Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 09.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
N��kladn�� vozne - zobrazeno 1 z 1 
Označovanie nákladných vozňov
Na stránkach magazínu Železničné.info sú už uverejnené články o označovaní hnacích koľajových vozidiel a tiež o označovaní osobných vozňov. Rovnako aj pri nákladných vozňoch je zavedený systém označovania, ktorý umožňuje ich jednoduchú a presnú identifikáciu. Vzhľadom na množstvo druhov prepravovaných nákladov je na železničných tratiach v prevádzke aj množstvo typov nákladných vozňov.


Home