eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 20.09. 2021
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Elektrick������������������������ jednotky - zobrazeno 10 z 11 
|1-10| |11-20|
Elektrick voze EMU 26.0 (TEVD 22) - Komta
Elektrický voze EMU 26.001 je dvojosí elektrický voze na TNPS 1500 V jednosmerných. Elektrický voze vyrobila spolonos Ganz Budapeš, elektrickú as dodala spolonos Siemens Schukert taktie z Budapešti. Nasledujúci lánok je venovaný elektrickému vozu, ktorý je známy ako Kométa.

Elektrick jednotka radu 405.95 (ex EMU 29.0)

Pre prevádzku na 4,753 km dlhej ozubnicovej trati zo Štrby na Štrbské Pleso s najväším sklonom 150 promile boli vyrobené tri elektrické jednotky s pôvodným oznaením EMU 29.0 s rozchodom 1000 mm. Elektrická jednotka je zloená z elektrického voza a riadiaceho voza. Elektrický voze je štvornápravový s dvoma podvozkami, je radený vdy na nišej strane jednotky.

V iline sa predstavila elektrick jednotka radu 671

V piatok, 28. mája 2010, bola v elezninej stanici ilina verejnosti predstavená elektrická dvojsystémová poschodová jednotka radu 671. Ucelenú jednotku tvorí elektrický poschodový voze, jeden vloený poschodový voze a jeden riadiaci poschodový voze. Maximálna rýchlos jednotky je 160 km/h.

Elektrick (motorov) voze radu 560 (ex SM 488.0)

Elektrický (motorový) voze radu 560 (ex SM 488.0) je urený pre prímestskú dopravu osobnými vlakmi, priom štandardná vlaková súprava pozostávala z dvoch elektrických vozov radu 560, medzi ktorými boli tri vloené vozne radu 060 (ex N 488.0). Poet miest na sedenie pre cestujúcich v celej vlakovej súprave bol 336 a rovnaký bol aj poet miest na státie. Elektrický voze je urený na prevádzku na tratiach napájaných jednofázovým striedavým napätím 25 kV, 50 Hz.

Elektrick jednotka radu 460 (ex EM 488.0)

   Elektrický motorový voze radu 460 (ex EM 488.0) je urený pre prevádzku na tratiach s jednosmernou traknou napájacou sústavou 3 kV DC. Dva elektrické vozne medzi nimi tri vloené vozne radu 063 (ex N 488.03) tvorili typický elektrický vlak prevádzkovaný na jednosmerných tratiach. Skria elektrického voza má jednu kabínu so stanovišom strojvodcu, druhé elo voza je ploché s prechodovým otvorom do vloeného voza. Na Slovensku sú tieto „elektrické vlaky“ dislokované v Košiciach a dodnes sú v prevádzke na osobných vlakoch v okolí Prešova a Košíc, resp. v úseku Lipany – ierna nad Tisou.

Elektrick poschodov jednotka ZSSK radu 671

     V lete t. r. priniesli tlaové agentúry informácie o tom, e elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK), ešte v decembri 2008 uzavrela zmluvu na dodávku desiatich elektrických poschodových jednotiek. Na 51. MSV v Brne boli okrem iných, dostupné prospekty aj k týmto jednotkám, ktoré Škoda Vagonka, a.s., v tomto ase u pre ZSSK vyrába. Niekoko zaujímavostí a technických informácií o elektrických jednotkách radu 671 je uvedených v nasledujúcom lánku.

Poschodov elektrick jednotka radu 471, alebo 51. MSV 2009 v Brne (4.)

     alším exponátom, ktorý ma na strojárenskom vetrhu zaujal, bola dvojposchodová elektrická jednotka radu 471 známa aj pod názvom CityElefant. Na vetrhu bola vystavovaná jednotka D 471.056-2. elezniná spolonos Slovensko, a.s., tieto jednotky CityElefant, avšak dvojsystémové (rad 671), chce zakúpi. V lánku sa oboznámime s niektorými technickými údajmi a interiérom jednotky.

Elektrick motorov voze SD EMU 49.001

    Pri príleitosti osláv 100. výroia Tatranských elektrických elezníc, ktoré sa konali v septembri minulého roku, bol v priestore popradského depa pre verejnos vystavený aj elektrický motorový voze EMU 49.001 poda oznaenia SD, alebo motorový voze . 7 T.E.V.D. (Tatranská elektrická vicinálna dráha). Sýtou ervenou farbou iariaci voze neunikol mojej pozornosti. O tejto zaujímavej „Tatranskej elektrike“ je nasledujúci príspevok.

Elektrick jednotka D radu 680 (Pendolino) - technick daje:

Trojsystémová elektrická jednotka D s náklapacími skriami - rad 680. Oba elné (681+682) a vloené vozne (081+683+084+684+082) majú po dva dvojnápravové podvozky, priom elné elektrické vozne (681+682) a dva vloené elektrické vozne (683+684) majú na podvozkoch po dva asynchrónne elektromotory, ktoré cez kukové hriadele poháajú vnútornú nápravu podvozkov, t.j. nápravu blišie k strednej asti jednotky. Podvozky sú vybavené hydraulickým systémom naklápania skrine. Skrine vozov sú zvarené z hliníkových profilov.

Z archvu: Pendolino prde do Bratislavy

Táto informácia v minulosti zaznela viackrát. Neoficiálne informácie hovorili o tom, e eské dráhy mali záujem nasadi elektrické jednotky 680 Pendolino na spojenie Prahy a Bratislavy u skôr. Ale a v súvislosti s prípravou grafikonu vlakovej dopravy platného od 10. decembra 2006 zaala ma snaha eských drah reálnu podobu.


Home