eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorov voze radu 820 (ex M 240.0)
Peter, 10.12.2007 (12772 pretan)

      Motorový voze 820 (ex M240.0) je dieselhydraulický štvorosí motorový voze urený na prepravu osôb najmä na vedajších tratiach. Má dva dvojosé podvozky, z ktorých je jeden podvozok hnací a druhý je hnaný.
 
 

Základné technické údaje motorového voza radu 820:
 

rad

820

 

predchádzajúce oznaenie

M240.0

 

výrobca

Vagónka Tatra Studénka

 

rok výroby

1963 - 1964

 

rok výroby M230.501 - 502

1959

 

rok výroby M240.001 - 040

1963

 

rok výroby M240.041 - 120

1964

 

rozchod

1 435

mm

usporiadanie osí

B´2´

 

maximálna povolená rýchlos

70

km/hod

hmotnos neobsadeného voza

31,6

t

šírka skrine

3 003

mm

výška skrine

3 780

mm

dka cez nárazníky

18 500

mm

rázvor podvozku

2 300

mm

rázvor celkový

14 930

mm

vzdialenos otoných apov

12 630

mm

priemer kolies

880

mm

minimálny polomer oblúka

120

m

poet miest na sedenie

56

 

poet miest na státie

46

 

 

 

 

typ spaovacieho motora (diesel)

TATRA T930-4K

 

 - výkon motora

206

kW

 - otáky motora

1 800

min.-1

 - poet valcov

12

 

objem palivovej nádre

500

l

prenos výkonu

hydrodynamický

 

typ prevodovky

KD H250M1

 

aná sila

40

kN

typ kompresora

W 115/80

 

vlakové kúrenie agregátmi TA 10

naftové

 

 
Pôdorys voza je rozdelený priekami na dva osobné oddiely, oddiel pre batoinu, WC, dva nástupné oddiely a na kadom ele voza stanovište strojvodcu. elá sú priechodné. Pohonnú jednotku tvorí vzduchom chladený dieselový motor Tatra 930-4 s trojmeniovou hydrodynamickou prevodovkou KD H 250 M. Pohon hnacieho podvozku je cez kbový hriade na obe osi spojené taktie kbovým hriadeom. Hnací podvozok je na strane oddielu pre batoinu. Regulácia otáok motora je moná v šiestich stupoch kontroléra. Prepínanie meniov je samoinné. Motorový voze má tlakovzdušnú samoinnú brzdu DK-P a prídavnú priamoinnú, runú brzdu a brzdu záchrannú. Rozvádza DAKO CV1. V podvozkoch sú po dva brzdové valce. Na elách motorového voza sú prechody so sklopnými mostíkmi. Prechodové dvere sú so zhrovacím zábradlím.

Motorový voze radu 820

Skria (bonice a strecha) má tepelnú a zvukovú izoláciu. Obloenie stien je z drevovláknitých dosiek, ktoré sú do výšky cca 1,5 metra potiahnuté plastickou koou, zostávajúca as umakartom. Podlaha je pokrytá PVC, v oddiele pre batoiny je chránená oceovými pásmi. Sedadlá sú pevné, dvojité, alúnené koenkou a usporiadané 3+2. Na priekach sú usporiadané 2+2 bez opierok rúk. V osobných oddieloch sú pod oknami výklopné popolníky a pevný odkladací stolek na hornej asti pokrytý umakartom. Polica pre batoinu sú so silonovým výpletom a vešiakmi na zavesenie odevov. Na stanovištiach strojvodcu sú sklopné alúnené sedadlá. Vlakvedúci má stolek so zásuvkou a sedadlo. Vetranie cez vetrací otvor v strope. V oddiele pre batoiny je šatník a dve skrine pre elektrické zariadenia. V priestore pod oknom sú dva teplovzdušné agregáty TA 10.

Motorový voze radu 820

Vonkajšie dvere pre vstup cestujúcich sú jednokrídlové, otvárajú sa do vnútra a majú pevné okno. Zámok je samoinný dvojitý uzamykatený dózickým kúom. Vonkajšie dvere elné sa otvárajú do vnútra, majú pevné okno a zámok je uzamykatený dózickým kúom. Vonkajšie dvere pre vstup do stanoviša strojvodcu sú jednokrídlové, otvárajú sa von a majú spúšacie okno. Zámok je uzamykatený dózickým zámkom. Vonkajšie dvere do oddielu pre batoinu sú dvojkrídlové s pevným oknom.

Motorový voze radu 820

Vnútorné dvere z nástupných priestorov do osobných oddielov sú krídlové s pevným oknom a zámkom a kukami na oboch stranách. Do oddielu pre batoinu sú dvere plné so zámkom a štvorhranom. Do stanoviša strojvodcu sú vnútorné dvere plné so zámkom a kukami. Okná v osobných oddieloch majú šírku 1000 milimetrov, na oknách sú tieniace záclonky. Dolná as okna je pevná, horná je otváratená. Na stanovišti strojvodcu sú okná široké 750 milimetrov. Na toalete má okno šírku 700 milimetrov v hornej asti má vetraciu klapku. V miestnosti toalety je záchod, umývadlo a zrkadlo. Vodojem má objem 260 litrov. Prítok vody do umývadla a záchodu sa ovláda nonými pákami. Podlaha je vydládená.

Motorový voze radu 820

Vykurovanie v oddieloch pre cestujúcich, na stanovištiach strojvodcu a v oddieli pre batoinu je teplovzdušné. Ohriaty vzduch prúdi rozvodnými vzduchovodmi nad podlahou pozd boníc a do oddielu je privádzaný pozdnymi štrbinami pod oknami. Miestnos toalety je vykurovaná teplom od výfukových plynov trakného motora. Osvetlenie je elektrické, iarivkové, núdzové osvetlenie je iarovkami. Pre osvetlenie slúi dynamo o výkone 3 kW, regulátor EIK a batéria s kapacitou 320 Ah. V osobných oddieloch sú iarivkové telesá dvojtrubicové 2x20W s prídavnou iarovkou núdzového osvetlenia 50 V, 10 W. Na stanovišti strojvodcu sú dve stropné svietidlá 50 V, 20 W, jedno svietidlo nad stolekom vlakvedúceho 50 V, 20 W, a jedno štrbinové svietidlo 50 V, 20 W. Návestné svietidlá majú po dve iarovky 50 V, 20 W pre biele a ervené svetlo. V elnom reflektore je iarovka 50 V, 100 W.

Motorový voze radu 820

Pieskovae umiestnené na hnacom podvozku majú objem 20 litrov, pieskujú sa všetky kolesá z vonkajšej strany. Klaksóny pre nízky a vysoký tón sú ovládané spoloným tlaidlom alebo noným spínaom, núdzové ovládanie je runé pre kadý klaksón samostatne. elné okná majú pneumaticky ovládané stierae pred strojvodcom aj pred vlakvedúcim. Rozmrazovae a ochranná roleta proti oslneniu je na elných oknách pred strojvodcom a pred vlakvedúcim. Motorový voze má na elách spojku pre diakové resp. mnoholenné riadenie.

Fotografie motorových vozov radu 820 sú uverejnené vo fotoalbume.  Foto: © Ing. Peter Páteek

Home