eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Pl������������������������������������������������������������������������novan������������������������������������������������������������������������ trate
Trasa tunela pod riekou m dva varianty
admin, 18.10.2007 (29240 pretan)

 Modernizácia infraštruktúry elezníc v Bratislave v rámci projektu TEN-T predpokladá aj vybudovanie tunelov na území hlavného mesta. Tie majú by významnou súasou nosného dopravného systému.

Prepojenie elezniných koridorov TEN-T na území hlavného mesta je súasou budúcej európskej magistrály íslo 17, na trase prechádzajúcej mestami Parí, Štrasburg, Štutgart, Viede a Bratislava. (celý lánok...)

17.10.2007, 14:36, Bratislavské noviny

Svisiace lnky:
Fililka nebude (19.02.2013)
Projekt TEN-T 17 zo elezninej stanice Fililka do stanice Petralka (07.10.2010)
Projekt TEN-T 17 eleznin stanica Fililka (18.09.2010)
Projekt TEN-T 17 - od stanice Bratislava predmestie po stanicu Bratislava fililka (08.09.2010)
Mesto chce projekt TEN-T, iada vak zmluvu (07.11.2008)
Star most m napokon sli aj cestnej doprave (14.05.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - eleznin stanica, o budcnosti ktorej sa hovor (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - od vzniku po sasnos (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava predmestie (02.02.2008)
Koaje pod Bratislavou zan stava v roku 2010 (29.10.2007)
Online rozhovor s ministrom dopravy ubomrom Vnym (22.10.2007)
Projekt TEN-T sa u papierovo rozbieha (19.10.2007)
Elektrika by mohla premva u v roku 2010 (13.10.2007)


Home