eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
M������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������V
Tra 130: Bratislava hl.st. - Szob MV; Palrikovo - urany
Peter, 27.09.2007 (25348 pretan)

Elektrifikovaná dvojkoajná elezniná tra 130:

Bratislava hl.st. - Galanta - Nové Zámky - Szob MÁV; Palárikovo - Šurany

Súas IV. koridoru

Rozchod trate (mm):

1435

 

Úsek trate:

V prevádzke od:

Bratislava hl.st. – Štúrovo – Szob MÁV

16.12.1850

Palárikovo – Šurany

15.1.1874

 

 

Elektrifikované úseky:

Napájanie:

Od:

Bratislava hl.st. – Štúrovo

~25kV 50Hz

31.1.1969

Štúrovo – Szob (št. hranica)

~25kV 50Hz

22.12.1971

Bratislava predmestie – Odb Vinohrady

~25kV 50Hz

1967

 

Dvojkoajné úseky:

km

Od:

Bratislava hl.st. – Vajnory

10

1872

Vajnory – Štúrovo

125

pred r. 1904

 

km

elezniné stanice a zastávky

km

0

Bratislava hl.st. 100,110,120,132

150

13

Devínska Nová Ves 100

 

19

Marchegg ÖBB 100

 

36

Gänserndorf ÖBB 100

 

70

Wien Südbf ÖBB 100

 

64

Kúty 110

 

52

Beclav D 110

 

202

ilina 120

 

28

Rusovce 132

 

35

Rajka MÁV 132

 

4

Bratislava-Vinohrady z

146

5

Dynamitka Vistra z

 

 

Odb Moiar

 

10

Bratislava-Vajnory

140

0

Bratislava-Nové Mesto 120,131,132

7

202

ilina 120

 

95

Komárno 131

 

23

Rusovce 132

 

30

Rajka MÁV 132

 

2

Bratislava predmestie 120

5

 

Odb Moiar

 

7

Bratislava-Vajnory

0

14

Ivanka pri Dunaji z

136

18

Bernolákovo

132

22

Veký Biel z

126

26

Senec

124

29

Reca z

121

36

Pusté Úany z

114

42

Sládkoviovo

108

46

Košúty z

105

49

Galanta 133

101

28

Trnava 133

 

30

Leopoldov 133

 

55

Toponica z

95

60

Šaa 134

90

19

Neded 134

 

 

most cez rieku Váh

 

66

Trnovec nad Váhom

84

73

Jatov z

77

77

Tvrdošovce

73

81

Palárikovo

69

0

Palárikovo

8

4

Šurany-Kopec z

4

8

Šurany 140,150,151

0

10

Nové Zámky 140, 150, 151

 

103

Prievidza 140

 

120

Zvolen 150

 

41

Zlaté Moravce 151

 

85

udovítov z

66

 

most

 

91

Nové Zámky 135,140,150,151

59

29

Komárno 135

 

35

Komárom MÁV 135

 

113

Prievidza 140

 

130

Zvolen 150

 

51

Zlaté Moravce 151

 

97

Dvory nad itavou

53

103

Pribeta

47

108

Rúba z

42

111

Strekov

39

117

Nová Vieska z

33

121

Gbelce

29

125

Šarkan z

25

129

Mula

21

 

Štúrovo tranzitná skupina

 

135

Štúrovo 152

15

52

Levice 152

 

147

Chaba z

3

149

štátna hranica km

1

150

Szob MÁV

0

 

Zmeny názvov staníc:

 

 

Súasný názov:

Predchádzajúci názov:

Bratislava hl.st.

Bratislava hl.n.

Bratislava-Vajnory

Bratislava-Dvorník (r. 1950)

Bratislava-Vajnory (r. 1948)

Ivanka pri Dunaji z

Ivánka pri Dunaji z

Bernolákovo

eklís

Veký Biel z

Maarský Bél z

Reca z

Réca z

Pusté Úany z

Pustý Fedýmeš z

Sládkoviovo

Dlosek

Toponica z

Jazerný árad z

Tvrdošovce

Tardošked

Palárikovo

Slovenský Meder

Pribeta

Perbete

Príbeta

Rúba z

Fýr z

Strekov

Ker

Gbelce

Köbölkut

Štúrovo

Párka

Chaba z

Helemba z

 

Svisiace lnky:
Uhranka na vlete v Senci (04.03.2015)
Preruenie dopravy na trati Budape Szob (30.07.2012)
eleznin most v Trnovci nad Vhom (19.05.2011)


Home