo vybudované nové nástupište pri koľaji č. 1. V tomto roku prebehla rekonštrukcia oboch traťových koľají v úseku od Devínskeho Jazera po Devínsku Novú Ves a výstavba nového nástupišťa pri koľaji č. 2, ktorá bola ukončená začiatkom augusta. Niekoľko fotografií z rekonštrukcie je v nasledujúcej fotoreportáži.

Železničná stanica Dobšinská Ľadová Jaskyňa

Železničná stanica Dobšinská Ľadová Jaskyňa leží v km 73 na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati 173 Červená Skala – Margecany. Trať bola budovaná v 30-tych rokoch 20. storočia. Prevádzka v úseku Telgárt – Ľadová Jaskyňa začala 28. septembra 1934, úsek Ľadová Jaskyňa – Mlynky bol otvorený 3. decembra 1935. Ľadová Jaskyňa je pôvodný názov stanice.

Železničná stanica Červená Skala

V železničnej stanici Červená Skala sa spájajú trate 172 Banská Bystrica – Červená Skala a 173 Červená Skala – Margecany. Obe trate sú jednokoľajné a neelektrifikované a ležia smere východ – západ. Železnica do Červenej Skaly prišla už v roku 1903, kedy bola dňa 28.11.1903 otvorená nová trať Brezno-Halny – Červená Skala a táto časť Horehronia dostala železničné spojenie s Banskou Bystricou.

Železničná zastávka Báhoň (trať 120)

Železničná zastávka Báhoň leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava – Žilina medzi stanicami Šenkvice a Cífer. Železničná trať prechádza cez obec, ktorú rozdeľuje na dve časti. V súvislosti s výstavbou V. koridoru táto železničná zastávka v rokoch 2005-2006 dostala novú tvár. Nasledujúca fotoreportáž je venovaná zastávke v Báhoni.
 

Železničná stanica Bánréve MÁV

     V sobotu 21. marca t.r. bol prvý jarný deň. Pofukoval síce studený vietor, ale bolo konečne viac slnka a to ma ťahalo niekam vonku niečo odfotiť. Rozhodol som sa zájsť do Lenártoviec a Bánréve (MÁV), teda do dvoch pohraničných staníc ležiacich od seba asi dva kilometre. V Lenártovciach som bol už viackrát fotiť, ale chcel som sa ísť pozrieť najmä do Bánréve, do stanice, ktorá má úzky súvis s históriou slovenských železníc. O mojom sobotňajšom výlete do Bánréve MÁV je nasledovný príspevok.

Železničná stanica Devínske Jazero a jej premeny

 Asi pred mesiacom som priniesol informácie o zemných prácach, ktoré Železnice Slovenskej republiky vykonávali na trati 110 v okolí železničnej stanice Devínske Jazero. Konkrétne išlo o vybudovanie odvodňovacieho kanála povedľa 1. traťovej koľaji pred stanicou. Dnes som využil dobré počasie a na stanicu Devínske Jazero som sa išiel opäť pozrieť.
 
 


Home