eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Pl������������������������������������������������������������������������novan������������������������������������������������������������������������ trate
Projekt TEN-T sa u papierovo rozbieha
admin, 19.10.2007 (28701 pretan)

 Projekt TEN-T, ktorého cieom je modernizácia infraštruktúry elezníc a vybudovanie elezniných koridorov na území hlavného mesta, sa opiera o štúdiu, ktorá je v súasnosti posudzovaná z hadiska ivotného prostredia. Stavebné práce projektu TEN-T, financovaného z európskych fondov, sa v hlavnom meste zanú v roku 2010 a ich dokonenie sa oakáva o pä rokov neskôr. Práce sú rozdelené na tri etapy. Prvá rieši zdvojkoajnenie trate medzi elezninou stanicou Petralka a hranicou s Rakúskom. V druhej etape ide takisto o zdvojkoajnenie, tentoraz úseku medzi elezninou stanicou Nové Mesto a Hlavnou stanicou. Tretia etapa sa týka napojenia Letiska M.R. Štefánika na elezniné trate a vybudovania elezninej stanice na letisku. (celý lánok...)

16.10.2007, 9:05, Bratislavské noviny

Svisiace lnky:
Fililka nebude (19.02.2013)
Projekt TEN-T 17 zo elezninej stanice Fililka do stanice Petralka (07.10.2010)
Projekt TEN-T 17 eleznin stanica Fililka (18.09.2010)
Projekt TEN-T 17 - od stanice Bratislava predmestie po stanicu Bratislava fililka (08.09.2010)
Mesto chce projekt TEN-T, iada vak zmluvu (07.11.2008)
Star most m napokon sli aj cestnej doprave (14.05.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - eleznin stanica, o budcnosti ktorej sa hovor (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - od vzniku po sasnos (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava predmestie (02.02.2008)
Koaje pod Bratislavou zan stava v roku 2010 (29.10.2007)
Online rozhovor s ministrom dopravy ubomrom Vnym (22.10.2007)
Trasa tunela pod riekou m dva varianty (18.10.2007)
Elektrika by mohla premva u v roku 2010 (13.10.2007)


Home