eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������ - zobrazeno 10 z 75 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80|
Vluky na tratiach SR s NAD
Výluky na tratiach elezníc Slovenskej republiky (SR) s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) a informácie o iných obmedzeniach osobnej dopravy v týdni od 01. 10. 2018 do 07. 10. 2018.
                        
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy. V 40. týdni od pondelka 1. októbra do nedele 7. októbra 2018 budú tieto výluky s NAD.

Elektrick rue radu 140 (ex E 499.0)

Štvornápravový elektrický ruše radu 140 (ex E 499.0) je urený pre prevádzku na elektrifikovaných tratiach s TNPS 3 kV, js. Ruše je skriového vyhotovenia. Skria je uloená na dvoch dvojnápravových podvozkoch. Ruše je univerzálny, urený bol pre vozbu nákladných, osobných vlakov a rýchlikov. V súasnosti rušne tohto radu u nie sú v prevádzke. 

Motorov rue radu T 499.0 (resp. 759)

Pri príleitosti tohtoroného MDD som sa vybral do rušového depa vo Vrútkach, kde sa konala u tradiná akcia „eleznica pre deti“. Lákadlom bolo mnostvo elezninej techniky, ktorá tu bola vystavená. Osobitne ma však do Vrútok ahalo za motorovým rušom, ktorý má zaujímavú históriu a názov. Je to Kyklop, motorový ruše s jedným vekým elným reflektorom, poda ktorého ruše svoju prezývku dostal.

Elektrick rue radu 242 (spomienka na pleche)

Donedávna bolo na slovenských tratiach moné v prevádzke vidie elektrické rušne D radu 242, prezývané „plechá“. Rušne tohto radu sú konštrukne odvodené od rušov radu 240, priom pojazd a elektrická as je v podstate zhodná. Výrobu alších elektrických rušov pre striedavý trakný systém 25 kV, 50 Hz si vyiadala pokraujúca elektrifikácia. Z dôvodu vysokej ceny sklolaminátu boli skrine rušov vyrobené z oceových plechov, od oho je odvodená aj ich prezývka.

Motorov jednotka radu 845+945 spolonosti Arriva

V týchto doch na Slovensku prebiehajú skúšky motorovej jednotky radu 845+945 spolonosti Arriva. Motorovú jednotku tohto radu spolonos Arriva tri mesiace na vlastné náklady skúšobne prevádzkovala v eskej republike na trati Praha – Kralupy nad Vltavou. Dnes bola vykonaná skúšobná jazda z Košíc do Moldavy nad Bodvou a spä. Ja som sa do Moldavy nad Bodvou na motorovú jednotku zašiel pozrie.

Oznaovanie nkladnch vozov

Na stránkach magazínu elezniné.info sú u uverejnené lánky o oznaovaní hnacích koajových vozidiel a tie o oznaovaní osobných vozov. Rovnako aj pri nákladných vozoch je zavedený systém oznaovania, ktorý umouje ich jednoduchú a presnú identifikáciu. Vzhadom na mnostvo druhov prepravovaných nákladov je na elezniných tratiach v prevádzke aj mnostvo typov nákladných vozov.

Motorov jednotka radu 813.1xx+913.1xx

V sobotu, 14. septembra 2013, v rámci programu pretekov parných rušov výrobca OS Zvolen, a.s., predstavil novú zmodernizovanú motorovú jednotku 813+913.110. Od pôvodnej motorovej jednotky sa nová jednotka u na prvý pohad líši predovšetkým vzhadom a tým, e je prispôsobená aj pre imobilných cestujúcich. Motorová jednotka je poda výrobcu urená pre regionálnu osobnú dopravu.

Jedna kapitola jednho rua skonila

Bolo 1. júla 2005, kedy sa na svoju prvú jazdu z Košíc do Bratislavy v novom šate vybral ruše 362.015. Na viacerých miestach Slovenska pršalo, napriek tomu jazdu tohto mimoriadneho vlaku sledovalo viacero udí. Bol to prvý ruše, ktorý dostal reklamný „náter“ s logom známej spolonosti. Reklamný náter na rušni vydral a do tohtoronej jari, kedy po oprave, ruše dostal aj nový náter reprezentujúci ZSSK.

Motorov voze radu 801 (ex M 131.1)

Motorové vozne radu 801 známejšie pod pôvodným oznaením M 131.1 u nie sú v pravidelnej prevádzke dlhé roky. Ich vývoj a výroba zaala krátko po 2. svetovej vojne a v osobnej doprave slúili v hojnom pote. V prevádzke nahradili parné rušne na osobných vlakoch na miestnych tratiach. Struný technický popis a informácie z histórie týchto motorových rušov je v nasledujúcom lánku. 

Ako je to s oznaovanm hnacch drhovch vozidiel?

Na zaiatku bola fotografia motorovej jednotky 861.003-6. Zadal som oznaenie tejto novej motorovej jednotky do kalkulaky pre výpoet kontrolnej íslice a ha, vyšlo mi 861.003-2. Potom som pozrel na internete zverejnené fotografie aj ostatných motorových jednotiek radu 861. Prvú jednotku radu 861 som vyfotil v Bratislave, ke prebiehali jej skúšobné jazdy. Vtedy mala oznaenie 861.001-6, no v súasnosti má oznaenie 861.001-0. Tak som sa zamyslel, i toto oznaenie je správne, alebo preo je to tak.


Home