eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
M������������������������������������������������������������������������V
trajk na eleznici v Maarsku
admin, 06.11.2007 (2226 pretan)

Bratislava 6. novembra (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e 7. novembra 2007 v ranných hodinách sa uskutoní štrajk maarských elezniiarov, o spôsobí zastavenie dopravy pribline na 2 hodiny na celom území Maarska.
 

Štrajk sa dotkne aj dvoch medzištátnych vlakových spojení prechádzajúcich cez územie Slovenskej republiky:

• EC 174 (Budapeš pravidelný odchod o 5.50 h – pravidelný príchod Bratislava hlavná stanica o 8.22. h do cieovej stanice Hamburg),

• R 412 Rákoczi (Budapeš pravidelný odchod o 6.05 h – Košice pravidelný príchod 9.59 h).

Zmeškanie vlakov sa predpokladá pribline 2 hodiny.

Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom získate na ísle Kontaktného centra 18 188, v osobných pokladniciach elezninej spolonosti Slovensko a.s. alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.

tel.: 02 2029 7015, 02 4446 1409

 


Home