eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������ - zobrazeno 5 z 75 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80|
Jednofzov elektrick rue radu 230 - ex S 489.0 (25 kV, 50 Hz)
 Jednofázový elektrický ruše radu 230 (predchádzajúce oznaenie S 489.0) je urený pre univerzálnu traovú slubu. Ruše je štvorosí s usporiadaním Bo´Bo´. Dva dvojosé podvozky majú samostatný pohon kadej osi. Elektromotory sú pevne uloené v podvozkových rámoch. Krútiaci moment sa na os prenáša cez kbovú spojku. Skria ruša je vyrobená zo sklolaminátu. Ruše má pneumatickú samoinnú a priamoinnú brzdu DAKO a runú brzdu. Do rušov S 489.0019 a S 489.0020 bola nainštalovaná elektrodynamická odporová brzda o výkone 2000 kW.  

Elektrick jednotka D radu 680 (Pendolino) - technick daje:

Trojsystémová elektrická jednotka D s náklapacími skriami - rad 680. Oba elné (681+682) a vloené vozne (081+683+084+684+082) majú po dva dvojnápravové podvozky, priom elné elektrické vozne (681+682) a dva vloené elektrické vozne (683+684) majú na podvozkoch po dva asynchrónne elektromotory, ktoré cez kukové hriadele poháajú vnútornú nápravu podvozkov, t.j. nápravu blišie k strednej asti jednotky. Podvozky sú vybavené hydraulickým systémom naklápania skrine. Skrine vozov sú zvarené z hliníkových profilov.

Z archvu: Pendolino prde do Bratislavy

Táto informácia v minulosti zaznela viackrát. Neoficiálne informácie hovorili o tom, e eské dráhy mali záujem nasadi elektrické jednotky 680 Pendolino na spojenie Prahy a Bratislavy u skôr. Ale a v súvislosti s prípravou grafikonu vlakovej dopravy platného od 10. decembra 2006 zaala ma snaha eských drah reálnu podobu.

Pendolna v esku vyetruj pre veobecn ohrozenie

Praha - eské štátne zastupitestvo preveruje prevádzku rýchlovlakov pendolino kvôli podozreniu zo spáchania trestného inu všeobecného ohrozenia.

Rýchlovlaky majú na niektorých miestach elezniné problémy v komunikácii so zabezpeovacími zariadeniami. Informovala o tom v utorok televízia Nova. Pendolína sú eské rýchlovlaky, ktoré okrem eských vnútroštátnych liniek spájajú aj Bratislavu a Prahu. Od decembra minulého roka premávajú na tejto trati obojsmerne jedenkrát denne.

Nov osobn voze zo OS Vrtky

OS Vrútky, a. s. dokonuje elezniný voze typu IC/EC

Spolonos OS Vrútky, a. s. dokonuje v týchto doch práce na historicky prvom osobnom elezninom vozni rýchlikového typu pre vlaky IC/EC. Projekt aj výroba prebehli na Slovensku. Prvé vozne by mali po našich elezniciach premáva u tento rok.

http://ekonomika.sme.sk/clanok.asp?cl=3512911


Home