eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 09.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Technick������������ inform������������cie - zobrazeno 1 z 11 
|1-10| |11-20|
Oznaovanie koajovch vozidiel I. nieo z histrie a Krypnovo oznaenie
  V súvislosti so vznikom prvých lokomotív, resp. rušov, pochopitene parných, sa zaalo rieši aj ich oznaovanie. V prvopoiatkoch sa rušom prideovali rôzne mená, ktoré vystihovali vzah ruša napr. k jeho konštruktérovi, alebo ku krajine, kde ruše premával. Známy je napr. parný ruše BIHAR, ktorý 20. augusta 1848 priviezol prvý parný vlak z Gänserndorfu, cez Marchegg do Bratislavy.


Home