eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.10. 2021
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������RT
irokorozchodn eleznin tra: Haniska pri Koiciach RT - Maovce RT
Peter, 27.09.2007 (17535 pretan)

Širokorozchodná elezniná tra:

Haniska pri Košiciach ŠRT - Trebišov ŠRT - Maovce ŠRT

Rozchod trate (mm):

1520

 

Úsek trate:

V prevádzke od:

Haniska pri Košiciach ŠRT –

Maovce ŠRT – št.hr.

1.5.1966

 

Elektrifikované úseky:

Napájanie:

Od:

Haniska pri Košiciach ŠRT –

Trebišov ŠRT

=3kV

2.11.1976

Trebišov ŠRT – Maovce ŠRT

=3kV

3.2.1978

Uhorod – št.hr. – Maovce ŠRT

=3kV

27.5.1978

 

ŠRT

Haniska pri Košiciach – Maovce

ŠRT

km

elezniné stanice a zastávky

km

0

Haniska pri Košiciach ŠRT

87

 

Výh Hornád ŠRT

 

 

Ruskov

 

 

Výh Slaník ŠRT

 

 

Výh ervený Dvor ŠRT

 

51

Výh Trebišov ŠRT

36

 

Výh Budkovce ŠRT

 

 

Výh Vojany ŠRT

 

87

Maovce ŠRT

0

0

Maovce ŠRT

1

 

štátna hranica km 0,000

 

 

Výh Pavlovo UZ

 

1

Ugorod PSP UZ

0

 

Svisiace lnky:
Sprva o prprave a realizcii vstavby RT Koice - Bratislava - Viede (17.02.2009)
Sprva o prprave a realizcii vstavby irokorozchodnej trate Koice - Bratislava - Viede (05.12.2008)
Vyhodnotenie ankety o preden RT z Hanisky pri Koiciach do Viedne (04.12.2008)


Home