eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Z archvu: RENDEZ 2005
Peter, 06.11.2007 (10335 pretan)

V doch 3. a 4. septembra 2005 usporiadalo Múzejno-dokumentané centrum elezníc Slovenskej republiky v spolupráci so elezninou spolonosou Slovensko, slovenskými klubmi historických elezniných vozidiel a klubmi elezniných modelárov 7. celoslovenský zraz historických elezniných vozidiel. Zraz sa uskutonil tradine v priestoroch Rušového depa Bratislava východ (Rendéz). Touto krátkou fotoreportáou Vás pozývam na malú prezentáciu toho, o som na akcii zachytil objektívom svojho fotoaparátu.

V sobotu ráno (3.9.2005) som najprv zašiel na elezninú stanicu Bratislava-Vinohrady, aby som odfotil odchod mimoriadneho vlaku na ele s Pomaranom T 678.0012, ktorý šiel do Kútov v ústrety parnému rýchliku z Prahy. Zelený Anton 486.007 na fotografii v závese, bude na parnom rýchliku z Prahy na príprahu pomáha nulkovému Albatrosovi 498.022 pri jeho ceste do Bratislavy na Rendéz.


T 678.0012 a 486.007 pod Kamzíkom

Ešte som pokal na mimoriadny osobný vlak premávajúci medzi elezninými stanicami Bratislava hl. st. a Bratislava východ. Vlak bol zloený z motorového voza M 274.004 s prípojným vozom (Modrý šíp) a motorového voza 820.042.


M 274.004 Modrý šíp pod Kamzíkom

Po prejdení mimoriadneho osobného vlaku som sa aj ja presunul do rušového depa v Rai, kde sa zraz konal. Tu som vyuil asový priestor pred exhibíciou exponátov na toni a chvíu som sa túlal po priestoroch depa. Moností na fotenie bolo viacero, snail som sa vyui momenty, ke rušne neboli obliehané obdivovatemi.
 

Motorový ruše T 211.0823 (Prasiatko)
vyhrievajúci sa na rannom slnku
(Kliknutím na fotografiu sa otvorí fotogaléria motorových rušov)

Kee sa blíil as predvádzania exponátov na toni, presunul som sa k nej, aby som zaujal dobré miesto na fotenie. Netrvalo dlho a rušnoparáda na toni sa zaala.


Usporiadatelia nezabudli ani na deti. Tie sa mohli v areáli depa povozi na stanovištiach rušov alebo na drezínach.

Postupne sa na toni predviedli parné rušne, motorové rušne a vozne, ale nechýbal ani zástupca elektrických rušov, ktoré zastupovala "Bobina" E 499.047.


Elektrický ruše E 499.047 - Bobina


Parný ruše 310.433 - Maarka
(Kliknutím na fotografiu sa otvorí fotogaléria parných rušov)


Parný ruše 331.037 - Uhranka


Parný ruše 422.0108 - Malý býek


Ešte raz parný ruše 422.0108 - Malý býek

Veké parné rušne zastupovala Šlachtiná a Štoker

Parný ruše 475.196 - Šlachtiná


Parný ruše 556.036 - Štoker.

Z motorových rušov to bola napríklad Karkulka T 444.0060

Pomaran T 679.019

a tie Sergej T 679.1168


Niektoré exponáty sa predviedli ako historické po prvýkrát po oprave a renovácii.

Motorový voze M 262.007.
(Kliknutím na fotografiu sa otvorí fotogaléria motorových vozov)

alšie fotografie uvedených a tie ostatných zúastnených exponátov si môete pozrie vo fotogalériách (kliknutím na fotografie s odkazom). Zrazu sa zúastnilo niekoko rušov zo zahraniia a príjemným prekvapením boli motorové rušne spolonosti LTE, ktoré mono vidie aj na slovenských elezniných tratiach.

Foto: © Ing. Peter Páteek

Home