eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Tatransk okruh historickmi vlakmi
Peter, 04.11.2011 (17447 pretan)

Veterán klub elezníc Poprad zorganizoval da 29. septembra 2007 okrunú jazdu Kométy a motorového voza M 240.0042. Moje dojmy z tejto akcie Vám prinášam v nasledovnej krátkej reportái. Organizátor sa rozhodol výaok z tejto akcie venova na záchranu jednej z dvoch kabín pozemnej lanovky Starý Smokovec - Hrebienok, ktoré nedávno ukonili svoju ivotnú pú a mali by by zošrotované.

Kee ma táto myšlienka oslovila a mal som tú príleitos, tak som sa vybral osobne na túto akciu. Jazdy sa v podstate uskutonili dve. Ráno vyštartovala Kométa (EMU 26.001) smer Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Poprad. Ja som ráno nasadol najprv na Kométu, ktorou som sa previezol cez Starý Smokovec na Štrbské Pleso, spä do Starého Smokovca a do Tatranskej Lomnice.
 
Ráno v Poprade
Tatranský okruh
 
Starý Smokovec
Tatranský okruh
 
Obiehanie súpravy na Štrbskom Plese
Tatranský okruh
  
Starý Smokovec a chvía pre nostalgiu
Tatranský okruh
  
Napoludnie sa na cestu vydal historický motorový voze M 240.0042 z Popradu–Tatier cez Studený Potok do Tatranskej Lomnice a spä. Oba historické exponáty sa stretli práve v Tatranskej Lomnici, kde konia dve elezniné trate s rôznym rozchodom. A uskutonilo sa tu aj alšie stretnutie, novej motorovej jednotky radu 840 a starej motorky M 240.
 
Tatranská Lomnica - Kométa opä obieha
Tatranský okruh
 
Motorový voze M 240.0042
Tatranský okruh
 
Stretnutie generácií 840.005 a M 240.0042
Tatranský okruh
 
V Tatranskej Lomnici som prestúpil a pokraoval v putovaní „Tatranským okruhom“ historickým motorovým vozom M 240.0042 cez Studený Potok spä do Popradu-Tatier.  
 
Kométa odchádza z Lomnice do Smokovca
Tatranský okruh
 
Cestou do Popradu Tatranský okruh
 
Zastávka v Studenom Potoku
Tatranský okruh
 
Cestujúcich bolo tak akurát, aj ke som akal viacerých skalných. Nálada bola vemi dobrá a priateská. Aj ke poasie nie vdy prialo, predsa sa mi podarilo spravi niekoko záberov, s ktorými sa chcem s Vami podeli. Fotografie si môete prezrie vo fotogalérii.
 
Návrat Kométy do Popradu Tatranský okruh
 
Záverom sa chcem poakova organizátorom sa zorganizovanie akcie a skvelú náladu, ktorú ich partia na tejto akcii vytvorila. Som presvedený, e sa podarí jednu kabínku pozemnej lanovky zachráni a som rád, e som sa mohol zúastni akcie, ktorá tomu napomôe.
 

DOPLNENÉ: V stredu 17. októbra 2007 boli kabínky pozemnej lanovky prevezené do Popradu. Gratulujem k úspechu.
 

Poznámka: lánok pôvodne vyšiel 1. októbra 2007. Z technických dôvodov (zmeny v redaknom systéme), bol lánok neskôr stiahnutý. lánok bol upravený, aby vyhovoval zmeneným podmienkam, a po dlhšom ase je opä vydaný, ako spomienka na Kométu, ktorá je pre technické problémy s trakným motorom odstavená z prevádzky.

Svisiace lnky:
Leto s Komtou 2016 (26.06.2016)
Elektrick voze EMU 26.0 (TEVD 22) - Komta (19.11.2011)


Home