Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 02.08. 2021
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Technick���� inform����cie - zobrazeno 1 z 11 
|1-10| |11-20|
Označovanie koľajových vozidiel I. – niečo z histórie a Kryšpínovo označenie
  V súvislosti so vznikom prvých lokomotív, resp. rušňov, pochopiteľne parných, sa začalo riešiť aj ich označovanie. V prvopočiatkoch sa rušňom prideľovali rôzne mená, ktoré vystihovali vzťah rušňa napr. k jeho konštruktérovi, alebo ku krajine, kde rušeň premával. Známy je napr. parný rušeň BIHAR, ktorý 20. augusta 1848 priviezol prvý parný vlak z Gänserndorfu, cez Marchegg do Bratislavy.


Home