eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Dopravn������������������������������������������������������������������������ politika
Na eleznin dopravu pjde na budci rok 11,1 miliardy Sk
admin, 15.10.2007 (3267 pretan)

 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR bude ma v roku 2008 k dispozícii na výdavky 30,9 miliardy Sk, o je oproti pôvodnému návrhu rozpotu viac takmer o 5 miliárd Sk.

 

Rezort dopravy bude ma na výdavky 30,9 mld Sk.

"Spokojný som. Samozrejme, ako kadý rezortný minister aj ja by som si vedel predstavi viac a väší komfort, ale v rámci tých daností, ktoré sú na stole, som vemi rád, e sa nám podarilo navýši našu kapitolu," konštatoval dnes po zasadnutí vládneho kabinetu minister dopravy, pôšt a telekomunikácií ubomír Vány.

Na výdavky súvisiace s cestnou infraštruktúrou je urených zo štátneho rozpotu SR takmer 15 miliárd Sk. Slovenská správa ciest na správu a údrbu ciest získa takmer 1,2 miliardy Sk a Národná dianiná spolonos, a. s., na opravy komunikácií dostane 900 miliónov Sk. Na výstavbu cestnej infraštruktúry sa v roku 2008 predpokladá vynaloi 12,9 miliardy Sk zo zdrojov štátneho rozpotu.

Na výstavbu dianic a rýchlostných ciest sa predpokladá erpa celkove 10,3 miliardy Sk, z toho vlastné zdroje štátneho rozpotu predstavujú 9,8 miliardy Sk (793 miliónov Sk na spolufinancovanie projektov EÚ, 9,0 miliardy Sk na národné projekty vrátane projektov súkromno-verejného partnerstva a zdroje EÚ vo výške takmer 545 miliónov Sk).

Na elezninú dopravu je v roku 2008 rozpotovaných 11,1 miliardy Sk.

Na program letecká infraštruktúra, vrátane zdrojov štrukturálnych fondov, je rozpotovaných 101 miliónov Sk.

ŠR SR by mal v roku 2008 hospodári s príjmami 348,252 miliardy Sk a výdavkami 380,233 miliardy Sk, deficit by mal teda dosiahnu 31,981 miliardy Sk.

TASR


Home