eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Z archvu: Rchlikov parn rue BB (kkStB) 310.23 v Bratislave
Peter, 07.12.2007 (13926 pretan)

    Pred dvoma rokmi 8. decembra 2005 prišiel na mimoriadnom vlaku z Viedne do Bratislavy rýchlikový parný ruše 310.23. Pripomeme si túto udalos prezentáciou skromnej zbierky fotografií, na ktorých som pobyt tohto ruša v Bratislave zaznamenal. Pri tejto príleitosti uvediem zárove niektoré technické údaje tohto rakúskeho parného ruša.

      Ruše 310.23 s výrobným íslom 3791 vyrobila v roku 1911 Lokomotívka Spolonosti štátnych elezníc (S.t.E.G.) vo Viedni pre Rakúske štátne eleznice (kkStB). Ruše bol dislokovaný v depe na stanici Františka Jozefa vo Viedni. Tento rýchlikový parný ruše bol v Bratislave aj pred rokom 2005, a to niel en ako historický exponát. Poas svojej riadnej prevádzky premával na rýchlikoch po celej bývalej monarchii a do roku 1918. Preto je celkom moné, e chodil na rýchlikoch aj do Bratislavy.
 
Parný ruše kkStB 310.23
Parný ruše kkStB 310.23
 
  V pravidelnej prevádzke bol ruše a do roku 1952. Po roku 1952 dostal nové oznaenie ÖBB 16.08. V roku 1956 zaal slúi ako vykurovací kotol. A v roku 1962 pri príleitosti 125 výroia elezníc v Rakúsku sa tento rýchlikový parný ruše stal múzejným exponátom. Rušne kkStB radu 310 mali po roku 1918 u SD oznaenie ako rad 375.
    
Parný ruše kkStB 310.23
Parný ruše kkStB 310.23 
 
 Základné technické údaje parného ruša 310.23:

Oznaenie kkStB:

310.23

 

Oznaenie ÖBB:

16.08

 

výrobca

S.t.E.G.

 

rok výroby

1911

 

výrobné íslo

3791

 

rozchod

1 435

mm 

usporiadanie osí

1´C2´h4v

 

maximálna povolená rýchlos

100

km/hod

hmotnos naprázdno

79,2

t

hmotnos v slube

86,0

t

hmotnos ruša s tendrom v slube

138,6

t

adhézna hmotnos

44,1

t

dka

13 001

mm

dka cez nárazníky s tendrom radu 86

21 404

mm

výška

4 620

mm

pevný rázvor

4 440

mm

celkový rázvor

10 450

mm

rázvor s tendrom

18 252

mm

priemer hnacích kolies

2 140

mm

priemer predného behúa

1 034

mm 

priemer zadných behúov

1 034

mm 

poet parných valcov

4

ks

priemer parných valcov

390+660

mm

zdvih piesta

720

mm

pretlak pary v kotli

16

bar

plocha roštu

4,62

m2

výhrevná plocha kotla

14,72

m2

výhrevná plocha trubiek

180,83

m2

výhrevná plocha prehrievaa

55,0

m2

poet trubiek

170

 

rozvod

Heusinger

 

minimálny polomer prechodnosti oblúka

150

m

tender radu

86

 

 - zásoba vody

21,0

m3

 - zásoba uhlia

8,72

m3

  
Parný ruše kkStB 310.23
Parný ruše kkStB 310.23 

alšie fotografie rakúskeho rýchlikového ruša 310.23 si môete pozrie vo fotoalbume.

Zdroj informácií: http://de.wikipedia.org/wiki/KkStB_310

Foto: © Ing. Peter Páteek

Home