eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 24.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Elektrick jednotka D radu 680 (Pendolino) - technick daje:
Peter, 16.11.2007 (11835 pretan)

Trojsystémová elektrická jednotka D s náklapacími skriami - rad 680. Oba elné (681+682) a vloené vozne (081+683+084+684+082) majú po dva dvojnápravové podvozky, priom elné elektrické vozne (681+682) a dva vloené elektrické vozne (683+684) majú na podvozkoch po dva asynchrónne elektromotory, ktoré cez kukové hriadele poháajú vnútornú nápravu podvozkov, t.j. nápravu blišie k strednej asti jednotky. Podvozky sú vybavené hydraulickým systémom naklápania skrine. Skrine vozov sú zvarené z hliníkových profilov.

Výrobca:

ALSTOM Ferroviaria S.p.A

Rok výroby:

2003 - 2004

Radenie jednotky:

7 vozov radených napevno:

681 – nefajiarsky, 1. trieda

081 – nefajiarsky, 1. trieda

683 – kombinovaný voze, 2. trieda a bar

084 – nefajiarsky, 2. trieda,

 2 miesta pre invalidov

684 – nefajiarsky, 2. trieda

082 – 2. trieda

682 – nefajiarsky, 2. trieda

Napájanie (3 systémy):

3kV dc; 15kV, 16,7Hz; 25kV, 50Hz

Rozchod:

1435mm

Maximálna rýchlos:

230km/h

Celková dka jednotky:

184,4m

Dka vozov elný/vloený:

27,65/25,9m

Vonkajšia šírka vozov:

2,8m

Hmotnos jednotky:

373t

Poet miest celkom:

331 miest

+ 2 miesta pre invalidov na vozíku

Trvalý výkon:

4000kW

Maximálna aná sila:

200kN

Poiatoné zrýchlenie:

0,41 m/s2

Systém naklápania:

hydraulicky

Materiál skrine jednotky:

hliník

Špeciálna výbava:

nefajiarske vozne

nastavitené sedadlá

zásuvky 230 V

klimatizácia

elektronické ovládanie roliet

tlaidlo pre privolanie sprievodcu

audiosystém s 3 hudobnými programami

moderný informaný systém

a vlakový rozhlas

preprava cestujúcich na vozíku

Poet kusov:

7

Napájanie na systéme 15kV, 16,7Hz umouje rekuperáciu.

Z dôvodu skrátenia schvaovacieho procesu bude poas doplnkových skúšok maximálna rýchlos iba 200km/h.

 
Elektrická jednotka D 680 Pendolino


Kabína strojvodcu


Oznaenie vloeného elektrického voza


Detail hydraulického naklápania skrine voza


FOTOALBUM

Home