eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 09.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
M������������������������������������������������������������������������V
Pre trajk v Maarsku bud zmeny vo veden vlakov
admin, 16.12.2007 (3154 pretan)

Bratislava 16. decembra (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. oznamuje, e vzhadom na ohlásený nepretritý štrajk na Maarských elezniciach (MÁV), ktorý sa zane v pondelok 17. decembra 2007 od 6.00 hodiny ráno, dôjde k zmenám vo vedení medzištátnych vlakov diakovej dopravy.

Pohraniná prechodová stanica (PPS) Štúrovo:

Vlak EC 130/131 „Moravia“ bude od 17. 12. 2007 a do odvolania štrajku premáva len na trati Štúrovo – Bohumín - Štúrovo.

Vlak EC 170 „Hungaria“ bude od 17. 12. 2007 a do odvolania štrajku premáva len na trati Štúrovo – Berlin.

Vlak EC 171 „Hungaria“ (Berlin – Budapest) bude 16. 12. 2007 vedený len na trase Berlin – Štúrovo. V tento de bude pre zákazníkov smerujúcich do Maarska zabezpeený prestup do náhradnej súpravy na trase Štúrovo – Budapest. V ostatných doch štrajku bude uvedený vlak premáva len na trati Berlin – Štúrovo bez náhradnej nadväznej dopravy.

Vlak EC 175 „Jan Jesenius“ (Hamburg – Budapest) bude 16. 12. 2007 vedený na celej svojej trase Hamburg – Budapest, s tým, e ihne po príchode do Budapešti bude prázdna súprava presunutá do Štúrova pre vlak EC 174 „Jan Jesenius“ (Budapest – Hamburg) s predpokladaným príchodom do Štúrova o cca. 2.00 h.

Vlak EC 174 „Jan Jesenius“ (Budapest – Hamburg) bude od 17. 12. 2007 a do odvolania štrajku premáva len na trati Štúrovo – Hamburg - Štúrovo.

Vlak EC 278/279 „Jaroslav Hašek“ (Budapest – Praha) bude od 17. 12. 2007 a do odvolania štrajku premáva len na trati Štúrovo – Praha - Štúrovo.

Vlak EC 376/377 „Galileo Galilei“ bude od 17. 12.2007 a do odvolania štrajku premáva len na trati Fr.Lázn/Warszawa - Štúrovo - Fr.Lázn/Warszawa.

PPS Rajka

Vlak R 374/375 „Pannonia“ (Praha – Bucuresti – Praha) bude od 17. 12. 2007 a do odvolania štrajku premáva len na trati Praha – Bratislava hl. st. – Praha.

PPS Hidasnémeti

Vlak Ex 383 „Jozef Bem“ (Warszawa – Košice - Budapešt) pôjde 16. 12. 2007 len na úseku Warszawa – Hidasnémeti. V úseku Hidasnémeti – Budapeš budú cestujúci prepravení vnútroštátnymi vlakovými spojmi MÁV. Súprava od vlaku Ex 383 sa po príchode do Hidásnemeti vráti prázdna do Košíc a bude na druhý de pouitá pre vlak Ex 382.

Vlak Ex 382 „Jozef Bem“ (Budapešt – Košice - Warszawa) bude od 17. 12. 2007 a do odvolania štrajku premáva len na trati Košice – Warszawa – Košice.

Vlak IC 536/537 „Hornád“ (Košice – Budapeš – Košice) nebude od 17. 12. 2007 a do odvolania štrajku premáva v celej trase.

 


Home