eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 24.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Jednofzov elektrick rue radu 230 - ex S 489.0 (25 kV, 50 Hz)
Peter, 25.11.2007 (11615 pretan)

 Jednofázový elektrický ruše radu 230 (predchádzajúce oznaenie S 489.0) je urený pre univerzálnu traovú slubu. Ruše je štvorosí s usporiadaním Bo´Bo´. Dva dvojosé podvozky majú samostatný pohon kadej osi. Elektromotory sú pevne uloené v podvozkových rámoch. Krútiaci moment sa na os prenáša cez kbovú spojku. Skria ruša je vyrobená zo sklolaminátu. Ruše má pneumatickú samoinnú a priamoinnú brzdu DAKO a runú brzdu. Do rušov S 489.0019 a S 489.0020 bola nainštalovaná elektrodynamická odporová brzda o výkone 2000 kW.  

 Do bratislavského depa boli tieto rušne umiestnené v roku 1967 v pote 10 kusov. Neskôr ich však nahradili novšie rušne radu S 499.0 a S 499.1 a rušne S 489.0 boli predislokované do Brna. Prvý elektrický vlak do Bratislavy priviezol elektrický ruše S 489.0087 10. novembra 1967. V novembri 2007 uplynulo u 40 rokov od zaatia elektrickej prevádzky na trati 110 s trakným napätím 25 kV, 50 Hz.

Základné technické údaje: 

rad

230

 

predchádzajúce oznaenie

S489.0

 

výrobca

Škoda Plze

 

oznaenie výrobcu

47E1 - 47E3

 

rok výroby

1966 - 1967

 

rozchod

1 435

 

pojazd

Bo´Bo´

 

napájacie napätie

25

kV, 50 Hz

maximálna povolená rýchlos

110

km/hod

hmotnos

85,0

t

dka cez nárazníky

16 440

mm

rázvor podvozku

2 800

mm

šírka ruša

3 000

mm

výška ruša so stiahnutými zberami

4 630

mm

výška ruša so zdvihnutými zberami

6 300

mm

rázvor celkový

10 600

mm

vzdialenos otoných apov podvozkov

7 800

mm

priemer kolies

1 250

mm

minimálny polomer oblúka

120

m

hodinový výkon

3 200

kW

trvalý výkon

3 080

kW

 

 

 

trakný motor

5 AL 4446 iP

 

výkon trakného motora

800 

kW

poet trakných motorov

4

ks

prevodový pomer

1:3,95

 

aná sila max.

320

kN

typ kompresora

2 155 x 125/100

 

výkon motora kompresora

17

kW 

vlakové kúrenie

1,5/3

kV, 50 Hz

poet vyrobených

110

ks

 
Elektrický ruše D 230.001


Elektrický ruše 230.065 vo farbách spolonosti BRKS

 


Home